Vel overstått!

Les administrerende direktør Kjetil M. Istads blogg fra 12. august.


Tid med familie og venner er godt. Det er faktisk helt nødvendig for at en skal fungere godt i hverdagen. Derfor er det så viktig å ta seg fri en gang iblant og bare nyte tid i fellesskap.
 
Denne sommeren har jeg for min del klart det, og det er jeg glad for. Med sommeren vel overstått, og med batteriet ladet tilbake til 100 prosent, gleder jeg meg til tiden som kommer i Sykehusinnkjøp.
 
Kjetil Istad
Det er (som alltid) mye spennende som skal skje! Vi er midt i en prosess som skal ende i en ny strategi for foretaket, vi skal videreutvikle våre arbeidsprosesser og vi skal jobbe videre med utviklingen av leveransene til helseforetakene.
 
Kompetanseutvikling er et viktig element i alt dette. Utvikling av innkjøpsfaget likeså. Denne uken besøkte jeg Høgskolen i Molde som satser på logistikk og innkjøp, og som har tatt en lederrolle i Anskaffelsesakademiet.
 
Poenget med besøket var å se på et mulig samarbeid om mastergradsoppgaver om offentlige anskaffelser, som kan berike innkjøpsfaget og kanskje gi pekepinn på mulig utvikling hos oss. Vi diskuterer også hvordan vi på sikt kan få til samarbeid rundt doktorgrader, som vil bidra til viktig forskning innenfor innkjøpsfeltet.
 
Jeg synes det var fint å starte opp etter sommeren med fokus på kompetanseutvikling, for til syvende og sist er det nettopp dette som vil være avgjørende om vi lykkes i vårt oppdrag i Sykehusinnkjøp over tid.
 
Vi må satse på videreutvikling av kompetansen vi har, samtidig som vi må bidra til at ny og viktig kunnskap kan utvikles og tas i bruk. Vi vil gjerne både ha og ta en rolle her.
 
Ferietiden nærmer seg nå slutten for de fleste, og jeg håper alle har hatt gode uker. Også i arbeidslivet er høsten en slags ny start. Den gleder jeg meg til å ta fatt på, sammen med gode kollegaer i Sykehusinnkjøp, og i samarbeid med kunder, leverandører og alle andre samarbeidspartnere.
 
Vel overstått, og velkommen tilbake!