Engasjement

I bloggen på valgdagen skriver administrerende direktør Kjetil Istad om engasjement.

I dag er det valgdag i hele Norges land. For medarbeiderne på våre 25 kontorer, er det mange ulike kommunevalg og fylkestingsvalg som gjelder.

I vår organisasjon har vi mange engasjerte medarbeidere. Mange med engasjement for lokalmiljøet der de bor, og som faktisk også stiller på ulike partiers lister i mange av de respektive kommunene.

Det er jeg stolt av! Det er et tegn på at våre medarbeidere står for noe de tror på, og at de bruker sin fritid på noe som har betydning for andre.

Engasjement er også viktig for oss som arbeidsgivere. Vi har tillitsvalgte på lokalt nivå, tillitsvalgte for medarbeidere i hele landet og vi har verneombud. Disse gjør en viktig jobb med å være gode bindeledd i Sykehusinnkjøp HF.

Det krever også at man har en motivasjon for å gjøre nettopp denne jobben, og den motivasjonen skal vi sette pris på at mange hos oss har.

Som foretak er det dessuten viktig å vise engasjement for den jobben vi utfører hver dag: Å levere gode varer og tjenester til norske sykehus, til det beste for pasientene.

Motivasjon og engasjement henger sammen.

Vi vil gjerne være en arbeidsplass som motiverer, vi ønsker stor takhøyde og rom for ulikhet. Å kunne bidra til indre motivasjon gjennom å vise dette i praksis, det må være målet for enhver arbeidsplass. Også for oss i Sykehusinnkjøp.

Når det er valg i dag, kan hver og en av oss også vise engasjement. Ved å bruke stemmeretten, kan vi vise hvordan vi ønsker at vår kommune, vårt lokalmiljø og vårt fylke skal være de neste fire årene. Denne motivasjonen er i alle fall nok for å få mange av oss til valgurnene i dag.

Til de av våre medarbeidere som stiller til valg: Lykke til!

Til alle andre: Godt valg!


Fant du det du lette etter?