Medisinske og tekniske gasser

Nasjonal avtale

Avtalen gjelder fra 1. januar 2017, og varer frem til 31. august 2018. Helseforetakene har ulike start og avslutningstidspunkter innenfor dette tidsrommet.

Avtalen gjelder innkjøp av medisinske og tekniske gasser, samt distribusjon til hjemmebasert oksygenterapi. 

Hvem er leverandører?

Det er inngått avtale to leverandører på denne avtalen:

Leverandør AGA AS:

  • Alle helseforetak i Helse Nord 01.01.2017 - 31.12.2020 (Avtalenummer 10060303)
  • Alle helseforetak i Helse Vest 01.02.2017 - 31.01.2021(Avtalenummer 10060304)
  • Alle helseforetak i Helse Midt-Norge 01.04.2017 - 31.03.2021 (Avtalenummer 10060305)
  • Helse Sør-Øst: Akershus Universitetssykehus HF, Oslo Universitetssykehus HF og Sykehuset Østfold HF tiltreder avtalen 01.04.2017 - 31.03.2021 (Avtalenummer 10060306)
  • Sykehuset Innlandet HF og Vestre Viken HF tiltreder avtalen 01.09.2018 (Avtalenummer 10060396)

Leverandør Air Liquide Norway AS:

  • Helse Sør-Øst: Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Sørlandet Sykehus HF tiltreder avtale 01.09.2018 - 31.08.2022 (Avtalenummer 10060307)

Kontaktpersoner for leverandørene:

AGA AS: Claes Holm. E-post claes.holm@no.aga.com, telefon 911 42 330.

Air Liquide Norway AS: Øystein Lono  E-post oystein.lono@airliquide.com

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Ved behov for mer utfyllende informasjon om avtalen, kontaktes innkjøpsleder i ditt HF eller Sykehusinnkjøp sin prosjektleder:

Kristian Hellesø

avtaleforvalter
kristian.helleso@sykehusinnkjop.no
+47 473 12 044

Portrett


Andreas Rystrøm

Kategorisjef behandlingshjelpemidler
andreas.rystrom@sykehusinnkjop.no

+47 414 53 125

Portrett

Dokumenter

Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb eller Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

 

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i Innkjøpsportalen.

 


Spørsmål eller avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no.


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.