LIS 1813 LAR

Legemiddelassistert rehabilitering (LAR)

Avtalen er prolongert og gjelder fra 1. februar 2019 til 31. mai 2021.

Hvem er leverandører?

Avtaleleverandører: Abcur, Dne pharma, Individor, Nordic Drugs, Sandoz

Anbefalinger / avtaleprodukter

Anbefaling 1813 LAR

Spesialistgruppe

Brita Mauritzen Næss, rådgiver, Stavanger kommune
Christian Ohldieck, seksjonsleder LAR, Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus
Frank Ivar Nohr, rådgiver, Helse Nord RHF
Helle Endresen, forsker, Statens legemiddelverk
Kari Bussesund, seksjonsleder, Oslo universitetssykehus HF
Kim Amundsen, sykepleier/behandler, Oslo universitetssykehus HF
Michael Vester, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst RHF
Unni Korshavn, avdelingsleder, LAR-Midt St. Olavs hospital HF
Anne Marthe Ringerud, senior rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Erik Hviding, farmasøytisk rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Geir Ove Andersen, medisinsk rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Per Ivar Rivenæs, prosjektleder, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler


Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Portrett

Piv Rivenæs

Prosjektleder 
piv.rivenaes@sykehusinnkjop.no
+47 974 61 414

Portrett

Erik Hviding

Seniorrådgiver 
erik.hviding@sykehusinnkjop.no
+47 476 03 434

Portrett

Monica Stensgård

Avtaleforvalter, divisjon legemidler
monica.stensgard@sykehusinnkjop.no
+47 472 56 292


Hvis du har henvendelser vedrørende inngåtte avtaler kan disse sendes til epostadressen avtaleforvalter.legemidler@sykehusinnkjop.no.

Alle henvendelser vedrørende leveringsproblemer skal sendes til denne adressen. Med dette skal vi sikre at mail vedrørende eksisterende avtaler kommer frem til riktig person og vil få en raskere behandling.

Innlogging i Pharmaweb

Opplasting av produktinformasjon i forbindelse med konkurranser og signering av avtaler. 

Logg inn (Pharmaweb) 

Fant du det du lette etter?