Annonseformidlingstjenester

Nasjonal avtale (med unntak av Helse Vest)

Avtalen gjelder fra 1. oktober 2017 til 30. september 2019, mulighet for forlenging 1+1 år.

Avtalen gjelder produksjon/utforming, formidling og strategisk medierådgiving knyttet til stillingsannonser og kampanjer i aviser, tidsskrifter, nett og sosiale medier.

Hvem er leverandører?

Frantz AS er valgt som leverandør.

Kontaktperson er Ragnhild Geirsdatter Nordvik, tlf. 75 50 49 00 post@frantz.no / ragnhild@frantz.no

Hva inneholder avtalen?

Produksjon/utforming av nett-/printannonser:

Rådgivning knyttet til produksjon/utforming av annonsen (design, tekst og billedbruk).Bearbeiding av tekst og innplassering i grafisk profil.

Formidling av annonser på nett og papir:

Rådgivning knyttet til valg av annonsemedium/tidspunkt/plasseringKvalitetssikring av annonser, herunder korrektur, innhenting av opplysninger i forbindelse med feil og/eller mangler i bestilling.Tilpasning til aktuelle annonseformater.Formidling av annonse til valgte digitale- og/eller papirmedier.

Formidling av annonser/kampanjer til sosiale medier (SOME):

Målgruppeanalyse/søkeordsanalyse, produksjon, overvåkning, justering og én forhåndsvisning av annonse med godkjenning fra bestiller.Stopp etter oppsett av skreddersydd målgruppeanalyse SOME.

Strategisk medierådgiving:

Strategisk medierådgiving utover rådgivning knyttet til produksjon og formidling av enkeltannonser. Eksempelvis: Utarbeidelse av kampanjer tilpasset definert målgruppe, annonsestrategi, utforming av budskap etc.

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Portrett

Cathrine Nilssen

prosjektleder anskaffelser 
cathrine.nilssen@sykehusinnkjop.no
+47 900 37 196

Portrett

Bergljot Mikkelsen

Avtaleforvalter 
bergljot.mikkelsen@sykehusinnkjop.no
+47 905 06 012


Slik brukes avtalen

Avrop på rammeavtalen skal primært skje via Webcruiter. For mer informasjon se «Veileder bestilling». Denne finner du på Proweb.

Dokumenter

Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb eller Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

 

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i Innkjøpsportalen.

 


Spørsmål eller avvik

Har du spørsmål, tilbakemeldinger, eller ønsker å melde avvik på avtalen?

Send e-post til tjenester@sykehusinnkjop.no.