Konsulenttjenester – HR, OU og rekruttering

Nasjonal avtale

Avtalen gjelder fra 1. juni 2016 til 31. mai 2020.

Avtalen gjelder levering av konsulenttjenester innen områdene HR, OU og rekruttering.

Hvem er leverandører?

For delområde A, B og C, organisasjonsutvikling og virksomhetsutvikling, Generell rådgivning og strategi, Ledelsesutvikling og ledelseskunnskap , er følgende leverandører valgt:

For delområde Da, Db og Dc, Search, rekrutering og utvikling, er følgende leverandører valgt:

Hva inneholder avtalen?

Avtalen er delt inn i fire delområder:

A. Organisasjonsutvikling og virksomhetsutvikling, eksempelvis knyttet til:

 • Omstillings- og endringsprosesser
 • Organisasjonskultur
 • Konflikthåndtering og samarbeid
 • Nedbemanning/de-rekruttering
 • Utvikling og tilrettelegging av kompetansetiltak
 • Organisasjonsmessige forhold innen HR

B. Generell rådgivning og strategi, eksempelvis knyttet til:

 • Prosjektstyring
 • Prosessledelse
 • Prosesskartlegging og prosessutvikling (f.eks. innen pasientforløp, logistikk og administrative prosesser)
 • Kartlegging og evaluering
 • Programstyring
 • Risikostyring
 • Kvalitetsstyring
 • Strategiutvikling
 • Innføring av strategier

C. Ledelsesutvikling og ledelseskunnskap, eksempelvis støtte til følgende:

 • Utvikling og gjennomføring av interne lederprogrammer/prosesser
 • Coaching
 • Konferanser og foredrag
 • Personlig lederrådgivning/mentorstøtte
 • Oppbygging og gjennomføring av talentprogrammer
 • Ledergruppeutvikling
 • Måling/oppfølging av ledere
 • Endringsledelse

D. Search, rekruttering og utvelgelse, med tre underområder:

a) Toppleder

b) Andre lederstillinger og spesialiststillinger (Eksempelvis mellomledere, merkantile spesialiststillinger)

c) Helsefaglig rekruttering fra utlandet (Eksempelvis rekruttering av leger og spesialsykepleiere fra utlandet, samt rådgivning til rekruttering i utlandet)

Hvem som er tildelt avtaler i de ulike regionene, finner du i vedlegget «Leverandører – konsulenttjenester HR, OU og rekruttering».

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Portrett

Cathrine Nilssen

prosjektleder anskaffelser 
cathrine.nilssen@sykehusinnkjop.no
+47 900 37 196

Portrett

Bergljot Mikkelsen

Avtaleforvalter 
bergljot.mikkelsen@sykehusinnkjop.no
+47 905 06 012

Slik brukes avtalen

Se vedlegget «Veileder for bestiller» for nærmere informasjon om hvordan avtalen brukes.

Dokumenter

Leverandører - konsulenttjenester HR, OU og rekruttering.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Konsulenttjenester HR OU rekruttering/Leverandører - konsulenttjenester HR, OU og rekruttering.pdfLeverandører - konsulenttjenester HR, OU og rekruttering.pdf
Generiske e-poster minikonkurranse HR-OU.xlsxhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Konsulenttjenester HR OU rekruttering/Generiske e-poster minikonkurranse HR-OU.xlsxGeneriske e-poster minikonkurranse HR-OU.xlsx
Bestillingsskjema - konsulenttjenester HR-OU.xlshttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Konsulenttjenester HR OU rekruttering/Bestillingsskjema - konsulenttjenester HR-OU.xlsBestillingsskjema - konsulenttjenester HR-OU.xls
Kontaktinformasjon leverandører - konsulenttjenster HR-OU.xlsxhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Konsulenttjenester HR OU rekruttering/Kontaktinformasjon leverandører - konsulenttjenster HR-OU.xlsxKontaktinformasjon leverandører - konsulenttjenster HR-OU.xlsx
1-20190226 Oppdragsbeskrivelse - Konsulenttjenester HR, OU og rekruttering.docxhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Konsulenttjenester HR OU rekruttering/1-20190226 Oppdragsbeskrivelse - Konsulenttjenester HR, OU og rekruttering.docx1-20190226 Oppdragsbeskrivelse - Konsulenttjenester HR, OU og rekruttering.docx
Kunder_tiltredelse.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Konsulenttjenester HR OU rekruttering/Kunder_tiltredelse.pdfKunder_tiltredelse.pdf
Protokoll_minikonkurranse_-_Konsulenttjenester_HR-OU.docxhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Konsulenttjenester HR OU rekruttering/Protokoll_minikonkurranse_-_Konsulenttjenester_HR-OU.docxProtokoll_minikonkurranse_-_Konsulenttjenester_HR-OU.docx
Tildelingsskjema_-Konsulenttjenester_HR_OU_og_rekruttering.docxhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Konsulenttjenester HR OU rekruttering/Tildelingsskjema_-Konsulenttjenester_HR_OU_og_rekruttering.docxTildelingsskjema_-Konsulenttjenester_HR_OU_og_rekruttering.docx
Veileder_for_leverandører.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Konsulenttjenester HR OU rekruttering/Veileder_for_leverandører.pdfVeileder_for_leverandører.pdf
Veileder_for_bestiller.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Konsulenttjenester HR OU rekruttering/Veileder_for_bestiller.pdfVeileder_for_bestiller.pdf
Rammeavtale_HR_OU_og_rekruttering_-_felles.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Konsulenttjenester HR OU rekruttering/Rammeavtale_HR_OU_og_rekruttering_-_felles.pdfRammeavtale_HR_OU_og_rekruttering_-_felles.pdf
Konkurransegrunnlag.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Konsulenttjenester HR OU rekruttering/Konkurransegrunnlag.pdfKonkurransegrunnlag.pdf
Prekvalifiseringsgrunnlag_konsulenttjenester_HR_OU_rekruttering_og_annet.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Konsulenttjenester HR OU rekruttering/Prekvalifiseringsgrunnlag_konsulenttjenester_HR_OU_rekruttering_og_annet.pdfPrekvalifiseringsgrunnlag_konsulenttjenester_HR_OU_rekruttering_og_annet.pdf

Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb eller Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

 

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i Innkjøpsportalen.

 


Spørsmål eller avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til konsulenter@sykehusinnkjop.no.

Ønsker du å melde avvik på avtalen? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no.Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.