Mat og drikke

Nasjonal avtale

Avtalene gjelder fra 1. juni 2016 til 31. mai 2020. Arbeidet med ny anskaffelse på mat og drikke er begynt.


Avtalen gjelder levering av mat og drikke.

Det er inngått avtaler i to hovedgrupper – ferskvarer og øvrige varer.

I kategorien «øvrige varer» er det inngått nasjonale avtaler.

For ferskvarer er det regional tildeling på flere av delområdene.

Rammeavtale for grossistvarer 11130103 med Servicegrossistene er prolongert til  gjelder til 31.09.2020.
 
I Helse Sør-øst er rammeavtalene for hvitt kjøtt 11140101 og frukt og grønt 11140107 prolongert et år med mulighet for prolongering ytterligere et år, se kunder tiltredelse under «dokumenter». 

Hvem er leverandører?

Leverandørerne har følgende kontaktpersoner:

Produkter på avtale: Mat og drikke - øvrige varer

På dette området er det tildelt nasjonale avtaler. Følgende leverandører leverer følgende produkter:

Asko Norge AS (avtalenummer 11130101):

 • Juice
 • Iskrem

Servicegrossistene AS (avtalenummer 11130103 grossistvarer / 11130193 kaffe og kaffekonsentrat:):

 • Grossistvarer (pålegg (kjøttpålegg kommer delområdene hvitt og rødt kjøtt), langtidsholdbare brødvarer, egg- og eggprodukter, margarin, olje og majones, ferdigmat, saus og buljong, hermetikk, frosne grønnsaker og frukt, kjeks, te og øvrige tørrvarer).
 • Kaffe
 • Kaffekonsentrat

Ringnes (avtalenummer 11130102):

 • Mineralvann

Tine (avtalenummer 11130194 og 11130904):

 • Flytende meieriprodukter (melk, yoghurt, fløte, rømme og andre flytende meieriprodukter)
 • Flytende meieriprodukter, unike varer
 • Faste meieriprodukter (ost og smør, samt øvrige faste meieriprodukter)

Produkter på avtale: Mat og drikke - ferskvarer

For ferskvarer er det regional tildeling på flere av delområdene. Kun én leverandør er tildelt avtale på hvert av disse.

For Helse Nord er følgende leverandører valgt (leverandør / produkt /avtalenummer):

 • Nortura / Rødt kjøtt / 11140105
 • Olav Aakre AS / Frukt og grønt / 11140108
 • Lerøy Sjømatgruppen / Fersk fisk / 11140104
 • Domstein Sjømat / Frossen fisk / 11140103
 • Asko Norge AS / Hvitt kjøtt/ 11140101

For Helse Midt-Norge er følgende leverandører valgt (leverandør / produkt / avtalenummer):

 • Nortura / Rødt kjøtt / 11140105
 • Odd Langdalen Frukt og Grønt avd. Trondheim AS / Frukt og grønt / 11140106
 • Lerøy Sjømatgruppen / Fersk fisk / 11140104
 • Domstein Sjømat / Frossen fisk / 11140103
 • Asko Norge AS / Hvitt kjøtt / 11140101

For Helse Vest er følgende leverandører valgt (leverandør / produkt):

 • Nortura / Rødt kjøtt / 11140105
 • Odd Langdalen Frukt og Grønt Engros AS / Frukt og grønt / 11140107
 • Lerøy Sjømatgruppen / Fersk fisk / 11140104
 • Domstein Sjømat / Frossen fisk / 11140103
 • Asko Norge AS / Hvitt kjøtt / 11140101

For Helse Sør-Øst, utenom Sørlandet sykehus og Sykehuset Telemark, er følgende leverandører valgt (leverandør / produkt / avtalenummer):

 • Nortura / Rødt kjøtt / 11140105
 • Odd Langdalen Frukt og Grønt Engros AS / Frukt og grønt / 11140107
 • Lerøy Sjømatgruppen / Fersk fisk / 11140104
 • Domstein Sjømat / Frossen fisk / 11140103
 • Asko Norge AS / Hvitt kjøtt / 11140101

For Sørlandet sykehus og Sykehuset Telemark er følgende leverandører valgt (leverandør / produkt / avtalenummer):

 • Nortura / Rødt kjøtt / 11140105
 • Bama Storkjøkken AS / Frukt og grønt / 11140102
 • Lerøy Sjømatgruppen / Fersk fisk / 11140104
 • Domstein Sjømat / Frossen fisk / 11140103
 • Asko Norge AS / Hvitt kjøtt / 11140101

Produkter på avtale: Mat og drikke - Bakevarer

Tildeling er gjort per helseforetak (helseforetak / leverandør / avtalenummer):

 • Sykehuset Innlandet HF / Bakehuset AS / 11140111
 • Akershus Universitetssykehus HF / Bakehuset AS / 11140111
 • Oslo Universitetssykehus HF / Bakehuset AS / 11140111
 • Sykehuset i Vestfold HF / Bakehuset AS / 11140111
 • Sykehuset i Østfold HF / Bakehuset AS / 11140111
 • Sykehuset i Telemark HF / Bakehuset AS / 11140111
 • Sørlandet Sykehus HF / Bakehuset AS / 11140111
 • Vestre Viken HF / Nærbakst AS / 11140110
 • Helse Stavanger HF / Nærbakst AS / 11140110
 • Helse Fonna HF / Bakehuset AS / 11140111
 • Helse Førde HF / Bakehuset AS / 11140111
 • Helse Bergen HF / Baker Brun Produksjon AS / 11140109
 • Helse Møre og Romsdal HF / Bakehuset AS / 11140111
 • St. Olavs Hospital HF / Bakehuset AS / 11140111
 • Nord-Trøndelag HF / Nærbakst AS / 11140110

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Ved behov for mer utfyllende informasjon om avtalen kontaktes innkjøpsleder i ditt HF, eller Sykehus sin prosjektleder:

Portrett

Elisabeth Jomisko

prosjektleder anskaffelser 
elisabeth.jomisko@sykehusinnkjop.no
+47 942 77 752


Portrett

Merethe Gærnæ

Avtaleforvalter 
merethe.gaernae@sykehusinnkjop.no
+47 976 64 748Dokumenter

Kunder tiltredelse - Mat og Drikke 2.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Mat og drikke/Kunder tiltredelse - Mat og Drikke 2.pdfKunder tiltredelse - Mat og Drikke 2.pdf
Kunder tiltredelse - Mat og Drikke 1.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Mat og drikke/Kunder tiltredelse - Mat og Drikke 1.pdfKunder tiltredelse - Mat og Drikke 1.pdf
20160608_Avviksskjema_mat_og_drikke.xlsxhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Mat og drikke/20160608_Avviksskjema_mat_og_drikke.xlsx20160608_Avviksskjema_mat_og_drikke.xlsx
Rammeavtale Mat og Drikke 2 - felles avtale.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Mat og drikke/Rammeavtale Mat og Drikke 2 - felles avtale.pdfRammeavtale Mat og Drikke 2 - felles avtale.pdf
Rammeavtale Mat og Drikke 1 - felles avtale.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Mat og drikke/Rammeavtale Mat og Drikke 1 - felles avtale.pdfRammeavtale Mat og Drikke 1 - felles avtale.pdf

Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb eller Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

 

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i Innkjøpsportalen.

 


Spørsmål eller avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no.

Avviksskjema kan benyttes for å beskrive avviket. Du finner avviksskjemaet under fanen Dokumenter.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.