2022 Plasmaderiverte legemidler

Plasmaderiverte legemidler

Avtalen er prolongert og gjelder fra 1. mars 2021 til 28. februar 2023.

Hvem er leverandører?

Avtaleleverandør: CSL Behring, Octapharma, Takeda

Anbefalinger / avtaleprodukter

Anbefaling plasmaderiverte legemidler

Spesialistgruppe

Angelina Maniaol, overlege, Oslo universitetssykehus HF
Børre Fevang, overlege, Oslo universitetssykehus HF
Einar Kristoffersen, professor dr med, Helse Bergen HF
Galina Tsykunova, overlege, Helse Bergen HF
Helene Devold, sykehusfarmasøyt, Sjukehusapoteket i Ålesund HF
Kari Berge, sykepleier, St. Olavs hospital HF
Liv Unni Naalsund, seniorrådgiver, Statens legemiddelverk
Mirjana Grucic Arsenovic, overlege, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF
Unni Bergerud, bioingeniør, Oslo universitetssykehus HF
Erik Hviding, Seniorrådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Geir Ove Andersen, medisinsk rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Piv Rivenæs, prosjektleder, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Richard Andrè Våge, medisinsk rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Portrett

Piv Rivenæs

Prosjektleder 
piv.rivenaes@sykehusinnkjop.no
+47 974 61 414

Portrett

Erik Hviding

Seniorrådgiver 
erik.hviding@sykehusinnkjop.no
+47 476 03 434

Portrett

Monica Stensgård

Avtaleforvalter, divisjon legemidler
monica.stensgard@sykehusinnkjop.no
+47 472 56 292


 

Hvis du har henvendelser vedrørende inngåtte avtaler kan disse sendes til epostadressen avtaleforvalter.legemidler@sykehusinnkjop.no.

Alle henvendelser vedrørende leveringsproblemer skal sendes til denne adressen. Med dette skal vi sikre at mail vedrørende eksisterende avtaler kommer frem til riktig person og vil få en raskere behandling.

Innlogging i Pharmaweb

Opplasting av produktinformasjon i forbindelse med konkurranser og signering av avtaler. 

Logg inn (Pharmaweb) 

Fant du det du lette etter?