Vikartjenester - sykepleier, spesialsykepleier og jordmor

Nasjonal avtale

Avtalen gjelder fra 1. oktober 2015, og er forlenget frem til 30. september 2019.

Avtalen gjelder innleie av vikarer helsepersonell til helseforetakene innen sykepleiertjenester, som omfatter flere faggrupper med egne tildelinger innen sykepleier, spesialsykepleier intensiv, andre spesialsykepleier øvrige (herunder operasjon, anestesi, pediatri, psykiatri samt sykepleiere med spesialkompetanse innen dialyse/nyresykdom) og jordmor.

Det er tildelt per regionale helseforetak, hvor Helse Sør-Øst RHF er delt inn i to tildelingsområder – 1) OUS HF og 2) Øvrige HF i Helse Sør-Øst RHF.

Valg av leverandør bestemmes av hvilken prioritet leverandøren har i gjeldende rammeavtale. Bestiller påser at tilbudt vikar er i henhold til forespørsel. Av de leverandører som oppfyller kravene i forespørsel skal den leverandør som høyest prioritert få oppdraget.

Kontaktpersoner, leverandører

ActivCare: Mette Barrit, e-post udland@activcare.dk / MBA@activcare.dk.
Adecco Helse AS: Sylvi Hansen Bjørkli, e-post sylvi.bjorkli@adecco.no.
Centric Care AS: Per Christian Johansen e-post per.christian.johansen@centric.eu.  
Dedicare AB: Malin Lindley-Nord, e-post malin.lindley-nord@dedicare.se.
Dedicare AS: Berit Tromsdal, e-post  berit@dedicare.no.  
Helsebemanning AS: Elisabeth Möller, e-post elisabeth@helsebemanning.se.  
Manpower AS: Mette Langvik, e-post mette.langvik@manpower.no.  
Narco Polo AS: Annika Högström, e-post Annika.hogstrom@narcopolo.no / Petter Antti, e-post petter.antti@narcopolo.no.  
Nurse Partner Norge AS: Malin Ernestrand, e-post malin.ernestrand@nursepartner.se.
Personalhuset Staffing Group: Roger Normann Wiik, e-post roger.normann.wiik@personalhuset-sg.com.  
Powercare AS: Jesper Wium, e-post wium@powercare.dk.
Randstad Care AS: Lars E. Jacobsen, e-post lars.jacobsen@randstad.no.
Smart Bemanning AS: Katharine Gude Aspvik, e-post katharine@smartbemanning.no.
Transmedica AS: Kate Marie Frogner, e-post KFR@transmedica.dk.
Uni-Care ApS: Anne Nissen, e-post anne@uni-care.dk.
Vacant Helse AS: Kent Inge Bøckmann-Eldevik, e-post post@vacant.no / eldevik@vacant.no.

Slik brukes avtalen

I dokumentet «Veileder for bestiller» kan du lese mer om hvordan avrop på vikartjenester sykepleier vil foregå. Her finner du også bestillingsskjemaet som skal benyttes.

Tildelinger Helse Nord RHF

Sykepleier:

Rangering av leverandører:

 1. Adecco Helse AS
 2. Dedicare AS
 3. Centric Care AS
 4. Transmedica A/S
 5. Nurse Partner Norge AS
 6. Dedicare AB

Spesialsykepleier intensiv:

Rangering av leverandører:

 1. Centric Care AS
 2. Dedicare AS
 3. Uni-Care ApS
 4. Personalhuset Staffing Group AS
 5. ActivCare A/S
 6. Powercare A/S

Øvrige spesialsykepleiere:

Rangering av leverandører:

 1. Adecco Helse AS
 2. Centric Care AS
 3. Dedicare AS
 4. Narco Polo AS
 5. Transmedica A/S
 6. Uni-Care ApS
 7. Personalhuset Staffing Group AS
 8. Dedicare AB
 9. Powercare A/S

Jordmor:

 1. Dedicare AS
 2. Uni-Care ApS
 3. Personalhuset Staffing Group AS
 4. Dedicare AB
 5. Powercare A/S
 6. ActivCare A/S

Tildelinger Helse Midt-Norge RHF

Sykepleier:

Rangering av leverandører:

 1. Adecco Helse AS
 2. Personalhuset Staffing Group AS
 3. Dedicare AS

Spesialsykepleier intensiv:

Rangering av leverandører:

 1. Nurse Partner Norge AS
 2. Dedicare AS
 3. Uni-Care ApS
 4. Transmedica A/S
 5. Personalhuset Staffing Group AS
 6. ActivCare A/S
 7. Powercare A/S

Øvrige spesialsykepleiere:

Rangering av leverandører:

 1. Adecco Helse AS
 2. Dedicare AS
 3. Nurse Partner Norge AS
 4. Uni-Care ApS
 5. Personalhuset Staffing Group AS
 6. Dedicare AB
 7. Powercare A/S

Jordmor:

Rangering av leverandører:

 1. Dedicare AS
 2. Uni-Care ApS
 3. Personalhuset Staffing Group AS
 4. Dedicare AB
 5. Powercare A/S

Tildelinger Helse Vest RHF

Sykepleiere:

Rangering av leverandører:

 1. Adecco Helse AS
 2. Dedicare AS
 3. Personalhuset Staffing Group AS
 4. Smart Bemanning AS
 5. Centric Care AS
 6. Vacant Helse AS

Spesialsykepleier intensiv:

Rangering av leverandører:

 1. Centric Care AS
 2. Nurse Partner Norge AS
 3. Dedicare AS
 4. Uni-Care ApS
 5. Personalhuset Staffing Group AS
 6. Powercare A/S

Øvrige spesialsykepleiere:

Rangering av leverandører:

 1. Adecco Helse AS
 2. Centric Care AS
 3. Nurse Partner Norge AS
 4. Dedicare AS
 5. Uni-Care ApS
 6. Personalhuset Staffing Group AS
 7. Dedicare AB
 8. Powercare A/S

Jordmor:

Rangering av leverandører:

 1. Randstad Care AS
 2. Dedicare AS
 3. Manpower AS
 4. Uni-Care ApS
 5. Personalhuset Staffing Group AS
 6. Dedicare AB
 7. Powercare A/S

Tildelinger Oslo Universitetssykehus HF (OUS)

Rangering av leverandører:

 1. Adecco Helse AS
 2. Dedicare AS
 3. Centric Care AS
 4. Vacant Helse AS
 5. Randstad Care AS
 6. Dedicare AB
 7. Nurse Partner Norge AS

Spesialsykepleier intensiv, OUS:

Rangering av leverandører:

 1. Adecco Helse AS
 2. Randstad Care AS
 3. Nurse Partner Norge AS
 4. Dedicare AS
 5. Centric Care AS
 6. Personalhuset Staffing Group AS
 7. Uni-Care ApS
 8. Dedicare AB
 9. Powercare A/S

Øvrige spesialsykepleiere, OUS:

Rangering av leverandører:

 1. Adecco Helse AS
 2. Randstad Care AS
 3. Nurse Partner Norge AS
 4. Centric Care AS
 5. Dedicare AS
 6. Personalhuset Staffing Group AS
 7. Dedicare AB
 8. Uni-Care ApS
 9. Helsebemanning AS
 10. Powercare A/S

Jordmor:

Rangering av leverandører:

 1. Randstad Care AS
 2. Dedicare AS
 3. Nurse Partner Norge AS
 4. Manpower AS
 5. Personalhuset Staffing Group AS
 6. Dedicare AB
 7. Uni-Care ApS
 8. Powercare A/S

Tildelinger Helse Sør-Øst RHF (utenom OUS)

Sykepleier:

Rangering av leverandører:

 1. Adecco Helse AS
 2. Dedicare AS
 3. Centric Care AS
 4. Vacant Helse AS
 5. Nurse Partner Norge AS
 6. Randstad Care AS

Spesialsykepleier intensiv:

Rangering av leverandører:

 1. Centric Care AS
 2. Nurse Partner Norge AS
 3. Dedicare AS
 4. Uni-Care ApS
 5. Transmedica A/S
 6. Personalhuset Staffing Group AS
 7. ActivCare A/S
 8. Powercare A/S

Øvrige spesialsykepleiere:

Rangering av leverandører:

 1. Adecco Helse AS
 2. Centric Care AS
 3. Nurse Partner Norge AS
 4. Dedicare AS
 5. Transmedica A/S
 6. Uni-Care ApS
 7. Personalhuset Staffing Group AS
 8. Dedicare AB
 9. Powercare A/S

Jordmor:

Rangering av leverandører:

 1. Randstad Care AS
 2. Dedicare AS
 3. Personalhuset Staffing Group AS
 4. Uni-Care ApS
 5. Dedicare AB
 6. Powercare A/S

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Portrett

Tor Einar Pedersen

Kategorisjef HR 
tor.einar.pedersen@sykehusinnkjop.no
+47 909 60 637


Portrett

Bergljot Mikkelsen

Avtaleforvalter 
bergljot.mikkelsen@sykehusinnkjop.no
+47 905 06 012


Dokumenter

Oversikt pålogging lønns- og tariffavtaler.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Vikartjenester sykepleier/Oversikt pålogging lønns- og tariffavtaler.pdfOversikt pålogging lønns- og tariffavtaler.pdf
Bestillingsskjema vikartjenester - fra 01.02.2019.xlshttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Vikartjenester sykepleier/Bestillingsskjema vikartjenester - fra 01.02.2019.xlsBestillingsskjema vikartjenester - fra 01.02.2019.xls
Oppdragsbeskrivelse_Vikartjenester_helsepersonell_-_gjelder_fra__05.07.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Vikartjenester sykepleier/Oppdragsbeskrivelse_Vikartjenester_helsepersonell_-_gjelder_fra__05.07.pdfOppdragsbeskrivelse_Vikartjenester_helsepersonell_-_gjelder_fra__05.07.pdf
Oppdragsbeskrivelse_Vikartjenester_helsepersonell.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Vikartjenester sykepleier/Oppdragsbeskrivelse_Vikartjenester_helsepersonell.pdfOppdragsbeskrivelse_Vikartjenester_helsepersonell.pdf
Kontaktpersoner_RHF-HF_vikartjenester_helsepersonell.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Vikartjenester sykepleier/Kontaktpersoner_RHF-HF_vikartjenester_helsepersonell.pdfKontaktpersoner_RHF-HF_vikartjenester_helsepersonell.pdf
Oppdragsbeskrivelse_Vikartjenester_helsepersonell_-_gjelder_fra__05.07.docxhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Vikartjenester sykepleier/Oppdragsbeskrivelse_Vikartjenester_helsepersonell_-_gjelder_fra__05.07.docxOppdragsbeskrivelse_Vikartjenester_helsepersonell_-_gjelder_fra__05.07.docx
Kunder_-_tiltredelse.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Vikartjenester sykepleier/Kunder_-_tiltredelse.pdfKunder_-_tiltredelse.pdf
Vikartjenester_helsepersonell_-_informasjon_om_forsikringer.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Vikartjenester sykepleier/Vikartjenester_helsepersonell_-_informasjon_om_forsikringer.pdfVikartjenester_helsepersonell_-_informasjon_om_forsikringer.pdf
Veileder_for_leverandører_av_vikartjenester_helsepersonell.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Vikartjenester sykepleier/Veileder_for_leverandører_av_vikartjenester_helsepersonell.pdfVeileder_for_leverandører_av_vikartjenester_helsepersonell.pdf
veileder_for_bestillere.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Vikartjenester sykepleier/veileder_for_bestillere.pdfveileder_for_bestillere.pdf
CV-mal.xlsxhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Vikartjenester sykepleier/CV-mal.xlsxCV-mal.xlsx
Informasjon_til_leverandører_-_kompensasjon_av_flypassasjeravgift.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Vikartjenester sykepleier/Informasjon_til_leverandører_-_kompensasjon_av_flypassasjeravgift.pdfInformasjon_til_leverandører_-_kompensasjon_av_flypassasjeravgift.pdf
Rammeavtale_-_sykepleieretjenester_-_felles_1.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Vikartjenester sykepleier/Rammeavtale_-_sykepleieretjenester_-_felles_1.pdfRammeavtale_-_sykepleieretjenester_-_felles_1.pdf

Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb eller Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

 

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i Innkjøpsportalen.

 


Spørsmål eller avvik

Har du spørsmål, tilbakemeldinger, eller ønsker å melde avvik på avtalen?

Send e-post til avvik.vikar@sykehusinnkjop.no.

Fant du det du lette etter?
Tilbakemeldingen vil ikke bli besvart. Ikke send personlig informasjon, for eksempel epost, telefonnummer eller personnummer.