Pacemaker og ICD

Nasjonal avtale

Avtalen startet 1. juli 2015 og er forlenget frem til 31. oktober 2018.

Avtalen gjelder for levering av pacemaker, Brady-ledninger, CRT, ICD og ILR. Det er inngått avtaler med fem leverandører på dette området, innen åtte ulike delområder.

Hvem er leverandører?

Abbott Medical Norway AS: Martin Krekling. E-post martinalexander.krekling@abbott.com. Telefon: +47 977 59 589

Octopus Medical AS: Jan T. Andersen. E-post: jan.andersen@octopusmedical.no. Telefon: 80 03 03 63

LivaNova Norway AS (tidligere Sorin Group Norway AS): Per Öhrn. E-post: per.ohrn@livanova.com. Telefon: +46 702-249140

Diacor AS: Sigurd L. Limtun. E-post: sll@diacor.no. Telefon: 22 90 53 00

Medtronic Norge AS: Erik Kongshaug. E-post: avtaler@medtronic.no. Telefon: 67 10 32 00

Produkter på avtale

Følgende leverandører er valgt på de ulike delområdene, i prioritert rekkefølge:

Delområde A. Pacemaker:

 1. Abbott Medical Norway AS
 2. Octopus Medical AS
 3. LivaNova Norway AS (tidligere Sorin Group Norway AS)

Delområde B. MR-sikker pacemaker:

 1. Diacor AS
 2. St. Jude Medical Norway AS
 3. Octopus Medical AS

Delområde C. Bradyledninger:

 1. Medtronic Norge AS
 2. St. Jude Medical Norway AS
 3. Diacor AS

Delområde D. CRT-P:

 1.  Abbott Medical Norway AS
 2. Diacor AS
 3. Octopus Medical AS

Delområde E. CRT-D:

 1. Medtronic Norge AS
 2. Diacor AS
 3. St. Jude Medical Norway AS

Delområde F. ICD:

 1. Medtronic Norge AS
 2. Diacor AS
 3. St. Jude Medical Norway AS

Delavtale G. MR-sikker:

 1. ICD Medtronic Norge AS
 2. Octopus Medical AS
 3. St. Jude Medical Norway AS

Delavtale H. ILR:

 1. Octopus Medical AS
 2. Medtronic Norge AS
 3. St. Jude Medical Norway AS

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Ved behov for mer utfyllende informasjon om avtalen kontaktes innkjøpsleder i ditt HF, eller Sykehusinnkjøp sin prosjektleder:

Per-Marthin Karlsen

prosjektleder anskaffelser
per-marthin.karlsen@sykehusinnkjop.no
+47 415 17 210

Portrett

Elise Toombs Rushfeldt

prosjektleder anskaffelser
elise.rushfeldt@sykehusinnkjop.no
+47 932 86 899

Portrett

Helge Tveit Biti

Avtaleforvalter
helge.tveit.biti@sykehusinnkjop.no
+47 906 18 421

PortrettDokumenter

Felles rammeavtale Pacemaker ICD.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Pacemaker/Felles rammeavtale Pacemaker ICD.pdfFelles rammeavtale Pacemaker ICD.pdf

Slik brukes avtalen

Det er tildelt parallelle avtaler til tre leverandører per deltilbud (A-H). Regionsvis fordeling
mellom leverandørene angis som en fordelingsnøkkel basert på antall omsatte enheter per
deltilbud i avtaleperioden.

 • Leverandør 1: 50 %
 • Leverandør 2: 35 %
 • Leverandør 3: 15 %

Angitte andeler kan ha et avvik på +/- 5 prosentpoeng.

Nye produkter

Dersom det i avtaleperioden blir utviklet nye produkter innenfor avtaleområdet, kan
leverandøren tilby disse i henhold til en pris avtalt mellom partene. Se rammeavtalens punkt
9.9 for ytterligere detaljer.

Spesielle vilkår

For Helse Vest RHF, delområde E (CRT-D), F (ICD) og G (MR-sikker ICD): Ved bytte av
generator hos pasienter med ICD/CRT-D kan kunden benytte generator fra samme
leverandør som gjenværende implanterte ledninger.

Ved bytte av generator hos pasienter med Medtronic Sprint Fidelis ledninger, vil kunden
benytte Medtronic generator. Kunden skal i den grad det er mulig ta hensyn til behovet for
slike generatorbytter, slik at avtalens tildeling opprettholdes.

Ved bytte av generator hos pasienter med Boston Scientifics integrerte bipolare ledninger,
vil kunden benytte Boston Scientific generator. Kunden skal i den grad det er mulig hensynta
behovet for slike generatorbytter, slik at avtalens tildeling opprettholdes.

Ved bytte av generator hos pasienter med St. Jude Riata-ledninger som er omfattet av
recall/alert, vil kunden benytte St. Jude generator. Kunden skal i den grad det er mulig
hensynta behovet for slike generatorbytter, slik at avtalens tildeling opprettholdes.

Dersom de nevnte leverandører ikke tildeles rammeavtale innenfor de aktuelle
delområdene, vil nevnte generatorbytter ikke inngå i den prosentvise fordelingen.

Se for øvrig rammeavtalens punkt 2.

Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb eller Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

 

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i Innkjøpsportalen.

 


Spørsmål eller avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.