1907 Onkologi g og j, 1919, bortezomib, 2007 Onkologi, 2017 rituksimab, 2023 azacitidin, 2025 bevacizumab

Onkologi

Avtalene har ulike avtalelengder.

1907g Diverse ikke-parenterale kjemoterapeutika
  Avtalen gjelder fra 1. april 2019 til 31. januar 2021
1907j Injeksjons- og infusjonspreparater
  Avtalen gjelder fra 1. april 2019 til 31. januar 2021
1919 bortezomib
  Avtalen gjelder fra 1. september 2019 til 31. mars 2021
2023 azacitidin
  Avtalen gjelder fra 1. juni 2020 til 31. mars 2021
2007 Onkologi
  Avtalen gjelder fra 1. april 2020 til 30. september 2021
2017 rituksimab
  Avtalen gjelder fra 1. april 2020 til 30. september 2021
2025 bevacizumab
  Avtalen gjelder fra 1. okotber 2020 til 30. september 2021

Hvem er leverandører?

Avtaleleverandører: Avtaleleverandører: Abacus, Abbvie, Accord, Amgen, Aspen, Astellas, Astra Zeneca, Baxter, Bayer, Biogen, Boehringer Ingelheim, Bristol-Myers Squibb, CD Pharmaceuticals, Desitin Pharma, Eli Lilly, Eurocept, Eusa, Farmamomdo, Fresenius, Galderma, GXMED, Immedica, Ipsen, Janssen, Life, Lipomed, Macure, Medac, Merck, MSD, Mylan, Novartis, Orifarm, Pfizer, Pierre Fabre, Roche, Samsung, Sandoz, Sanof-Aventis, Servier, Spesific, Sun, Takeda, Teva, Øresund Pharma

Anbefalinger / avtaleprodukterAvtaler injeksjons- og infusjonspreparater


Spesialistgruppe

Andreas Stensvold, avdelingssjef, Kreftavdelingen Sykehuset Østfold, Sykehuset Østfold HF
Ellinor Haukland, overlege, Nordlandssykehuset HF
Fredrik Schjesvold, Oslo universitetssykehus HF
Galina Tsykunova, overlege, Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus
Gustav Lehne, overlege, onkolog, Oslo universitetssykehus HF
Heidi Glosli, overlege OUS Barnemedisinsak avdeling, Seksjon for barnekreft og blodsykdommer, Oslo universitetssykehus HF
Line Bjørge, overlege, Helse Bergen HF
Maria Nyre Vigmostad, overlege, Helse Stavanger HF
Odd Terje Brustugun, overlege, Oslo universitetssykehus HF
Oddbjørn Straume, overlege, Helse Bergen HF, Haukeland universitetssjukehus
Olav Dajani, GI-cancer, Oslo universitetssykehus HF
Randi Margit Ruud Mathiesen, overlege, Oslo universitetssykehus HF
Stephanie Beate Geisler, overlege, seksjonsleder leger Avdeling onkologi Akershus Universitetssykehus
Torgrim Tandstad, Consultant in Radiation and Medical Oncology/Researcher, St. Olavs hospital HF
Yngvar Fløisand, overlege, Oslo universitetssykehus HF
Carola Sommevåg, prosjektleder, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler    
Erik Sagdahl, farmasøytisk/helseøkonomisk rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Geir Ove Andersen, medisinsk rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler

Støttefunksjoner
Henrik Aasved, pasientrepresentant
Katrine Løkkevig Abrahamsen, Sykehusapoteket Oslo, Radiumhospitalet
Michael Vester, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst RHF
Reidun Os Husteli, seniorrådgiver, Statens legemiddelverk


Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Kontakpersoner for LIS 1907

Portrett

Carola Marie Sommevåg

Prosjektleder  
carola.marie.sommevag@sykehusinnkjop.no
+47 906 23 377


Portrett

Erik Sagdahl

Farmasøytisk rådgiver 
erik.sagdahl@sykehusinnkjop.no
+47 472 59 552


Kontaktpersoner for LIS 1907g og LIS 1907j

Portrett

Eirik Sverrisson

Prosjektleder 
eirik.sverrisson@sykehusinnkjop.no
+47 957 84 101

Portrett

Maja Anette Flønes Monsen

Farmasøytisk rådgiver 
maja.monsen@sykehusinnkjop.no
+47 996 93 062


Portrett

Monica Stensgård

Avtaleforvalter, divisjon legemidler
monica.stensgard@sykehusinnkjop.no
+47 472 56 292


Hvis du har henvendelser vedrørende inngåtte avtaler kan disse sendes til epostadressen avtaleforvalter.legemidler@sykehusinnkjop.no.

Alle henvendelser vedrørende leveringsproblemer skal sendes til denne adressen. Med dette skal vi sikre at mail vedrørende eksisterende avtaler kommer frem til riktig person og vil få en raskere behandling.

Innlogging i Pharmaweb

Opplasting av produktinformasjon i forbindelse med konkurranser og signering av avtaler. 

Logg inn (Pharmaweb)   
Fant du det du lette etter?