Elektrisk kraft

Nasjonal avtale

Avtalen gjelder fra 1. august 2016 til 31. juli 2019.

Avtale gjelder levering av elektrisk kraft.

Hvem er leverandører?

Fjordkraft er valgt leverandør. Kontaktperson Kari Bakken, kari.bakken@fjordkraft.no.

Produkter på avtale

Avtalen gjelder både fysisk levering og porteføljeforvaltning.

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Portrett

Per Scott Olsen

rådgiver innkjøp 
per.scott.olsen@sykehusinnkjop.no
+47 415 30 489

Portrett

Bergljot Mikkelsen

Avtaleforvalter 
bergljot.mikkelsen@sykehusinnkjop.no
+47 905 06 012


Dokumenter

Kunder tiltredelse - El-kraft - oppdatert.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Elektrisk kraft/Kunder tiltredelse - El-kraft - oppdatert.pdfKunder tiltredelse - El-kraft - oppdatert.pdf
Rammeavtale - El-kraft.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Elektrisk kraft/Rammeavtale - El-kraft.pdfRammeavtale - El-kraft.pdf

Slik brukes avtalen

Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb eller Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

 

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i Innkjøpsportalen.

 


Spørsmål eller avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no.