Granskningsskjermer

Nasjonal avtale

Avtalen gjelder fra 1. februar 2016 og er prolongert til 31. januar 2020.

Avtalengjelder levering av gransknings- og observasjonsskjermer med tilbehør.

I dette inngår sentralt overvåkingssystem, mammografi og diagnostikkskjermer nivå 1 og 2 for primærgruppene radiologi, samt for primærgruppene kliniker/radiograf/radiolog.

Det leveres også en granskningsskjerm tiltenkt modalitet tekniker på nivå 2.

Hvem er leverandører?

Atea er valgt leverandør på dette området, og avtalen har avtalenummer 11080101.
Kontaktperson hos Atea er Christine Helena Hilsen, e-post christine.hilsen@atea.no, telefon 902 20 209.

Produkter på avtale

Følgende produkter er en del av avtalen (bruksområde / skjermstørrelse / modell):

Mammografi 5MP Monochrome / 21.3" / Eizo RadiForce GX550 (selges kun i par)

Diagonstikk nivå 1 Farge 3MP+ (primærgruppe radiolog) / 21.3" / Eizo RadiForce RX350

Diagonstikk nivå 1 Farge 2MP+ (primærgruppe radiolog) / 21.3" / Eizo RadiForce RX250

Diagonstikk nivå 2 Farge 2MP (primærgruppe kliniker/radiograf/radiolog) / 24,1" / Eizo RadiForce MX242W

Diagonstikk nivå 2 Farge 2MP (primærgruppe kliniker/radiograf/radiolog) / 21.3" / Eizo RadiForce MX215

Modalitet tekniker nivå 2 1MP+ (radiograf) / 19.0" / Eizo RadiForce MX191-X

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Portrett

Bjørn Breivik

prosjektleder anskaffelser 
bjorn.breivik@sykehusinnkjop.no
+47 901 74 322

Portrett

Aina Niska

rådgiver anskaffelser 
aina.niska@sykehusinnkjop.no
+47 414 43 715Dokumenter

Rammeavtale - Granskningsskjermer.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Granskingsskjermer/Rammeavtale - Granskningsskjermer.pdfRammeavtale - Granskningsskjermer.pdf
Kundertiltredelse - granskningsskjermer.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Granskingsskjermer/Kundertiltredelse - granskningsskjermer.pdfKundertiltredelse - granskningsskjermer.pdf

Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb eller Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

 

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i Innkjøpsportalen.

 


Spørsmål eller avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no.