2005a MS

Multippel sklerose (MS)

Avtalen gjelder fra 1. juni 2020 til 30. april 2021.

Hvem er leverandører?

Avtaleleverandører: Abacus, Biogen, Merck, Sanofi-Aventis

Anbefalinger / avtaleprodukter

Anbefaling MS

Spesialistgruppe

Gro Owren Nygaard, Oslo univesitetssykehus HF
Heidi Øye Flemmen, Sykehuset Telemark HF
Kjell-Morten Myhr, professor, Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus
Lars Bø Professor, Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus
Leif Birger Mækinen, Brukerrepresentant, Regionalt brukerutvalg
Leung-Ming Yu, seniorrådgiver, Statens legemiddelverk
Margitta Kampman, overlege, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF
Randi Cesilie Haugstad, MS spl, Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus
Trygve Holmøy, professor, Akershus Universitetssykehus HF
Anne Helen Ognøy, farmasøytisk rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Carola Sommevåg, prosjektleder, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Geir Ove Andersen, medisinsk rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Iselin Dahlen Syversen, rådgiver, forhandlinger, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler


Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Portrett

Carola Marie Sommevåg

Prosjektleder  
carola.marie.sommevag@sykehusinnkjop.no
+47 906 23 377


Portrett

Anne Helen Ognøy

Farmasøytisk rådgiver 
anne.helen.ognoy@sykehusinnkjop.no
+47 415 10 101


Portrett

Monica Stensgård

Avtaleforvalter, divisjon legemidler
monica.stensgard@sykehusinnkjop.no
+47 472 56 292


Hvis du har henvendelser vedrørende inngåtte avtaler kan disse sendes til epostadressen avtaleforvalter.legemidler@sykehusinnkjop.no.

Alle henvendelser vedrørende leveringsproblemer skal sendes til denne adressen. Med dette skal vi sikre at mail vedrørende eksisterende avtaler kommer frem til riktig person og vil få en raskere behandling.

Innlogging i Pharmaweb

Opplasting av produktinformasjon i forbindelse med konkurranser og signering av avtaler. 

Logg inn (Pharmaweb) 
Fant du det du lette etter?