Tolketjenester

Nasjonal avtale

Avtalen gjelder fra 1. september 2018 til 31. august 2020, med mulighet for prolongering i inntil to år.

Avtalen gjelder levering av tolketjenester, herunder fremmøtetolk og fjerntolk.

Avtalen er delt opp i fire regionale deltilbud. Det er inngått parallelle rammeavtaler med flere leverandører per deltilbud hvor avrop vil skje i henhold til prioritert rekkefølge.

Kundene har ulik tiltredelsesdato. Se vedlegg «Kunder tiltredelse».

Deltilbud A: Helse Sør-Øst RHF:

Følgende leverandører er tildelt kontrakt i prioritert rekkefølge:

 1. Tolkenett AS

 2. Salita Tolke- og Translatørtjeneste AS

Deltilbud B: Helse Vest RHF:

Følgende leverandører er tildelt kontrakt i prioritert rekkefølge:

 1. Salita Tolke- og Translatørtjeneste AS

 2. Tolkenett AS

 3. Noricom Nord AS

Deltilbud C: Helse Midt-Norge RHF:

Følgende leverandører er tildelt kontrakt i prioritert rekkefølge:

 1. Salita Tolke- og Translatørtjeneste AS

 2. Tolkenett AS

 3. Noricom Nord AS

Deltilbud D: Helse Nord RHF:

Følgende leverandører er tildelt kontrakt i prioritert rekkefølge:

 1. Salita Tolke- og Translatørtjeneste AS

 2. Tolkenett AS

 3. Noricom Nord AS

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Portrett

Evy Pleym

Senior prosjektleder anskaffelser 
evy.pleym@sykehusinnkjop.no
+47 452 68 720

Portrett

Bergljot Mikkelsen

Avtaleforvalter 
bergljot.mikkelsen@sykehusinnkjop.no
+47 905 06 012


Kontaktpersoner leverandører

Salita Tolke- og Translatørtjeneste AS: Liudmila Ilyukhina. E-post: liudmila@salita.no

Tolkenett AS: Fredrik Kirsebom. E-post: post@tolkenett.no 

Noricom Nord AS: Stein-Magne Wiik. E-post: stein-magne@noricom.no

Slik brukes avtalen

Ved kjøp av tolketjenester skal bestillinger gjøres hos den leverandør som er rangert høyest. Leverandører (fra 2. prioritet og lavere) tildeles oppdrag dersom leverandør med høyere prioritet ikke kan levere – helt eller delvis – iht. Kundens forespørsel.

Bestillinger skal primært sendes via bestillingsportalene til leverandøren. Ved akutte oppdrag som skal gjennomføres samme dag eller dagen etterpå kan bestillinger også foretas per telefon:

Salita Tolke- og translatørtjenester AS:

Bestillingsportal: Portal.salita.no

Akutte oppdrag tlf: 04523

Tolkenett AS:

Bestillingsportal: Tolkenett.proweb.no 

Akutte oppdrag tlf: 22 99 32 99

Noricom Nord AS: 

Bestillingsportal: Noricomordre.no 

Akutte oppdrag tlf: 815 35 500

I vedlegget «Veileder til bestillere» ser du en detaljert fremgangsmåte for bestilling.

Avtalespesialister som har driftsavtale med de regionale helseforetakene, og som får driftstilskudd fra staten for oppdrag utført på vegne av spesialisthelsetjenesten kan benytte avtalen. Dette inkluderer blant annet leger og psykologer. Avtalespesialistene vurderer og behandler tilstander som ikke krever innleggelse, tilsvarende sykehusenes poliklinikker, og opererer etter henvisning fra fastlege eller annet helsepersonell med henvisningsrett.

For en oversikt over avtalespesialistene, se de regionale helseforetakenes hjemmesider. Her ligger det til enhver tid oppdaterte lister over hvem som har driftsavtale med det enkelte regionale helseforetak.

For Sør-Øst skal faktura for tolketjenester avtalespesialistene benytter sendes til RHF’et. Leverandørene skal benytte EHF faktura.

Dokumenter

Kravspesifikasjon tolketjenester til nettside.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Tolketjenester/Kravspesifikasjon tolketjenester til nettside.pdfKravspesifikasjon tolketjenester til nettside.pdf
Veileder for bestilling.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Tolketjenester/Veileder for bestilling.pdfVeileder for bestilling.pdf
Kunder tiltredelse.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Tolketjenester/Kunder tiltredelse.pdfKunder tiltredelse.pdf
Rammeavtale Tolketjenester.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Tolketjenester/Rammeavtale Tolketjenester.pdfRammeavtale Tolketjenester.pdf
Vedlegg - Språk.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Tolketjenester/Vedlegg - Språk.pdfVedlegg - Språk.pdf

Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb eller Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

 

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i Innkjøpsportalen.

 


Spørsmål eller avvik

Har du spørsmål, tilbakemeldinger, eller ønske om å melde avvik på avtalen?

Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.


Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.