Takk for det gamle. Godt nyttår!

Les administrerende direktør Kjetil Istads blogg. 

Da er tiden kommet igjen, tiden der vi har litt rom til å se tilbake og reflektere, og tid sammen med familie og venner hvor nå og fremtiden får positivt fokus. 2018 har vært et spennende år med opp- og nedturer. 

Sykehusinnkjøp har utviklet seg videre, og flere viktige steg har vi tatt som jeg var inne på i min forrige post. Jeg skal bruke julen til å la det synke litt, alt hva som har skjedd i året som gikk. Jeg er grunnleggende positiv, fordi jeg opplever at oppstartsbedriften jeg på mange måter følte vi var for to år siden, nå er en virksomhet som har mye av grunnstrukturene på plass, og hvor vi leverer på anskaffelser i stort monn.

Administrerende direktør Kjetil Istad.

Administrerende direktør Kjetil Istad.

Men kan vi bli bedre? Ja, selvfølgelig kan vi det. Vi både kan og ønsker å bli bedre. Vi har gjennom høsten diskutert prioriteringer for 2019 med både styre og eier, og vi ønsker å fokusere på tre områder i året som kommer. Det vil i stor grad dreie seg om fokus på gjennomgang av våre prosesser rundt anskaffelser og oppfølging av avtaler, om samarbeidet med landets sykehus og ikke minst IKT støtte for alt dette. Det siste er viktig for oss som en nasjonal aktør, at vi har gode systemer som hjelper oss i jobben vi gjør i alle landsdeler. Vi ønsker å bidra til gode og likeverdige helsetjenester, uavhengig av geografi, men det forutsetter gode systemer som setter oss i stand til det. Dette betyr at Sykehusinnkjøp vil fokusere på en digitalisering av våre kjerneprosesser, digitalisering vår interne samhandling i foretaket, og digitalisering av samarbeidet med alle aktørene rundt oss. Dette tror jeg blir veldig spennende! 

For leverandører som er interessert i å høre om anskaffelsene våre og gi innspill i vår videre utvikling, er Dialogkonferansen vår en god anledning. Den kan du lese mer om på våre nettsider.

God jul og et digitalt godt nytt år!

Fant du det du lette etter?