Et nytt steg

Les administrerende direktør Kjetil Istads blogg. 

 

Sykehusinnkjøp er fortsatt et veldig ungt foretak. Vi virksomhetsoverdro siste person fra helseforetakene 1. juli for et år siden. 2017 var et litt spesielt år, med mye grunnleggende arbeid som trengs i alle virksomheter, som f.eks. lønns- og regnskapssystemer, internkontroll mm, samt virksomhetsoverdragelse fra alle landets sykehus og helseregioner. I vår årsrapport kan du lese utfyllende om dette.

2018 er vårt første riktige driftsår, der vi har hatt full drift i alle divisjoner hele året. Vi har jobbet etter en anskaffelsesplan, som også ligger tilgjengelig på våre hjemmesider her. Driften har altså gått sin gang, og vi har avsluttet nærmere 700 anskaffelser siden oppstart, og har nærmere 1000 anskaffelser på planen.

Ved siden av full drift har vi i 2018 jobbet med organisering av virksomheten. Flere har spurt meg hvorfor vi fokuserte på organisering først, fremfor å etablere en strategi for virksomheten, for deretter å organisere oss ut fra hva som vil gavne den strategiske retningen. Mitt svar har vært todelt. Vi har fått veldig klare føringer fra helseregionene at vi skal være en kategoribasert organisasjon og hvor fokus på leveranser har vært understreket. For det andre overtok vi som sagt mange ulike innkjøpsmiljøer i 2017, noe som gir en hel spesiell utfordring. Så konklusjonen ble å rydde i intern organisering, mens vi leverer på anskaffelsesplanen, så tar vi strategi deretter. Hvor riktig eller hvor galt dette her får historien vurdere.

Organisasjonen er nå på plass. Vi har organisert oss både etter geografi og innkjøpskategorier. Sykehusene som vi leverer til, er organisert geografisk, og det speiler vår organisasjon. Vi er her ført og fremst for dem. Hver divisjon hos oss er derimot inndelt i avdelinger som har ansvar for helt konkrete innkjøpskategorier. Dette åpner for et innkjøpsfaglig veldig spennende arbeid, nemlig dypdykk i innkjøpskategorier på tvers av alle sykehusene i Norge. Her tror jeg det ligger et stort potensiale som vi skal jobbe for å utvikle og levere.

Leveranse av gode anskaffelser har vært vår hovedprioritet, og jeg håper sykehusene i liten grad har merket endring av innkjøpsleveransene. Fremover håper jeg imidlertid at de vil merke en endring, en endring som fører til at vi får enda mer helse for pengene!

Kjetil Istad 

Fant du det du lette etter?