Medieovervåkning

Nasjonal avtale

Avtalen startet 1. juli 2015, og er forlenget frem til 30 . juni 2019.

Avtalen gjelder kjøp av medieovervåkingstjenester.

Avrop på en eller flere av tjenestene forutsetter kjøp av en web-basert systemløsning. Denne løsningen må bestilles for å få tilgang til medieovervåkningstjenester. Grunnprisen inkluderer overvåkning av alle åpne kilder på nett.

Hvem er leverandører?

Avtalen er inngått med Retriever Norge AS. Deres kontaktperson er Kamilla Kjær, e-post kamilla.lundsether.kjer@retriever.no, telefon 22 91 03 52 / 908 66 846.

Produkter på avtale

I avtalen er det mulig å gjøre avrop på en eller flere av følgende tjenester:

 • Medieovervåkning av betalingsbaserte kilder på nett
 • Medieovervåkning av sosiale medier, pris per foretak
 • Medieovervåkning av radio/tv, herunder nett-TV
 • Medieovervåkning av samtlige trykte kilder, inkludert medieovervåkning av betalingsbaserte nettkilder.
 • Medieovervåkning av trykte kilder per stykk
 • Analysetjenester

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Portrett

Hanna Udnæs Hoel

kategorisjef administrasjon 
hanna.udnaes.hoel@sykehusinnkjop.no
+47 997 45 961

Portrett

Bergljot Mikkelsen

Avtaleforvalter 
bergljot.mikkelsen@sykehusinnkjop.no
+47 905 06 012


Dokumenter

Kunder tiltredelse - medieovervåking.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Medieovervåkingstjenester/Kunder tiltredelse - medieovervåking.pdfKunder tiltredelse - medieovervåking.pdf
Rammeavtale medieovervåkning.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Medieovervåkingstjenester/Rammeavtale medieovervåkning.pdfRammeavtale medieovervåkning.pdf

Slik brukes avtalen

For kategoriene medieovervåkning av trykte kilder, betalingsbaserte kilder på nett, samt radio/tv, herunder nett-TV, gjøres avrop i form av intervaller basert på antall brukere.

Avrop gjøres i følgende intervall:

 • 0-9 brukere
 • 10-19 brukere
 • 20-49 brukere
 • 50-99 brukere
 • 100-199 brukere
 • 200-299 brukere
 • 300-500 brukere
 • 500 pluss

Som alternativ til en pakkeløsning, kan det gjøres avrop på enkeltkilder, innenfor kategorien trykte medier (aviser, tidsskrifter etc.). Enkeltkilder er priset per stykk. Dersom det velges flere enkeltkilder bør en sjekke i prislisten at prisen ikke blir høyere enn ved avrop på en pakkeløsning med alle kilder.

Fullstendig kilde- og prisliste finnes i ProWeb.

Ved bestilling av tjenester benyttes bestillingsskjema. Kryss av for de tjenestene dere ønsker med riktig intervall på brukere. Brukere er her de som mottar nyhetsbrev etc. Det vil i tillegg være mulig å bestille Atekst. Det krysses da av for dette i bestillingen til leverandør.

Opplæring

Opplæring i systemløsningen og tjenestene vil gjennomføres i forkant av avtaleoppstart. Det legges opp til enten regionale samlinger der helseforetakene i hver enkelt region samles og får felles opplæring, eller at det avtales møter på telefon eller Lync (eller tilsvarende). Opplæring vil være i forkant av oppstart, men også fortløpende ved behov etter avtalestart.

Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb eller Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

 

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i Innkjøpsportalen.

 


Spørsmål eller avvik

Har du spørsmål, tilbakemeldinger, eller ønsker å melde avvik på avtalen?

Send e-post til tjenester@sykehusinnkjop.no.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.