LIS 2010 Kolonistimulerende faktorer

Kolonistimulerende faktorer

Avtalen gjelder fra 01. april 2020 til 31. september 2021.

Hvem er leverandører?

Avtaleleverandører: Abacus, Accord, Amgen, Mundipharma, Sandoz, Teva

Anbefalinger / avtaleprodukter

Se anbefaling Onkologi

Spesialistgruppe

Andreas Stensvold, avdelingssjef, MD, PhD Kreftavdelingen Sykehuset Østfold, Sykehuset Østfold HF
Daniel Heinrich, overlege ved onkologisk avdeling, spesialområde urologisk kreft, Akershus Universitetssykehus HF
Einar Andreassen, seniorrådgiver, Statens legemiddelverk
Fredrik Schjesvold, Oslo universitetssykehus HF
Galina Tsykunova, overlege, Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus
Gustav Lehne, overlege, onkolog, Oslo universitetssykehus HF
Heidi Glosli, overlege OUS Barnemedisinsak avdeling, Seksjon for barnekreft og blodsykdommer, Oslo universitetssykehus HF
Katrine Løkkevig Abrahamsen, Sykehusapoteket Oslo, Radiumhospitalet
Kirsti Hjelme, seniorrådgiver, Statens legemiddelverk
Michael Vester, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst RHF
Odd Terje Brustugun, overlege, Oslo universitetssykehus HF
Oddbjørn Straume, overlege, Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus
Olav Dajani, GI-cancer, Oslo universitetssykehus HF
Ole Alexander Opdalshei, Kreftforeningen
Randi Margit Ruud Mathiesen, overlege, Oslo universitetssykehus HF
Stephanie Beate Geisler, overlege, seksjonsleder leger Avdeling onkologi Akershus Universitetssykehus
Torgrim Tandstad, Consultant in Radiation and Medical Oncology/Researcher, St. Olavs hospital HF
Yngvar Fløisand, overlege, Oslo universitetssykehus HF
Anne Helen Ognøy, farmasøytisk rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Carola Sommevåg, prosjektleder, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Erik Sagdahl, farmasøytisk/helseøkonomisk rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Geir Ove Andersen, medisinsk rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Iselin Dahlen Syversen, rådgiver, forhandlinger, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Portrett

Carola Marie Sommevåg

Prosjektleder  
carola.marie.sommevag@sykehusinnkjop.no
+47 906 23 377


Portrett

Erik Sagdahl

Farmasøytisk rådgiver 
erik.sagdahl@sykehusinnkjop.no
+47 472 59 552


Portrett

Monica Stensgård

Avtaleforvalter, divisjon legemidler
monica.stensgard@sykehusinnkjop.no
+47 472 56 292


Hvis du har henvendelser vedrørende inngåtte avtaler kan disse sendes til epostadressen avtaleforvalter.legemidler@sykehusinnkjop.no.

Alle henvendelser vedrørende leveringsproblemer skal sendes til denne adressen. Med dette skal vi sikre at mail vedrørende eksisterende avtaler kommer frem til riktig person og vil få en raskere behandling.

Innlogging i Pharmaweb

Opplasting av produktinformasjon i forbindelse med konkurranser og signering av avtaler. 

Logg inn (Pharmaweb) 
Fant du det du lette etter?