Nasjonal avtale

Ablasjons- og elektrofysiologisk forbruksmateriell (Systemuavhengig)

Denne avtalen er delt opp i to deler; systemavhengig og systemuavhengig. 

Avtale for systemuavgengige produkter er gyldig fra fra 14. januar 2022 til 13. januar 2024, med mulighet for prolongering i 2 år, ett år av gangen. 

For systemavhengig forbruksmateriell er det inngått ny nasjonal rammeavtale gyldig fra 1. november 2021. Se egen avtaleside for denne avtalen. 

Under finner du en oversikt over delområdene, og hvilke leverandører som er valgt i prioritert rekkefølge.

Hovedgruppe 2 - Diagnostiske katetre (Systemuavhengige):

Deltilbud 1.1 Hylser, korte, ikke-styrbare (leverandør / avtalenummer):

 1. Merit Medical Norway AS / 11510211
 2. Diacor AS / 11510208
 3. Abbott Medical Norway AS / 11510207

Deltilbud 1.2 Enkle-ikke styrbare katetre 2-6 polare katetre (leverandør / avtalenummer):

 1. Abbott Medical Norway AS / 11510207
 2. Merit Medical Norway AS / 11510211
 3.  Janssen-Cilag AS / 11510209
 4. Diacor AS / 11510208

Deltilbud 1.3 Hylser, styrbare (leverandør / avtalenummer):

 1. Abbott Medical Norway AS / 11510207
 2. Merit Medical Norway AS / 11510211
 3. Diacor AS / 11510208

Deltilbud 2.1 Enkle, ikke-styrbare, 2-polare katetre (leverandør / avtalenummer):

 1. Diacor AS / 11510208
 2. Abbott Medical Norway AS / 11510207

Deltilbud 2.2 Enkle, ikke-styrbare, 4-6-polare katetre (leverandør / avtalenummer):

 1. Diacor / 11510208
 2. Abbott Medical Norway AS / 11510207
 3. Medtronic Norge AS / 11510210
 4. Janssen-Cilag AS / 11510209

Deltilbud 2.3 Enkle, ikke-styrbare, 8-10-polare katetre (leverandør / avtalenummer):

 1. Diacor AS / 11510208
 2. Abbott Medical Norway AS / 11510207
 3.  Janssen-Cilag AS / 11510209

Deltilbud 2.4 Enkle, ikke-styrbare, 20-24-polare katetre (leverandører / avtalenummer):

 1. Diacor / 11510208

Deltilbud 2.5 Enkle, styrbare, 8-12-polare katetre (leverandører / avtalenummer):

 1. Abbott Medical Norway AS / 11510207
 2. Diacor AS / 11510208
 3. Janssen-Cilag AS / 11510209

Deltilbud 2.6 Enkle, styrbare, 14-24-polare katetre (leverandør / avtalenummer):

 1. Abbott Medical Norway AS / 11510207
 2. Diacor AS / 11510208
 3. Janssen-Cilag AS / 11510209

Deltilbud 2.7 Sirkulære kartleggingskatetre med fiksert diameter (leverandør / avtalenummer):

 1. Abbott Medical Norway AS / 11510208
 2. Janssen-Cilag AS / 11510209

Deltilbud 2.8 Sirkulære kartleggingskatetre med variabel diameter (leverandør / avtalenummer):

 1. Abbott Medical Norway AS / 11510207
 2. Janssen-Cilag AS / 11510209
 3. Diacor AS / 11510208

Hovedgruppe 3 - Terapeutiske RF- katetre (Systemuavhengige)

Deltilbud 3.1 Ikke-vannkjølte katetre, unidireksjonale (leverandør / avtalenummer): 

 1. Abbott Medical Norway AS / 11510207
 2. Janssen-Cilag AS / 11510209
 3. Medtronic Norge AS / 11520210

Deltilbud 3.2 Ikke-vannkjølte katetre, bidireksjonale (leverandør / avtalenummer):

 1. Abbott Medical Norway AS / 11510207
 2. Janssen-Cilag AS / 11510209
 3. Diacor AS / 11510208
 4. Medtronic Norge AS / 11510210

Deltilbud 3.3 Vannkjølte katetre, unidireksjonale (leverandør / avtalenummer): 

 1.  Abbott Medical Norway AS / 11510207
 2. Janssen-Cilag AS / 11510209
 3. Medtronic Norge AS / 11510210

Deltilbud 3.4 Vannkjølte katetre, bidireksjonale (leverandør / avtalenummer):

 1. Janssen-Cilag AS / 11510209
 2. Abbott Medical Norway AS / 11510207
 3. Diacor AS / 11510208
 4. Medtronic Norge AS / 11510210
​Deltilbud 3.5 "Stereotaxis®-kompatible" (magnebasert katetermanøvringssystem som kan kobles til CARTO, NavX eller intet/andre system) katetre:

 1. ​Janssen-Cilag AS / 11510209

Hovedgruppe 4 – Terapeutiske RF-katetre (Systemuavhengige) 

Deltilbud 4.1 Stereotaxis® (leverandør / avtalenummer):

 1.  Janssen-Cilag AS / 11510209

Hovedgruppe 5 – Diverse

Deltilbud 5.1 Slangesett til systemuavhengig pumpesystem (leverandør / avtalenummer):

 1. Janssen-Cilag AS/ 11510209
 2. Medtronic Norge AS / 11510210
 3. Diacor AS / 11510208
 4. Abbott Medical Norway AS / 11510207

Deltilbud 5.2 Transseptalnåler (leverandør / avtalenummer):

 1. Abbott Medical Norway AS / 11510207
 2. Merit Medical Norway AS / 11510211

Deltilbud 5.3 RF-generatorspesifikke diatermiplater (leverandør / avtalenummer):

 1. Diacor AS / 11510208

Deltilbud 5.4 Intrakardial ultralyd, systemuavhenig (leverandør / avtalenummer):

 1. Abbott Medical Norway AS / 11510207
 2. Janssen-Cilag AS / 11510209​

Vedlegg

Rammeavtale.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Ablasjons-og-elektrofysiologisk-forbruksmateriell/Rammeavtale.pdfRammeavtale.pdfpdf762259
Kunder tiltredelse - Ablasjon.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Ablasjons-og-elektrofysiologisk-forbruksmateriell/Kunder tiltredelse - Ablasjon.pdfKunder tiltredelse - Ablasjon.pdfpdf332013

Slik bruker du avtalen

Avrop på denne rammeavtalen vil skje ved kjøp fra leverandør som til enhver tid er rangert som nummer 1.

Unntak fra hovedregel om avrop

Unntak fra hovedregelen i punkt 3 kan gjøres i følgende tilfeller:

 1. Dersom prioritert leverandørs produkt ut i fra medisinsk faglig begrunnelse ikke kan brukes i behandling av den aktuelle pasient.
 2. Prioritert leverandør kan etter forespørsel ikke levere produktene, eller ikke kan levere innen avtalefestet tid.
 3. Leverandøruavhengige, vitenskapelige studier viser at tilbudt produkt fra høyest rangert leverandør ikke lenger er anbefalt brukt. Unntaket gjelder inntil leverandøren har en tilfredsstillende erstatning på plass. Dette unntaket kan kun benyttes etter at leverandøren er varslet.
 4. Dersom det skal foretas produktkjøp til det elektrofysiologiske laboratoriet som er avhengig av at produktene kompatibelt med et bestemt system.
 5. Inntil 20 % av årlig volum ved sykehusene kan brukes til utprøving av produkter som ikke er på rammeavtalen.

Avrop skal alltid skje hos den høyest rangerte leverandøren som kan levere i henhold til det aktuelle unntaket ovenfor.

Unntak etter 1, 2 og 4 besluttes av ansvarlig behandlende lege. Unntak etter 3 besluttes av den nasjonale prosjektgruppen. Unntak etter 5 besluttes av det enkelte Helseforetak.

Kontaktpersoner i Sykehusinnnkjøp

Portrett

Ragnhild Melleby Aslaksen

prosjektleder anskaffelser 
ragnhild.aslaksen@sykehusinnkjop.no
+47 941 556 64


Portrett

Aina Birgitte Joki

rådgiver anskaffelser 
Aina.Joki@sykehusinnkjop.no
+47 414 43 715

Innlogging for brukere og leverandører

​For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb benyttes. Her får du tilgang til ​flere relevante dokumenter tilknyttet rammeavtalen. Et eksempel være utfylt kravsspesifikasjon fra leverandøren. 

For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak. 

Bruk nettleseren Google Chrome dersom du har problemer med å åpne dokumenter i ProWeb. 

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Spørsmål eller avvik

Helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. En veileder for bruk av reklamasjonsportalen finner du her

Leverandører må opprette egen bruker på «min side» i leverandørportalen for å sende avvik. Forespørsel sendes til  leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Har du spørsmål om bruk av avtalen, søknad om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.