Insulinpumper, CGM og forbruksmateriell

Nasjonal avtale

Rammeavtalene er forlenget i påvente av nye rammeavtaler.

Avtalen gjelder levering av insulinpumper, CGM og forbruksmateriell.

Den nye anskaffelsen er nå lyst ut, de nye avtalene er forventet å være klar til bruk 1. mars 2019.

Rangeringen i avtalene opphørte 1. januar 2018.

Produkter

A1: System for insulinpumpebehandling med mulighet for kontinuerlig blodsukkermåling:

  • Medtronic Norge AS (Minimed 640)
  • Rubin Medical AS (Animas Vibe)*

* Avtalen med Rubin Medical AS gjelder kun forbruksmateriell og ikke utskriving av nye systemer:

A2: System for insulinpumpebehandling uten mulighet for kontinuerlig blodsukkermåling:

  • Roche Diagnostics Norge AS (Accu-Chek Insight)
  • Rubin Medical AS (Animas Vibe)*
  • Ypsomed (OmniPod)**

* Avtalen med Rubin Medical AS gjelder kun forbruksmateriell og ikke utskriving av nye systemer

** Avtalen med Ypsomed på levering av insulinpumpen OmniPod er forlenget til 30. juni 2018. Fra 1. juli 2018 overtar NordicInfu Care leveringen av OmniPod dette til samme betingelser som Ypsomed har i dag. Mer informasjon om denne endringen blir sendt helseforetakene i et eget skriv. 

B: System for kontinuerlig måling av blodsukker uten kommunikasjon med insulinpumpe:

  • NordicInfu Care AB (Dexcom G4 Platinum)

Valg av system, gjelder alle deltilbud:

Det er den behandlende lege og tilhørende helseforetak som beslutter hvilket behandlingshjelpemiddel pasienten blir skrevet ut med.

Kontaktpersoner hos leverandørene

Dokumenter

Letter Omnipod transition HCP NO asp 31.05.2018 (004).pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Insulinpumper/Letter Omnipod transition HCP NO asp 31.05.2018 (004).pdfLetter Omnipod transition HCP NO asp 31.05.2018 (004).pdf
Endring_i_rammeavtale_insulinpumper.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Insulinpumper/Endring_i_rammeavtale_insulinpumper.pdfEndring_i_rammeavtale_insulinpumper.pdf
Felles_rammeavtale_insulinpumper.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Insulinpumper/Felles_rammeavtale_insulinpumper.pdfFelles_rammeavtale_insulinpumper.pdf

Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb eller Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

 

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i Innkjøpsportalen.

 


Spørsmål eller avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no.

Svar på henvendelser vedrørende ny glukosemåler

Sykehusinnkjøp HF har den siste tiden mottatt flere henvendelser om produktet Freestyle Libre fra leverandør Abbott Norge AS. Freestyle Libre er en ny type glukosemåler med skannerfunksjon. Vi har stor forståelse for at pasienter ønsker produkter som gjør livet med diabetes enklest mulig, spesielt når nye produkter og løsninger lanseres.

Sykehusinnkjøp HF sin rolle

Sykehusinnkjøp HF eies av de fire regionale helseforetakene (RHF), og er delt inn i sju divisjoner. Divisjon nasjonale tjenester gjennomfører nasjonale anskaffelser på vegene av eierne. Vår rolle i spesialisthelsetjenesten er å etablere rammeavtaler og å forvalte disse. Vi sitter med ekspertise på selve anskaffelsesprosessen. Hvilket utstyr pasientene blir utstyrt med er et forhold mellom behandlende helseforetak og pasient. Sykehusinnkjøp er ikke med i beslutningen om hvilket utstyr hver enkelt pasient skal benytte, og pasient skal derfor forholde seg til sin behandlende enhet.

Sykehusinnkjøp sin rolle vedrørende avtaleområdet diabetes

Sykehusinnkjøp HF divisjon nasjonale tjenester (tidligere HINAS) har flere ganger gjennomført anskaffelsesprosjekter innenfor avtaleområdet insulinpumper, CGM (kontinuerlig glukosemåling) og tilhørende forbruksmateriell. I tillegg til å gjennomføre anskaffelsene har HINAS ansvaret for avtaleforvaltningen innenfor de avtaleområdene vi gjennomfører anskaffelser på. Siden HINAS har avtaleforvaltningen på insulinpumper og CGM er vi også blitt involvert i forbindelse med lanseringen av glukosemåleren Freestyle Libre i Norge.

Alle våre anskaffelser gjennomføres i tett dialog med medisinsk personell fra helseregionene. Også avtaleforvaltningen gjennomføres i tett dialog med helseforetakene og medisinsk personell. I anskaffelsene på insulinpumper og CGM er også Diabetesforbundet en del av prosjektgruppen for å ivareta pasientgruppen direkte i anskaffelsesarbeidet.

Hvordan benyttes avtalen Sykehusinnkjøp etablerer og forvalter

Sykehusinnkjøp HF kjøper ingen medisinske produkter på avtalene vi er med på å etablere og forvalte. Det er HF-ene som kjøper inn produkter på rammeavtalene, og som avgjør hvilke pasienter som blir tildelt de ulike produktene. Også innen avtaleområdet insulinpumper og CGM er det HF-ene som bestemmer hvilke pasienter som får tildelt disse hjelpemidlene.

Før spesialisthelsetjenesten kan tilby sine pasienter glukosemålerapparater med skannefunksjon må finansieringen av dette avklares. Sykehusinnkjøp HF er ikke delaktig i beslutninger rundt finansiering eller refusjonsordninger.

Sykehusinnkjøp HF setter pris på engasjement rundt de avtalene vi er med på å etablere og forvalte, og forstår pasientgruppens frustrasjon over at finansieringsmodellen rundt nye produkter ikke er avklart når nye produkter blir tilgjengelige i markedet. Det er likevel viktig for oss å oppklare hvilken rolle vi har, og kan forsikre pasientene om at vi holder oss orientert om endringene som skjer i markedet.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.