Det handler om folk

Les administrerende direktør Kjetil Istads blogg fra fredag 5. april. 

Vi har en tendens til å bruke mye tid på å snakke om konkrete verktøy når vi snakker om endring. «Bare det nye IKT systemet fungere blir alt bra», eller at lovverket åpner for mer innovative prosesser for å nevne noe. Verktøy i endring er viktig. Nye prosesser som folk er enig om, gjerne understøttet av en digitaliseringsstrategi med smart bruk av IKT løsninger for å låse de gode prosessene må en få på plass. Vi snakker gjerne om å «utnytte hele verktøykassa». Offentlige anskaffelser er de siste årene åpnet opp med flere mulige type prosesser. Innovasjonspartnerskap er et eksempel. Et veldig spennende verktøy for å kunne få til innovasjon og kjøpe de smarte løsningene i etterkant.

Kjetil Istad.jpg

Administrerende direktør Kjetil Istad under Sykehusinnkjøps dialogkonferanse denne uka.

Men det er rart med det. Alle verktøy trenger noen til å bruke de. Folk må bruke de. Og folk må bruke verktøyene riktig for å hente ut den positive effekten en planla med når en utviklet verktøyene.

Hvor mye fokus får disse folkene egentlig?

Disse folkene er selvsagt ansatte i organisasjoner som gjennomfører endring, og de samarbeidspartnere de kommer i kontakt med. For Sykehusinnkjøp betyr det at vi må ha en særskilt fokus på egne medarbeidere i tiden fremover, da vi vil utvikle nye prosesser, måter å samhandle på og ved å digitalisere prosessene våres. Jeg tror det spesielt dreier seg om å videreutvikle den kompetanse medarbeidere har, slik at de raskt kan ta i bruk de nye verktøyene. Jeg tror denne form for kontinuerlig kompetansebygging er så viktig at den må gjenspeiles i strategien vi nå utvikler i Sykehusinnkjøp.

I dag ble Helsenæringsmeldingen sluppet. Det gleder meg at det også her pekes på viktigheten av kompetansebygging.

 «Norges omstillingsevne og konkurransekraft avhenger av evnen til å utvikle og ta i bruk ny teknologi. Særlig viktig er det å utnytte teknologi som er utviklet i andre land. Dette krever kunnskap og kompetanse.» (s.25)

Øyvind Røset, Camilla Nervik, Ingerid Gunnerød, Tore Kvien og Kjetil Istad under paneldebatten på dialogkonferansens første dag.

Hvis kunnskap og kompetanse er avgjørende for Norges omstillingsevne, tenker jeg at dette selvsagt får fullt fokus i egen omstilling. Hele 166 ganger fremkommer ordet kompetanse i meldingen. Slik jeg ser det må vi satse på å videreutvikle kompetanse på egne verktøy, men vi må også se på samhandlingskompetanse. Innovative anskaffelser er en tilnærming med stort potensiale, men som krever samhandling. Med dette mener jeg at både industriaktører, innkjøpere og behovshavere, må finne nye og bedre måter og samhandle på, slik at en kan løfte seg fra gode enkeltprosjekter, til at innovative anskaffelser blir en naturlig måte å jobbe på.

Et av de viktigste tilbakemeldingene fra industrien på Dialogkonferansen vi avholdt denne uken, var nettopp kompetanse, samhandling og forutsigbarhet. Forutsigbarhet får vi gjennom riktig bruk av kjente verktøy, og ved å følge kommuniserte prosesser, mens samhandling må til for i fellesskap finne de beste løsningene slik at verdiskapningen, for det offentlige og for industrien og samfunnet som helhet, blir så god som overhodet mulig. Vi har en spennende tid foran oss, men for å lykkes må folk settes i sentrum. Det er tross alt folk som skal gjøre jobben.

Folk i salen.jpg

Rundt 400 deltagere besøkte Dialogkonferansen 2019 i Holmenkollen denne uka.


Fant du det du lette etter?