HPV-tester

Avtalen gjelder for Helse Midt-Norge og Helse Vest

Avtalen er forlenget og varer frem til 31. januar 2019.

Avtalen er den del av det nasjonale programmet «Masseundersøkelse mot livmorhalskreft», og er et pilotprosjekt for innføring av HPV primærscreening mot livmorhalskreft. Dette er et program i regi av Kreftregisteret.

Avtalen som er inngått gjelder levering av HPV-analyseplattform med biobankløsning og HPV-tester til kunden.

Hvem er leverandører?

Det er inngått avtale med én leverandør, Roche Diagnostics Norge AS. Kontaktperson er Stian Mathiesen, telefon 23 37 33 00.

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp


Elise Toombs Rushfeldt

prosjektleder anskaffelser
elise.rushfeldt@sykehusinnkjop.no
+47 932 86 899

Portrett

Helge Tveit Biti

Avtaleforvalter
helge.tveit.biti@sykehusinnkjop.no
+47 906 18 421

PortrettDokumenter

Rammeavtale HPV-tester.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/HVP-tester/Rammeavtale HPV-tester.pdfRammeavtale HPV-tester.pdf

Slik brukes avtalen

Bestilling på avtalen gjøres under gjeldende rutiner hos hvert enkelt sykehus. Kontakt din innkjøpsleder for mer informasjon. Ved behov for mer utfyllende informasjon om avtalen, kontakt prosjektleder hos Sykehusinnkjøp, Elise Toombs Rushfeldt, telefon 932 86 899.

Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb eller Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

 

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i Innkjøpsportalen.

 


Spørsmål eller avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no.