«Det fins ikke piller mot møkkete vann...»

Kjetil Istad skriver om miljøansvar i dette blogginnlegget.

«Det fins ikke piller mot møkkete vann…» sang Dumdum Boys.

Men det er vel ikke så dumt å tenke seg at pillene som produseres i alle fall ikke skal forurense grunnvannet, og derigjennom skape antibiotikaresistens.

Dette er en problemstilling vi har i verden i dag, som er pekt på av flere, og som Norge gjennom NRK og programmet Brennpunkt satt fokus på i sin dokumentar i 2016.

Klima og miljø er et felles ansvar for oss alle.

I to år har Sykehusinnkjøp jobbet med å få et økt fokus på miljø, spesielt innenfor legemidler. Der har vært en god dialog med industrien i denne forberedelsesfasen, og andre viktige samarbeidspartnere, ikke bare i Norge men også internasjonalt.

Nå er første anskaffelse på legemiddelområdet med et økt miljøfokus et faktum!

Det er godt å se at fokus og hardt arbeid kan ende i en positiv avtale som vi tror vil sette standard for hvordan det offentlige i Norge og andre land kan bruke offentlige anskaffelser som et viktig virkemiddel til å påvirke industrien i en gitt retning.

Slik jeg leser det, er vel dette et av hovedpoengene med stortingsmeldingen «Smartere innkjøp — effektive og profesjonelle offentlige anskaffelser», og som næringsminister Torbjørn Røe Isaksen oppsummerte på følgende måte: «Vi må bruke offentlige midler bedre og mer effektivt, samtidig som vi bidrar til å løse de store samfunnsutfordringene vi står overfor».

Jeg er stolt av at vi har levert på dette, og vi gleder oss til å fortsettelsen.

Forrige uke ble det også klart at Sykehusinnkjøp og Forsvaret skal jobbe tettere sammen med helserelaterte innkjøp. Oppdraget er gitt fra de regionale helseforetak, og understreket av helse- og omsorgsministeren selv da han besøkte oss forrige uke.

Dette oppdraget gleder vi oss å ta fatt på.

Denne uken ser jeg spesielt frem til å ta imot nyansatte på nyansattseminar.

Det er klart det er spennende for nyansatte å komme inn i spesialisthelsetjenesten og Sykehusinnkjøp med utvikling i en viktig retning som vi bare i forrige uke så to eksempler på.

Det fins kanskje ikke piller mot møkkete vann, men det finnes ansvarlighet, påvirkningskraft og ønske om å forandre. Det jobber vi mot.

Ha en god uke!

Fant du det du lette etter?