Informasjon og opplæring

På denne siden vil man finne informasjons- og opplæringsmateriell i aktuelle saker fra Sykehusinnkjøp HF. Dette materiellet vil bli sortert etter de ulike innkjøpskategoriene Sykehusinnkjøp HF jobber med. 

​Legemidler 

Retningslinjer for innføring av nye indikasjoner og legemidler i spesialisthelsetjeneste 

22. juni 2020 besluttet Beslutningsforum nye retningslinjer for innføring av nye indikasjoner og nye legemidler i spesialisthelsetjenesten i sammenheng med anskaffelser.

Les mer om retningslinjene her

Det er også utarbeidet en håndbok hvor retningslinjene er nærmere beskrevet

Håndboken finner du her

Det er også laget et spørsmål/svar-ark med aktuelle temaer knyttet til håndboka. 

Den finner du her

Sykehusinnkjøp har også gjennomført et informasjonsmøte om innføring av innføring av nye indikasjoner.

Presentasjon fra møtet finner du her

 

Dersom du har problemer med å se videoene i fullskjermsvisning, kan du åpne dem direkte i Youtube her

Rammeverk for alternative prisavtaler

Beslutningsforum for nye metoder har besluttet at det skal innføres et rammeverk for prisavtaler med mål om å bedre legge til rette for rask tilgang til effektive legemidler. 

Les mer om rammeverket her

Det er også laget et spørsmål/svar-ark med aktuelle temaer knyttet til rammeverket for alternative prisavtaler. 

Det finner du her

Sykehusinnkjøp HF har gjennomført et informasjonsmøte om rammeverket for alternative prisavtaler. 

Presentasjonen fra møtet finner du her

 

Dersom du har problemer med å se videoene i fullskjermsvisning, kan du åpne dem direkte i Youtube her.

Enhetspriser for helsepersonell med tjenstlige behov

Sykehusinnkjøp HF har utarbeidet en rapport om håndtering av enhetspriser for legemidler. Denne rapporten var klar i 2018, etter å ha blitt behandlet av de fire administrerende direktørene i de regionale helseforetakene. 

Les rapporten her

De administrerende direktørene i RHF-ene har gitt sin tilslutning til følgende prinsipper for håndtering av enhetspriser for legemidler:

  • Helseforetakene plikter å sikre at alle grupper av ansatte som har tjenstlig behov har tilgang til informasjon om legemidler. Informasjonen skal være lett tilgjengelig.
  • Det er arbeidsgivers ansvar å avgjøre hvilke grupper ansatte som har tjenstlig behov og som dermed skal ha tilgang. Det er påkrevd at de som har tjenstlig behov behandler enhetsprisene konfidensielt i henhold til gjeldende lovverk.
  • Helsepersonell og annet personell med tjenstlig behov kan bare gi informasjon om enhetspriser til andre ansatte med tjenstlig behov.
  • Helsepersonellet kan opplyse pasienter om omtrentlig størrelsesorden på prisforskjeller mellom ulike behandlingsmetoder. Dog må ikke konkrete enhetspriser eller prisforskjeller angis. Dette for å sikre at en ikke kommer i konflikt med taushetsplikten.
Fant du det du lette etter?