Kar- og thoraxkirurgi - utstyr og materiell

Nasjonal avtale

Avtalen gjelder fra 1. juni 2015 til 30. september 2019.

Avtalen gjelder for levering av forbruksmateriell til kar- og thoraxkirurgi. For hvert delområde er det inngått paralelle rammeavtaler.

Hvem er leverandører?

Følgende leverandører med kontaktpersoner er en del av avtalen:

Delområde: Rette graft thoracal/thoracoabdominal

 1. Medistim Norge AS (10900108)
 2. B. Braun Medical AS Medical AS ( 10900101)
 3. LeMaitre Vasular AS  (10900107)
 4.  Jotec GmbH  (10900106)
 5. W.L. Gore (10900104)

Delområde: Grenete - sidearmer graft thoracal/thoraco-abdominal

 1. Medistim Norge AS (10900108)
 2. Jotec GmbH (10900106)

Delområde: Hybrid implantat (graft) thoracal/thoraco-abdominal

Leverandør (avtalenummer):

 1. Medistim Norge AS (10900108)
 2. Jotec GmbH (10900106)

Delområde: Valsalva-graft

 1.  Medistim Norge AS (10900108)

Delområde: Abdominal, polyester, impregnerte/coated

 1. B. Braun Medical AS (10900101)
 2. Medistim Norge AS  (10900108)
 3. Jotec GmbH (10900106)
 4. LeMaitre Vasular AS (10900107)

Delområde: Abdominal - anti-microbielle graft

 1.  B. Braun Medical AS (10900101)

Delområde: Perifere graft 

 1.  LeMaitre Vasular AS (10900107)
 2. Medistim Norge AS (10900108)
 3. B. Braun Medical AS (10900101)
 4. Jotec GmbH (10900106)

Delområde: Perifere - PTFE

 1. Jotec GmbH (10900106)
 2. W. L. Gore & Associates Scandinavia AB (10900104)
 3. Micromed ( 10900110)
 4. LeMaitre Vasular AS (10900107)
 5. Medistim Norge AS (10900108)

Delområde: Perifere anti-microbielle graft

 1. B. Braun Medical AS 10900101 Patch 1. LeMaitre Vasular AS (10900107)
 2. Puls AS (10900111)
 3. B. Braun Medical AS ( 10900101)
 4. Abbott Medical Norway AS ( 10900112)
 5. W. L. Gore & Associates Scandinavia AB ( 10900104)
 6. Medistim Norge AS ( 10900108)

Delområde: Thoracale stentgraft for aortaaneurismer

 1. Medtronic Norge AS (10900109)
 2. Cook Norge AS (10900102)
 3. Vingmed AS (10900113)
 4. W. L. Gore & Associates Scandinavia AB (10900104)
 5. Jotec GmbH (10900106)

Delområde: Thoracale stentgraft for aortadisseksjon

 1. Medtronic Norge AS (10900109)
 2. Cook Norge AS (10900102)
 3. Vingmed AS (10900113)
 4. W. L. Gore & Associates Scandinavia AB (10900104)
 5. Jotec GmbH (10900106)

Delområde: Abdominale stentgraft (EVAR) - suprarenal fiksasjon

 1. Medtronic Norge AS (10900109)
 2. Cook Norge AS (10900102)
 3. Cardinal Health Norway AS (10900105)
 4. Vingmed AS ( 10900113 )
 5. Jotec GmbH (10900106)

Delområde: Abdominale stentgraft (EVAR) - infrarenal fiksasjon

 1. W. L. Gore & Associates Scandinavia AB (10900104)
 2.  Jotec GmbH (10900106)

Delområde: Occlusjons kateter

 1. Meidplast Innova AS (10900115 ) 

Delområde: Embolektomikateter

 1. Mediplast Innova AS (10900115)

Delområde: Trombektomikateter

 1.  Mediplast Innova AS (10900115)

Delområde: Klaffestripper til bypasskirurgi (engangsutstyr)

 1. B. Braun Medical AS (10900101 )

Delområde: Shunt

 1. LeMaitre Vasular AS (10900114)

Delområde: Perfusjons-occlusjonskateter 

 1.  LeMaitre Vasular AS (10900114)

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Portrett

Ann-Kristin Johnsen

prosjektleder anskaffelser 
Ann-Kristin.Johnsen@sykehusinnkjop.no
+47 905 34 446

Portrett

Per-Marthin Karlsen

prosjektleder anskaffelser 
per-marthin.karlsen@sykehusinnkjop.no
+47 415 17 210

Portrett

Aina Niska

rådgiver anskaffelser 
aina.niska@sykehusinnkjop.no
+47 414 43 715Dokumenter

Felles rammeavtale kar- og thorax.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Kar og thorax/Felles rammeavtale kar- og thorax.pdfFelles rammeavtale kar- og thorax.pdf

Slik brukes avtalen

Avrop skal skje hos den leverandør som er rangert høyest. I henhold til rammeavtalen punkt 2.1, kan unntak fra dette kan gjøres i følgende tilfeller:

 1. Dersom prioritert leverandørs produkt ut fra medisinsk faglig begrunnelse ikke kan brukes i behandling av den aktuelle pasient.
 2. Prioritert leverandør kan etter forespørsel ikke levere produktene eller kan ikke levere innen avtalefestet tid.
 3. Leverandøruavhengige, vitenskapelige studier viser at tilbudt produkt fra høyest rangert leverandør ikke lenger er anbefalt brukt. Unntaket gjelder inntil leverandøren har en tilfredsstillende erstatning på plass. Dette unntaket kan kun benyttes etter at leverandøren er varslet.
 4. Inntil 20 % av årlig volum ved sykehusene kan brukes til utprøving av produkter, som ikke er på rammeavtalen for bruk i studier.

Unntak etter 1 og 2 besluttes av ansvarlig behandlende lege. Unntak etter 3 besluttes av den nasjonale prosjektgruppen. Unntak etter 4 besluttes av det enkelte helseforetak.

Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb eller Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

 

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i Innkjøpsportalen.

 


Spørsmål eller avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no.


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.