Konkurranse som gagner pasienten

Les administrerende direktør Kjetil Istads blogg fra mandag 11. februar. 

I Sykehusinnkjøp er vi opptatt av å skape en best mulig konkurranse. Vi gjør dette fordi vi tror at dette vil gagne norske sykehus og til slutt pasientene. Konkurranse får frem gode løsninger, og gjerne nye og innovative løsninger, fordi leverandørene ser en mulighet for butikk og vil være den beste.

Kjetil Istad.
Dette opplever vi at leverandørene ønsker, og vi på vår side jobber for å legge til rette gjennom gode anskaffelser og dialog.

Vi har nylig hatt møte med Konkurransetilsynet. De er opptatt av det samme som oss, en god og sunn konkurranse. Som offentlige aktører har vi mye å hente på å åpne en dialog oss imellom. Det ønsker vi å gjøre. Vi skal se nærmere på om vi kan hente ideer og tanker fra nettopp Konkurransetilsynet når vi nå skal ferdigstille vårt eget antikorrupsjonsprogram.

Administrerende direktør Atle Hunstad i bransjeorganisasjonen Melanor omtalte nylig det han mener er en «misforstått skepsis mot helseindustrien» i en kommentar i Finansavisen. Dette er noe vi i Sykehusinnkjøp ikke kjenner oss igjen i, og vårt svar på det vil alltid være en invitasjon til mer dialog og samarbeid. At vi nå jobber med et antikorrupsjonsprogram kan kanskje virke å være i til motstrid dette, men det mener jeg det ikke er grunn til å si. Vi skal ha en god og åpen dialog, men det er jo ingen grunn til å være naiv!

Nettopp Konkurransetilsynet har avdekket flere forhold med ulovlig samarbeid mellom leverandører i ulike markeder, og det er vel ikke noen grunn til å tro at denne risikoen ikke er tilstede i helsemarkedet. Tvert imot er helse et marked med såpass mye penger at noen kan bli fristet til ulovligheter.

Jeg mener at det er først når spillereglene er klare og risiko håndtert, at vi sammen kan finne de beste løsninger for sykehusene og pasientene gjennom de gode innkjøp. 

Fant du det du lette etter?