TNF BIO 2006a og 2106b

TNF BIO

Avtalene har ulike avtalelengder.  

TNF BIO 2006a
  Avtalen gjelder fra 1. februar 2020 til 31. januar 2022
TNF BIO 2016b
  Avtalen gjelder fra 1. februar 2021 til 31. januar 2022

Hvem er leverandører?

Avtaleleverandører: Abbvie, Amgen, Biogen, Fresenius, MSD, Mylan, Orion, Pfizer, Sandoz

Anbefalinger / avtaleprodukter

Anbefaling TNF/BIO (Nord/SørØst)

Anbefaling TNF/BIO (Vest/Midt)

Spesialistgruppe

Gunnstein Bakland, Overlege, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF
Gustav Lehne, Overlege, Oslo universitetssykehus HF
Jarle Rugtveit, Overlege, Oslo universitetssykehus HF
Jon Florholmen, Seksjonsansvarlig/Professor, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF
Kristin Ryggen, Avdelingssjef/overlege, St. Olavs hospital HF
Lisbeth Rustad, Overlege, Helse Bergen HF
Marte Schrumpf Heiberg, Overlege, Diakonhjemmet sykehus AS
Michael Vester, Spesialrådgiver, Helse Sør-Øst RHF
Njål Idsø, Revmatikerforbundet
Petr Ricanek, Overlege, Akershus universitetssykehus HF
Silje Watterdal Syversen, Overlege, Diakonhjemmet sykehus AS
Steinar Vik, Farmasøyt, Sjukehusapoteka Vest HF
Tove Ragna Reksten, Helseøkonom, Statens legemiddelverk
Øystein S. Sandanger, Lege/forsker, Oslo universitetssykehus HF
Eirik Sverrisson, Prosjektleder, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Geir Ove Andersen, Medisinsk rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Pål Rydstrøm, Seniorrådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler

 

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Portrett

Eirik Sverrisson

Prosjektleder 
eirik.sverrisson@sykehusinnkjop.no
+47 957 84 101

Portrett

Pål Rydstrøm

Seniorrådgiver 
pal.rydstrom@sykehusinnkjop.no
+47 909 24 123


Portrett

Monica Stensgård

Avtaleforvalter, divisjon legemidler
monica.stensgard@sykehusinnkjop.no
+47 472 56 292


 

Hvis du har henvendelser vedrørende inngåtte avtaler kan disse sendes til epostadressen avtaleforvalter.legemidler@sykehusinnkjop.no.

Alle henvendelser vedrørende leveringsproblemer skal sendes til denne adressen. Med dette skal vi sikre at mail vedrørende eksisterende avtaler kommer frem til riktig person og vil få en raskere behandling.    

Innlogging i Pharmaweb

Opplastning av produktinformasjon i forbindelse med konkurranser og signering av avtaler.

Logg inn (Pharmaweb)


Fant du det du lette etter?