Sertifiseringstjenester

Gjelder for Helse Nord, Helse Midt-Norge og Helse Vest

Avtalen gjelder fra 16. mai 2016 til 15. mai 2020.

Rammeavtalen skal dekke kjøp av tjenester i forbindelse med forberedende arbeid før revisjon, revisjonsprosess, oppfølging av avvik og utstedelse av ISO sertifikater, periodiske revisjoner og opsjon på resertifisering ved behov.

Sertifiseringstjenestene på avtalen gjelder NS-EN ISO 14001:2015 og 9001:2015.

Hvem er leverandører?

Helse Nord RHF:

DNV GL Business Assurance Norway AS.

Kontaktperson: Bente Marie Stein. E-post bente.marie.stein@dnvgl.com. Telefon 950 81 224

Helse Midt-Norge RHF:

Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering AS.

Kontaktperson: Marit Anne Stenberg. E-post mst@ti.no. Telefon: 469 75 432.

Helse Vest RHF:

Kiwa Teknologisk Institutt Sertifisering AS.

Kontaktperson: Marit Anne Stenberg. E-post mst@ti.no. Telefon: 469 75 432.

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Ved behov for mer utfyllende informasjon om avtalen kontaktes innkjøpsleder i ditt HF, eller Sykehusinnkjøp ved:

Portrett

Hanna Udnæs Hoel

kategorisjef administrasjon 
hanna.udnaes.hoel@sykehusinnkjop.no
+47 997 45 961

Portrett

Bergljot Mikkelsen

Avtaleforvalter 
bergljot.mikkelsen@sykehusinnkjop.no
+47 905 06 012


Dokumenter

Kunder tiltredelse - sertifisering - Teknologisk Institutt Sertifisering AS.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Sertifiseringstjenester/Kunder tiltredelse - sertifisering - Teknologisk Institutt Sertifisering AS.pdfKunder tiltredelse - sertifisering - Teknologisk Institutt Sertifisering AS.pdf
Kunder tiltredelse - sertifisering - DNV GL Business Assurance Norway AS.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Sertifiseringstjenester/Kunder tiltredelse - sertifisering - DNV GL Business Assurance Norway AS.pdfKunder tiltredelse - sertifisering - DNV GL Business Assurance Norway AS.pdf
Rammeavtale Sertifiseringstjenester - felles.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Sertifiseringstjenester/Rammeavtale Sertifiseringstjenester - felles.pdfRammeavtale Sertifiseringstjenester - felles.pdf

Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb eller Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

 

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i Innkjøpsportalen.

 


Spørsmål eller avvik

Har du spørsmål, tilbakemeldinger, eller ønsker å melde avvik på avtalen?

Send e-post til tjenester@sykehusinnkjop.no.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.