LIS 2099c Gauchers sykdom

Gauchers sykdom

Avtalen gjelder fra 1. desember 2020 til 30. november 2021.

Hvem er leverandører?

Bluefish, Gen Orph, Genzyme, Takeda

Anbefalinger / avtaleprodukter

Anbefaling 2099c Gauchers sykdom

Spesialistgruppe

Anette Grøvan, Seniorrådgiver, Statens legemiddelverk
Per Ole Iversen, Overlege, Oslo universitetssykehus HF
Tobias Gedde-Dahl d.y., Overlege, Oslo universitetssykehus HF
Eirik Sverrisson, Prosjektleder, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Geir Ove Andersen, Medisinsk rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Maud Bergesen, Advokatfullmektig MNA, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Tonje Marie Lukkassen, Fagrådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler 

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Portrett

Eirik Sverrisson

Prosjektleder 
eirik.sverrisson@sykehusinnkjop.no
+47 957 84 101

Portrett

Tonje Marie Lukkassen

Fagrådgiver 
Tonje.Marie.Lukkassen@sykehusinnkjop@sykehusinnkjop.no
+47 959 32 905

Portrett

Monica Stensgård

Avtaleforvalter, divisjon legemidler
monica.stensgard@sykehusinnkjop.no
+47 472 56 292


    

Innlogging i Pharmaweb

Opplastning av produktinformasjon i forbindelse med konkurranser og signering av avtaler.

Logg inn (Pharmaweb)


Fant du det du lette etter?