Avfallshåndtering

Gjelder for Helse Nord og Helse Midt-Norge

Avtalen gjelder fra 15. februar 2019 til 14. februar 2021. Avtalen kan forlenges med ett år av gangen i inntil to år.

Avtalen gjelder avfallshåndteringstjenester.

Hvem er leverandører?

Delområde 1 – Helse Midt Norge RHF Næringsavfall
Retura Norge AS
Kontaktperson: Helena M. Willumsen
Telefon: 99 44 32 32

Delområde 2 – Helse Midt Norge RHF – Farlig avfall og risikoavfall
Norsk Gjenvinning AS
Kontaktperson: Jørn Viggo Lofstad
Telefon: 970 58 874

Delområde 3 – Universitetssykehuset i Nord Norge
Perpetuum
Kontaktperson: Johannes S. Matsson
Telefon: 485 00 001

Delområde 4 – Nordlandssykehuset og Helgelandssykehuset
Retura Norge AS
Kontaktperson: Helena M. Willumsen
Telefon: 99 44 32 32

Delområde 5 – Finnmarkssykehuset HF
Masternes Gjenvinning AS
Kontaktperson: Tron Møller Natland
Telefon: 970 09 360

Hva inneholder avtalen?

Avtalen omfatter avfallshåndteringstjenester for Helse Nord RHF og Helse Midt-Norge RHF.

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Portrett

Marit Slungård

Prosjektleder 
marit.slungard@sykehusinnkjop.no
+47 481 88 007

Portrett

Bergljot Mikkelsen

Avtaleforvalter 
bergljot.mikkelsen@sykehusinnkjop.no
+47 905 06 012

Dokumenter

.

Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb eller Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

 

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i Innkjøpsportalen.

 


Spørsmål eller avvik

Har du spørsmål, tilbakemeldinger, eller ønsker å melde avvik på avtalen?

Send e-post til tjenester@sykehusinnkjop.no.


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.