Hjerteklaffer, kateterbaserte

Najonal avtale

Avtalen startet 1. september, og er forlenget frem til 1. november 2018.

Avtalen gjelder levering av hjerteklaffer, kateterbaserte til helseforetakene i kraft.

Hvem er leverandører?

Følgende leverandører er valgt:

Produkter på avtale

Følgende produkter er valgt, i rangert rekkefølge (leverandør/produkt/avtalenummer):

 1. Edwards Lifesciences Nordic AB / SAPIEN 3 Transcatheter Heart valve with Certitude Delivery System (TA) /10660201
 2. Edwards Lifesciences Nordic AB / SAPIEN 3 Transcatheter Heart valve with Commander Delivery System (TF) / 10660201
 3. Medtronic Norge AS / CoreValve / 10660202
 4. Boston Scientific Norge AS / LotusTM Valve System Kit / 10660203
 5. Abbott Medical Norway AS / Portico™ TAVI System / 10660204
 6. Medtronic Norge AS / Engager / 10660202
 7. Vingmed AS / JenaValve / 10660205
 8. Comed AS / Acurate TA / 10660206

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Ragnhild Melleby Aslaksen

prosjektleder anskaffelser
ragnhild.aslaksen@sykehusinnkjop.no
+47 941 556 64

Portrett

Helge Tveit Biti

Avtaleforvalter
helge.tveit.biti@sykehusinnkjop.no
+47 906 18 421

PortrettDokumenter

Slik brukes avtalen

Avrop på denne rammeavtalen vil skje ved kjøp fra leverandør som til enhver tid er rangert som nummer 1. Unntak kan gjøres i følgende tilfeller:

 1. Dersom prioritert leverandørs produkt ut i fra medisinsk faglig begrunnelse ikke kan brukes i behandling av den aktuelle pasient. Avtalestart 1 september 2014 Utløpsdato 31. august 2017 Prolongert til 31. august 2018 7. juni 2017.
 2. Prioritert leverandør kan etter forespørsel ikke levere produktene eller kan ikke levere innen avtalefestet tid.
 3. Leverandøruavhengige, vitenskapelige studier som fordrer en annen prioritering enn det avtalen sier og som viser at tilbudt produkt fra høyest rangert leverandør ikke lenger er anbefalt brukt. Unntaket gjelder inntil leverandøren har en tilfredsstillende erstatning på plass. Dette unntaket kan kun benyttes etter at leverandøren er varslet.
 4. Inntil 20 % av årlig volum ved sykehusene kan brukes til utprøving av produkter, som ikke er på rammeavtalen for bruk i studier. Unntak etter 1 og 2 besluttes av ansvarlig behandlende lege. Unntak etter III besluttes av den nasjonale prosjektgruppen. Unntak etter 4 besluttes av det enkelte helseforetak.

Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb eller Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

 

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i Innkjøpsportalen.

 


Spørsmål eller avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no.