Høringer fra Sykehusinnkjøp HF

Her finner du en oversikt over pågående og avsluttede høringer fra Sykehusinnkjøp HF.

Høringsrunde om rutiner for enhetspriserhttps://sykehusinnkjop.no/nyheter/horingsrunde-om-rutiner-for-enhetspriserHøringsrunde om rutiner for enhetspriserRapporten om håndtering av enhetspriser for legemidler, og prinsipper for rutiner for prisinformasjon fra arbeidsgruppen er klar. Rapporten er sendt ut på bred høring. 27.02.2018 23:00:00


Fant du det du lette etter?