LIS 1915 HIV

Humant immunsviktvirus (HIV)

Avtalen gjelder fra 1. desember 2019 til 30. november 2021.

Hvem er leverandører?

Avtaleleverandører: Abacus, Accord, Boehringer, Gilead, GSK, Janssen, KRKA, MSD, Mylan, Orifarm, Sandoz

Anbefalinger / avtaleprodukter

Anbefaling for HIV

Spesialistgruppe


Asbjørn Ellingsen, overlege, St. Olavs hospital HF
Børge Førland Gjøse, overlege, Stavanger universitetssykehus HF
Dag Kvale, overlege, Oslo universitetssykehus HF
Hege Bue, seniorkonsulent, Statens legemiddelverk
Ingrid Slørdal, sykepleier, St. Olavs hospital HF
Jetmund Ringstad, seksjonsoverlege, Sykehuset Østfold HF
Per Miljeteig, brukerrepresentant
Lene Sæther, sykehusfarmasøyt, St. Olavs hospital HF
Morten Søndenå, seniorrådgiver, Statens legemiddelverk
Rafael Alexander Leiva, overlege, Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus
Vegard Skogen, seksjonsoverlege, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF
Anne Marthe Ringerud, senior rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Eirik Sverrisson, prosjektleder Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Erik Hviding, farmasøytisk rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Geir Ove Andersen, medisinsk rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Portrett

Eirik Sverrisson

Prosjektleder 
eirik.sverrisson@sykehusinnkjop.no
+47 957 84 101

Portrett

Erik Hviding

Seniorrådgiver 
erik.hviding@sykehusinnkjop.no
+47 476 03 434

Portrett

Monica Stensgård

Avtaleforvalter, divisjon legemidler
monica.stensgard@sykehusinnkjop.no
+47 472 56 292


Hvis du har henvendelser vedrørende inngåtte avtaler kan disse sendes til epostadressen avtaleforvalter.legemidler@sykehusinnkjop.no.

Alle henvendelser vedrørende leveringsproblemer skal sendes til denne adressen. Med dette skal vi sikre at mail vedrørende eksisterende avtaler kommer frem til riktig person og vil få en raskere behandling.

Innlogging i Pharmaweb

Opplasting av produktinformasjon i forbindelse med konkurranser og signering av avtaler. 

Logg inn (Pharmaweb) 

Fant du det du lette etter?