Finansielle revisjonstjenester

Nasjonal avtale

Avtalene gjelder fra 1. juli 2016 til 30. juni 2019, med mulighet for forlengelse i inntil ett år.

Avtaler gjelder levering av finansielle revisjonstjenester.

Hvem er leverandører?

Det er inngått regionale avtaler, med to ulike leverandører:

BDO AS er leverandør til Helse Nord RHF, Helse Midt Norge RHF og Helse Vest RHF, mens Pricewaterhouse Coopers AS er leverandør til Helse Sør-Øst RHF.

Kontaktinformasjon til BDO AS:

Terje Tvedt. E-post Terje.tvedt@bdo.no. Telefon: 23 11 91 30

Kontaktinformasjon til Pricewaterhouse Coopers AS:

Hans-Christian Berger. E-post Hans-christian.berger@pwc.no. Telefon: 952 60 390.

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Cathrine Nilssen

prosjektleder anskaffelser
cathrine.nilssen@sykehusinnkjop.no
+47 900 37 196

Portrett

Bergljot Mikkelsen

Avtaleforvalter
bergljot.mikkelsen@sykehusinnkjop.no
+47 905 06 012

Portrett


Kontaktpersoner RHF

Helse Nord RHF:

Erik Arne Hansen . E-post: erik.arne.hansen@helsenord.no. Telefon: 75 51 29 24

Helse Midt-Norge RHF:

Lillian Engen. E-post: lillian.engen@helse-midt.no. Telefon: 74 83 99 21

Helse Vest RHF:

Berit Bore E-post: berit.bore@helse-vest.no. Telefon: 51 96 38 00

Helse Sør-Øst RFH:

Ole Christian Een Teigen E-post: Ole.christian.een.teigen@helsesorost.no. Telefon: 414 62 127

Dokumenter

Kunder tiltredelse - finasielle revisjonstjenester.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Finansielle revisjonstjenester/Kunder tiltredelse - finasielle revisjonstjenester.pdfKunder tiltredelse - finasielle revisjonstjenester.pdf


Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb eller Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

 

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i Innkjøpsportalen.

 


Spørsmål eller avvik

Har du spørsmål, tilbakemeldinger, eller ønsker å melde avvik på avtalen?

Send e-post til tjenester@sykehusinnkjop.no.