Konsulenttjenester innkjøp og logistikk

Nasjonal avtale

Avtalen gjelder fra 1. mars 2017 til 29. februar 2020, med mulighet for forlengelse i inntil ett år.

På vegne av de regionale helseforetakene, har Sykehusinnkjøp HF divisjon nasjonale tjenester inngått avtale på levering av konsulenttjenester innen innkjøp og logistikk.

Det er inngått avtaler innen 3 delområder:

 • A: Konsulenttjenester innen strategisk innkjøpsrådgivning
 • B: Konsulenttjenester innen offentlige anskaffelser – operativ bistand/ prosjektledelse
 • C: Konsulenttjenester innen strategisk logistikkrådgivning og operativ bistand/ prosjektledelse

Hvem er leverandører?

A: Konsulenttjenester innen strategisk innkjøpsrådgivning

 1. Deloitte AS
 2. KPMG AS
 3. Inventura AS
 4. PwC AS 5. Ernst & Young AS

B: Konsulenttjenester innen offentlige anskaffelser – operativ bistand/ prosjektledelse

 1. Odin Prosjekt AS
 2.  Inventura AS
 3. KPMG AS
 4. Dynabyte Consulting AS
 5. Tiger Consulting AS
 6. Deloitte AS
 7. PwC AS

C: Konsulenttjenester innen strategisk logistikkrådgivning og operativ bistand/ prosjektledelse innen logistikk

 1. Ernst & Young AS
 2. Dynabyte Consulting AS
 3. KPMG AS
 4. PwC AS
 5. PA Consulting Group AS

Kontaktinformasjon til leverandører:

Deloitte AS: Halvor Moen. E-post: hmoen@deloitte.no. Telefon: 95 26 87 85.

Dynabyte: Consulting AS Halvor Rollag E-post: hro@dynabyte.no.Telefon: 952 57 26.

Ernst & Young AS: Finn Holm E-post: finn.holm@no.ey.com.Telefon: 901 95 907/24 00 24 00.

Inventura AS: Andreas Hjortland, E-post: Andreas.Hjortland@inventura.no. Telefon: 975 17 234. Tilbudsforespørsler sendes til bid@inventura.no. 

KPMG AS: Thomas Føyen E-post: thomas.foyen@kpmg.no. Telefon: 40 63 43 50.

Odin Prosjekt AS Kontaktperson: Tarjei Y. Bjørkly E-post: tarjei@odinprosjekt.no. Telefon: 90 06 30 37.

PA Consulting Group AS: Grete Kvernland-Berg. E-post: grete.kvernlandberg@paconsulting.com. Telefon: 99 25 03 56.

PricewaterhouseCoopers AS: Frode Myrdal. E-post frode.myrdal@pwc.com. Telefon 952 61 303

Tiger Consulting AS: Geir Tore Gaukerud. E-post: gtg@tigerconsulting.as. Telefon: 90 19 14 50

Delområde A. Konsulenttjenester innen strategisk innkjøpsrådgivning

Som eksempel kan det her nevnes:

 •  Rådgivning, organisering og kompetanseutvikling innen kategoristyring, kategoribasert innkjøp/ fasilitere utvikling av aktuelle kategoristrategier.
 • Bistand i forhold til analyse og utvikling av forsyningskjedestrategier, bistand med beste praksis løsninger og benchmarking.
 • Bistand i forbindelse med implementering, utnyttelse og optimalisering av innkjøpssystemer.
 • KPI utvikling og målingssystemer
 • Kompetanseheving (kurs og opplæring)

Delområde B. Konsulenttjenester innen offentlige anskaffelser – operativ bistand/ prosjektledelse

Som eksempel kan det her nevnes:

 •  Bistand til gjennomføring av offentlige anskaffelser, herunder prosjektledelse og/ eller forhandlingsledelse.
 •  Rådgivning i forbindelse med valg av strategi i enkeltanskaffelser.
 • Kvalitetssikring av prosesser og dokumenter.
 • Evaluering av anskaffelsesprosesser
 • Bistand til gjennomføring av analyser i enkeltanskaffelser (modenhetsanalyse, markedsanalyse, lønnsomhetsanalyse, investeringsanalyse, benchmarking med mer).
 •  Avtaleforvaltning.
 • Bistand til livssyklusanalyser
 • Kompetanseheving (kurs og opplæring)
 • Bistand i forbindelse med utforming av evalueringsmodeller, evaluering av tilbud og bruk av evalueringsverktøy (veiledning, opplæring).

Delområde C. Konsulenttjenester innen strategisk logistikkrådgivning og operativ bistand/ prosjektledelse innen logistikk

Som eksempel kan det her nevnes:

 • Bistand/ rådgivning i forbindelse med implementering, utnyttelse og optimalisering av logistikkstrukturer og systemer.
 • Bistand relatert til sortimentsstyring og strategiarbeid.
 • Bistand til gjennomføring av logistikkrelaterte prosjekter, enten som prosjektledere eller – medarbeidere.
 • Bistand i forhold til analyse og utvikling av forsyningskjedestrategier, bistand med beste praksis løsninger og benchmarking.
 • Bistand i forbindelse med analyse av KPI-modeller innen logistikk, transport/ distribusjon, lager, prognosemodeller, innkjøp/ bestillinger, rutiner, optimaliseringsmodeller, risikoanalyser, analyser og beste praksis for oppbygging av prosess- og TQM-tankegang.
 • Bistand knyttet til grønn logistikk og returlogistikk, implementering av beste praksis løsninger. - Kompetanseheving (kurs og opplæring)

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Portrett

Hege Pedersen

prosjektleder anskaffelser
hege.pedersen@sykehusinnkjop.no
+47 406 39 981

Portrett

Bergljot Mikkelsen

Avtaleforvalter 
bergljot.mikkelsen@sykehusinnkjop.no
+47 905 06 012

Slik brukes avtalen

Ved kjøp av konsulenttjenester innkjøp og logistikk skal det det gjennomføres avrop på følgende måte:

 • Oppdrag under kr. 100 000: Avrop etter prioritert rekkefølge.
 • Oppdrag over kr. 100 000: Gjennomføring av minikonkurranse.

For mer informasjon, se vedlegget "Veileder for bestiller".

Dokumenter

CV-mal leverandører

Leverandører - KIOL.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Konsulenttjenester innkjøp og logistikk/Leverandører - KIOL.pdfLeverandører - KIOL.pdf
4-20190226 Oppdragsbeskrivelse under 100 000 - Konsulenttjenester Innkjøp og Logistikk.docxhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Konsulenttjenester innkjøp og logistikk/4-20190226 Oppdragsbeskrivelse under 100 000 - Konsulenttjenester Innkjøp og Logistikk.docx4-20190226 Oppdragsbeskrivelse under 100 000 - Konsulenttjenester Innkjøp og Logistikk.docx
3-20190226 Oppdragsbeskrivelse over 100 000 - Konsulenttjenester Innkjøp og Logistikk.docxhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Konsulenttjenester innkjøp og logistikk/3-20190226 Oppdragsbeskrivelse over 100 000 - Konsulenttjenester Innkjøp og Logistikk.docx3-20190226 Oppdragsbeskrivelse over 100 000 - Konsulenttjenester Innkjøp og Logistikk.docx
Bestillingskjema - Konsulenttjenester innkjøp og logistikk.xlshttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Konsulenttjenester innkjøp og logistikk/Bestillingskjema - Konsulenttjenester innkjøp og logistikk.xlsBestillingskjema - Konsulenttjenester innkjøp og logistikk.xls
Protokoll_minikonkurranse_-_KIOL_20170629.docxhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Konsulenttjenester innkjøp og logistikk/Protokoll_minikonkurranse_-_KIOL_20170629.docxProtokoll_minikonkurranse_-_KIOL_20170629.docx
Veileder_for_Leverandører_ny.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Konsulenttjenester innkjøp og logistikk/Veileder_for_Leverandører_ny.pdfVeileder_for_Leverandører_ny.pdf
Veileder_for_bestiller.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Konsulenttjenester innkjøp og logistikk/Veileder_for_bestiller.pdfVeileder_for_bestiller.pdf
Rammeavtale konsulent innkjøp og logistikk - nett.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Konsulenttjenester innkjøp og logistikk/Rammeavtale konsulent innkjøp og logistikk - nett.pdfRammeavtale konsulent innkjøp og logistikk - nett.pdf
Mal_Tildelingsskjema_-KIOL.docxhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Konsulenttjenester innkjøp og logistikk/Mal_Tildelingsskjema_-KIOL.docxMal_Tildelingsskjema_-KIOL.docx
Kunder tiltredelse - konsulenttjenester innkjøp og logistikk.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Konsulenttjenester innkjøp og logistikk/Kunder tiltredelse - konsulenttjenester innkjøp og logistikk.pdfKunder tiltredelse - konsulenttjenester innkjøp og logistikk.pdf
Prosedyre_for_minikonkurranse.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Konsulenttjenester innkjøp og logistikk/Prosedyre_for_minikonkurranse.pdfProsedyre_for_minikonkurranse.pdf

Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb eller Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

 

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i Innkjøpsportalen.

 


Spørsmål eller avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til konsulenter@sykehusinnkjop.no.

Ønsker du å melde avvik på avtalen? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no.Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.