Beredskap covid-19

Grønn beredskap

På denne siden finner du mer informasjon om Sykehusinnkjøp HFs beredskap i forbindelse med covid 19-viruset. Sykehusinnkjøp HF er fra 26. mai satt i grønn beredskap. 

Sykehusinnkjøp HF skal bistå hele det norske helsevesenet i arbeidet med anskaffelser av personlig smittevernsutstyr til helseforetak og den kommunale helse- og omsorgstjenesten.​ I tillegg gjelder det legemidler.

Dette er gitt som et særskilt oppdrag til Sykehusinnkjøp HF, i tillegg til foretakets ordinære ansvar.

Dette er en del av den nasjonale helseberedskapen, og skal bidra til at også den kommunale helse- og omsorgstjenesten får forsyninger i den ekstraordinære situasjonen landet står ovenfor.

I denne ekstraordinære situasjonen har Helse Sør-Øst RHF delegert fullmakt til å stå som formell avtalepart på alle avtalene som inngås på nevnte områder.

Beredskapsplan

Sykehusinnkjøp HFs beredskapsplan

Skjema for leverandørhenvendelser rundt covid-19

Sykehusinnkjøp mottar mange henvendelser fra leverandører som tilbyr ulike produkter i forbindelse med covid-19-utbruddet.

Av den grunn har man valgt å opprette et eget skjema for slike henvendelser. 

Skjemaet finner du her

 Vi vil også henstille alle potensielle leverandører til å benytte dette skjemaet. 

For henvendelser rundt covid-19 og legemidler, ber vi potensielle leverandører benytte e-postadressen avtaleforvalter.legemidler@sykehusinnkjop.no.

Vi ønsker å rette en meget stor takk til alle som har engasjert seg og henvendt seg med forslag, ideer og konkrete tilbud. Sykehusinnkjøp jobber kontinuerlig med å behandle henvendelsene.

Ofte stilte spørsmål

Mange henvender seg til Sykehusinnkjøp HF om situasjonen, både fra leverandørsiden og fra helsetjenesten. Her finner du svar på de oftest stilte spørsmålene.

Ofte stilte spørsmål

Informasjon om koronasmitte

Folkehelseinstituttet (FHI) og helsenorge.no har laget informasjonssider med fakta og råd om koronaviruset. Her ligger det også råd og rutiner som skal følges av helsetjenesten ved mistanke om utbrudd.

Folkehelseinstituttet

Helsenorge.no

Om beredskapsnivåer

Grønn beredskap

Beredskapsledelse etableres, enkeltfunksjoner kan forsterkes. 

Gul beredskap

Begrenset mobilisering av ekstra ressurser. 

Rød beredskap

Mobilisering av betydelige ressurser og omlegging av drift. 

For media

Mange kontakter oss nå og vi ber om forståelse for at vi ikke har kapasitet til å svare på alle henvendelsene fra media fortløpende.

Helsetjenesten har behov for å koordinere informasjonen som gis. Vi ber derfor om at alle pressehenvendelser relatert til Covid19-utbruddet rettes til Helse Sør-Øst RHF.

Bruk e-postadressen medievakt@helse-sorost.no.

Fant du det du lette etter?