Brystimplantater

Nasjonal avtale

Avtalen ble inngått 1. januar 2015, og deler av avtalen er forlenget frem til 01. februar 2019. Avtalen kan ikke forlenges ytterligere.


Avtalen gjelder levering av brystimplantater, herunder anatomiske proteser, runde proteser, ekspanderproteser og prøveproteser.

Hvem er leverandører?