Nevrokirurgi, forbruksmateriell

Gjelder for Helse Nord, Helse Midt-Norge og Helse Vest

Avtalen gjelder fra 2015 til 30. september 2019.

Avtalen gjelder kjøp av forbruksmateriell  for nevrokirurgi. Avtalen er delt inn i ni delområder.

Hvem er leverandører?

Disse leverandørene med kontaktpersoner er det inngått avtale med:

B. Braun Medical AS: Runi Johansen. Telefon 97 55 72 08.  E-post runi.johansen@bbraun.com

Innosurge AS: Bjørn Flåtrud Telefon 99 61 86 86. E-post bf@innosurge.com

Medtronic: Mats Aasgaard Telefon +45 267 268 51. E-post avtaler@medtronic.com

Ortomedic: Arvid Tjomsland Telefon 91 19 59 06. E-post arvid.tjomsland@ortomedic.no

Johnson&Johnson – Janssen-Cilag AS: Sonja Yvonne Bergstrøm. Telefon 459 09 699. E-post sbergstr@ITS.JNJ.com

Stryker AB: Claus Ildstein Telefon +45 40 56 56 11 E-post claus.ildstein@stryker.com

P O Medica: Richard Leo. Telefon +46 70 314 70 99 E-post richard.leo@pomedica.se

Mediplast Innova AS: Jannicke Haugseth Telefon + 47 40 49 19 40 E-post jannicke.haugseth@mediplast.com 

Produkter på avtale

Under finner du en oversikt over hvilke leverandører som er valgt på hvert enkelt delområde.

Deltilbud 1. Medikamentpumper med kateter (leverandør (avtalenummer)):

 1. Medtronic Norge (10890101)

Deltibud 2.1 MR-kompatibel ryggmargsstimulatur (leverandør (avtalenummer)):

Dette er skilt ut som en egen avtale. Lenke til denne avtalen finner du her.

Deltilbud 3. Regulerbare ventiler (leverandør (avtalenummer)):

 1. Medtronic Norge (10890101)
 2. B. Braun Medical AS (10890102)
 3. Mediplast Innova AS (10890103)

Deltilbud 4. Medikamentgivende/ impregnerte kateter (leverandør (avtalenummer)):

 1. Medtronic Norge (10890101)
 2.  Mediplast Innova AS (10890101)

Deltilbud 5. Ikke medikamentgivende/ impregnerte kateter (leverandør (avtalenummer)):

 1. Medtronic Norge AS (10890101)
 2. Mediplast Innova AS (10890103)

Deltilbud 6. Eksternt ventrikkel drenasjesystem (leverandør (avtalenummer)):

 1. Medtronic Norge (10890101)
 2. Mediplast Innova AS(10890103)

Deltilbud 7. Implanterbare bur for fremre nakkefiksasjon, Cage (leverandør (avtalenummer)):

 1. Innosurge AS (10890104)
 2. Johnson&Johnson AB (10890103)
 3. Stryker AB (10890105)
 4. Medtronic Norge AS (10890101)

Delområde 8.1 Kranial benlappsfiksering – plater/skruer sett(leverandør (avtalenummer)):

 1. B. Braun Medical AS (10890102)
 2. Johnson&Johnson AB  (10890103)
 3. P O Medica AB (10890107)
 4. 4. Ortomedic AS (10890108)

Delområde 8.2 Kranial benlappsfiksering – nagler (leverandør (avtalenummer)):

 1. B. Braun Medical AS (10890102)
 2. Johnson&Johnson AB (10890103)

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Ved behov for mer utfyllende informasjon om avtalen, kontaktes innkjøpsleder i ditt HF eller Sykehusinnkjøp sin prosjektleder:

Portrett

Ann-Kristin Johnsen

prosjektleder anskaffelser 
Ann-Kristin.Johnsen@sykehusinnkjop.no
+47 905 34 446

Portrett

Helge Tveit Biti

Avtaleforvalter 
helge.tveit.biti@sykehusinnkjop.no
+47 906 18 421

Dokumenter

Slik brukes avtalen

Avrop skal skje hos den leverandør som er rangert høyest. I henhold til rammeavtalen punkt
2.2., kan unntak fra dette kan gjøres i følgende tilfeller:

 1. Dersom prioritert leverandørs produkt ut i fra medisinsk faglig begrunnelse ikke kan
  brukes i behandling av den aktuelle pasient.
 2. Prioritert leverandør kan etter forespørsel ikke levere produktene eller kan ikke levere
  innen avtalefestet tid.
 3. Leverandøruavhengige, vitenskapelige studier viser at tilbudt produkt fra høyest rangert
  leverandør ikke lenger er anbefalt brukt. Unntaket gjelder inntil leverandøren har en
  tilfredsstillende erstatning på plass. Dette unntaket kan kun benyttes etter at
  leverandøren er varslet.

Unntak etter punktene 1 og 2 besluttes av ansvarlig behandlende lege. Unntak etter punkt 3
besluttes av den nasjonale prosjektgruppen.

Ved unntak skal dokumentasjon føres på eget skjema, og sendes til prosjektleder
lisa.heiestad@sykehusinnkjøp.no.

Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb eller Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

 

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i Innkjøpsportalen.

 


Spørsmål eller avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.