Effekten av gode anbud

Les administrerende direktør Kjetil Istads blogg fra mandag 14. januar. 

Godt nytt år! 2019 blir et spennende år for Sykehusinnkjøp og alle som er i kontakt med oss. Vi skal levere på alle våre anskaffelser, og vi skal videreutvikle foretaket vårt slik at vi i samspill med fag og marked, kan være det viktige strategiske verktøy vi tror vi kan være for sykehusene og helseregionene.

Året 2019 har startet veldig bra. To av legemiddelanbudene ble ferdigstilt i høst og resultatene publisert nå. To anbud til sammen som reduserer fjorårets kostnadsnivå med 590 millioner kroner til sammen er en virkelig god start. Her har virkelig offentlige anskaffelser fungert.


Administrerende direktør Kjetil Istad i Sykehusinnkjøp HF.

Administrerende direktør Kjetil Istad i Sykehusinnkjøp HF.

På et seminar i forrige uke kommenterte jeg resultatet med å si at det egentlig ikke er resultatet i seg selv som er det viktigste, men effekten dette potensielt kan få for mer og bedre pasientbehandling. Det er ingen i det offentlige som får noen bonus ved store besparelser. Det er altså ikke tallene i seg selv som motiverer oss, men det faktum at disse summene bidrar til mer og bedre pasientbehandling!

Tallenes tale er klare. Tore Kvien, professor og avdelingssjef ved Diakonhjemmet sykehus og deltaker i Spesialistgruppen TNF-hemmere/biologiske legemidler, var intervjuet i Dagens Medisin og viste til at det var rundt 7000 pasienter som brukte biologiske legemidler i 2006 – nå er det et sted mellom 30 og 35.000, altså en fire-femdobling omtrent til den samme prisen man hadde i 2006.

Han kommenterer dette i artikkel og sier at: «Dette gir behandlingsmuligheter til flere og vi vet fra registerforskning at behandlingen gjør at man får mindre betennelse og bedre helse; også bedre egenopplevd helse, avslutter Kvien.»

Her har anbudskonkurranse medført mer og bedre behandling. Vi betaler ikke mer for 35000 pasienter enn vi gjorde for 7000 pasienter i 2006, samtidig som resultat av behandling er bedre. Dette må vi glede oss over.

Helse- og omsorgsdepartementet har revidert nasjonalstrategi for hepatitter, med mål om «å redusere forekomsten av hepatitt C med 90 prosent i hele befolkningen» og hvor «Ingen i Norge skal dø eller bli alvorlig syk forårsaket av hepatitt C-virus».

På bakgrunn av dette, gjennomførte vi en paneldebatt på vårt seminar for hepatitt C med tittel «utryddelse av hepatitt C». Ikke bare gir resultatet av konkurransen mer og bedre pasientbehandling, men vi er kommet i en posisjon der vi faktisk kan snakke om å utrydde denne sykdommen i Norge.

Gode anbudsresultater kan bidra til å utrydde en sykdom? Et bedre resultat av offentlige anskaffelser kan vi ikke oppnå innenfor helse.

Jeg skriver her om noen gode resultat vi nå har oppnådd. Jeg skulle selvsagt ønske at alle anskaffelser fikk tilsvarende resultat, men slik er det ikke. Anskaffelser er vanskelig, det er mye å ta hensyn til, noen ganger gjør vi feil og vi kan alltid bli bedre på hvordan vi løser de ulike anskaffelsessituasjonene. Vi jobber målrettet for å få gode resultater på alle områder, som skal komme pasienten til gode, og gode resultater motiverer oss på veien dit.

Godt 2019!

Fant du det du lette etter?