2006b TNF/BIO gruppe uten biotilsvarende legemidler

TNF/BIO gruppe uten biotilsvarende legemidler

Avtalen gjelder fra 1. februar 2020 til 31. januar 2021.

Hvem er leverandører?

Avtaleleverandører: Abacus, Abbvie, Almirall, Bristol-Myers Squibb, Eli Lilly, Glaxo, Janssen, LEO, MSD, Novartis, Orifarm, Pfizer, Roche, Swedish Orphan, Takeda, UCB

Anbefalinger / avtaleprodukter

Anbefaling TNF/BIO gruppe uten biotilsvarende legemidler (Nord_SørØst)

Anbefaling TNF/BIO gruppe uten biotilsvarende legemidler (Vest_Midt)

Spesialistgruppe

Gunnstein Bakland, Overlege, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF
Gustav Lehne, Overlege, Oslo universitetssykehus HF
Jarle Rugtveit, Overlege, Oslo universitetssykehus HF
Jon Florholmen, Seksjonsansvarlig/Professor, Universitetssykehuset i Nord-Norge HF
Kristin Ryggen, Avdelingssjef/overlege, St. Olavs hospital HF
Lisbeth Rustad, Overlege, Helse Bergen HF
Marte Schrumpf Heiberg, Overlege, Diakonhjemmet sykehus AS
Michael Vester, Spesialrådgiver, Helse Sør-Øst RHF
Njål Idsø, Revmatikerforbundet
Petr Ricanek, Overlege, Akershus universitetssykehus HF
Silje Watterdal Syversen, Overlege, Diakonhjemmet sykehus AS
Steinar Vik, Farmasøyt, Sjukehusapoteka Vest HF
Tove Ragna Reksten, Helseøkonom, Statens legemiddelverk
Øystein S. Sandanger, Lege/forsker, Oslo universitetssykehus HF
Eirik Sverrisson, Prosjektleder, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Geir Ove Andersen, Medisinsk rådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler
Pål Rydstrøm, Seniorrådgiver, Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler

 

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Portrett

Eirik Sverrisson

Prosjektleder 
eirik.sverrisson@sykehusinnkjop.no
+47 957 84 101

Portrett

Pål Rydstrøm

Seniorrådgiver 
pal.rydstrom@sykehusinnkjop.no
+47 909 24 123


Portrett

Monica Stensgård

Avtaleforvalter, divisjon legemidler
monica.stensgard@sykehusinnkjop.no
+47 472 56 292Hvis du har henvendelser vedrørende inngåtte avtaler kan disse sendes til epostadressen avtaleforvalter.legemidler@sykehusinnkjop.no.

Alle henvendelser vedrørende leveringsproblemer skal sendes til denne adressen. Med dette skal vi sikre at mail vedrørende eksisterende avtaler kommer frem til riktig person og vil få en raskere behandling.    

Innlogging i Pharmaweb

Opplastning av produktinformasjon i forbindelse med konkurranser og signering av avtaler.

Logg inn (Pharmaweb)


Fant du det du lette etter?