2099b Fabry sykdom

Fabry sykdom

Avtalen gjelder fra 1. november 2020 til 31. oktober 2021.

Hvem er leverandører?

Amicus, Sanofi-Aventis, Shire (Takeda)

Anbefalinger / avtaleprodukter

Anbefaling Fabry sykdom

Spesialistgruppe

Anette Grøvan, Seniorrådgiver, Statens legemiddelverk
Trond Geir Jenssen, overlege, Oslo universitetssykehus HF
Rannveig Skrunes, overlege, Haukeland Universitetssjukehus
Einar Svarstad, Haukeland Universitetssjukehus
Geir Ove Andersen, medisinsk rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Tonje Marie Lukkasen, fagrådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Piv Rivenæs, prosjektleder, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler 

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Portrett

Piv Rivenæs

Prosjektleder 
piv.rivenaes@sykehusinnkjop.no
+47 974 61 414

Portrett

Tonje Marie Lukkassen

Innkjøpsrådgiver 
Tonje.Marie.Lukkassen@sykehusinnkjop@sykehusinnkjop.no
+47 959 32 905

Portrett

Monica Stensgård

Avtaleforvalter, divisjon legemidler
monica.stensgard@sykehusinnkjop.no
+47 472 56 292


    

Innlogging i Pharmaweb

Opplastning av produktinformasjon i forbindelse med konkurranser og signering av avtaler.

Logg inn (Pharmaweb)


Fant du det du lette etter?