Nasjonal avtale

Ablasjons- og elektrofysiologisk forbruksmateriell

Avtalen gjelder fra 1. juni 2017 til 31. mai 2019. Avtalen er prolongert til 31.oktober 2021.

Avtalen er delt inn i seks hovedgrupper med underliggende delområder. Under finner du en oversikt over delområdene, og hvilke leverandører som er valgt i prioritert rekkefølge.

Hovedgruppe 1 - Diagnostiske katetre (Systemuavhengige)

Deltilbud 1.1 Enkle-ikkestyrbare katere 2-polare katetre (leverandør / avtalenummer):

 1. Diacor /11510102
 2. Johnson & Johnson (Janssen-Cilag) / 11510103
 3. Abbott Medical Norway AS / 11510107

Deltilbud 1.2 Enkle-ikke styrbare katetre 2-6 polare katetre (leverandør / avtalenummer):

 1. Diacor / 11510102
 2. Abbott Medical Norway AS / 11510107
 3. Johnson & Johnson (Janssen-Cilag) / 11510103 
 4. Medtronic / 11510104

Deltilbud 1.3 Enkle-ikke styrbare katetre 8-10 polare katetre (leverandør / avtalenummer):

 1. Diacor / 11510102
 2. Abbott Medical Norway AS / 11510107
 3. Johnson & Johnson (Janssen-Cilag) / 11510103
 4. Medtronic / 11510104

Deltilbud 1.4 Enkle-ikke styrbare katetre 20-24 polare katetre (leverandør / avtalenummer):

 1. Diacor / 11510102
 2. Johnson & Johnson (Janssen-Cilag) / 11510103

Deltilbud 1.5 Enkle-styrbare katetre 8-12 polare katetre (leverandør / avtalenummer):

 1. Diacor / 11510102
 2. Abbott Medical Norway AS / 11510107
 3. Johnson &J ohnson / 11510103
 4. Medtronic / 11510104

Deltilbud 1.6 Enkle-styrbare katetre 14-24 polare katetre (leverandør / avtalenummer):

 1. Abbott Medical Norway AS / 11510107
 2. Diacor / 11510102
 3.  Johnson & Johnson (Janssen-Cilag) / 11510103
 4. Medtronic / 11510104

Deltilbud 1.7 Kateterleveringsutstyr, korte, ikke-styrbare (leverandører / avtalenummer):

 1. Abbott Medical Norway AS / 11510107
 2. Merit Medical / 11510105
 3. Diacor / 11510102

Deltilbud 1.8 Kateterleveringsutstyr, lange, ikke-styrbare (leverandører / avtalenummer):

 1. Abbott Medical Norway AS / 11510107
 2. Johnson & Johnson (Jansse-Cilag) / 11510103
 3. Merit Medical / 11510105
 4. Diacor / 11510102

Deltilbud 1.9 Kateterleveringsutstyr, lange, styrbare (leverandør / avtalenummer):

 1. Abbott Medical Norway AS / 11510107
 2. Johnson & Johnson (Janssen-Cilag) / 11510103
 3. Diacor / 11510102
 4. Merit Medical / 11510105

Deltilbud 1.10 Sirkulære kartleggingskatetre med fiksert diameter (leverandør / avtalenummer):

 1. Abbott Medical Norway AS / 11510107
 2. Johnson & Johnson (Janssen-Cilag) / 11510103

Deltilbud 1.11 Sirkulære kartleggingskatetre med variabel diameter (leverandør / avtalenummer):

 1. Abbott Medical Norway AS / 11510107
 2. Johnson & Johnson (Jansse-Cilag) / 11510103
 3. Diacor / 11510102

Hovedgruppe 2 - Diagnostiske katetre (Systemavhengige):

Deltilbud 2.1 Enkle, ikke-styrbare katetre (leverandør / avtalenummer):

 1. Johnson & Johnson (Janssen-Cilag) / 11510103
 2. Abbott Medical Norway AS / 11510107

Deltilbud 2.2 Enkle, styrbare katetre (leverandør / avtalenummer):

 1.  Johnson & Johnson (Janssen-Cilag) / 11510103
 2. Abbott Medical Norway AS / 11510107

Deltilbud 2.3 Sirkulære kartleggingskatetre (leverandør / avtalenummer):

 1. Abbott Medical Norway AS / 11510107
 2. Johnson & Johnson (Janssen-Cilag) / 11510103
 3. Medtronic / 11510104

Deltilbud 2.4  Multipolare spilekatetre (array og basket katetre) :

 1. Abbott Medical Norway AS / 11510107
 2. Johnson & Johnson (Janssen-Cilag) / 11510103
 3. Diacor / 11510102

Deltilbud 2.5 Kateterleveringsutstyr (systemavhengig):

 1. Abbott Medical Norway AS 11510107
 2. Johnson & Johnson (Janssen-Cilag) 11510103

Hovedgruppe 3 – Terapeutiske RF-katetre (Ablasjon) (Systemuavhengige)

Deltilbud 3.1 Ikke-vannkjølte katetre  med tuppelengde ca 2-5mm unidireksjonale (leverandør / avtalenummer): 

 1. Johnson & Johnson (Janssen-Cilag) / 11510103
 2. Abbott Medical Norway AS / 11510107
 3. Medtronic / 11510104

Deltilbud 3.2 Ikke-vannkjølte katetre med tupplengde ca 2-5mm bidireksjonale (leverandør / avtalenummer):

 1. Johnson & Johnson (Janssen-Cilag) / 11510103
 2. Diacor / 11510102
 3. Abbott Medical Norway AS / 11510107
 4. Medtronic / 11510104

Deltilbud 3.3 Ikke-vannkjølte katetre tupplengde ca 6-10mm unidireksjonale (leverandør / avtalenummer): 

 1.  Johnson& Johnson (Janssen-Cilag) 11510103
 2.  Abbott Medical Norway AS 11510107
 3. Medtronic 11510104

Deltilbud 3.4 Ikke-vannkjølte katetre tupplengde ca 6-10mm  bidireksjonale (leverandør / avtalenummer):

 1. Johnson & Johnson (Janssen-Cilag) / 11510103
 2. Abbott Medical Norway AS / 11510107
 3. Diacor / 11510102
 4. Medtronic / 11510104

Deltilbud 3.5 Vannkjølte katetre - unidireksjonale (leverandør / avtalenummer):

 1. Johnson & Johnson (Janssen-Cilag) / 11510103
 2. Abbott Medical Norway AS / 11510107
 3. Medtronic / 11510104

Deltilbud 3.6 Vannkjølte katetre - bidireksjonale (leverandører / avtalenummer):

 1. Abbott Medical Norway AS / 11510107
 2. Johnson & Johnson (Janssen-Cilag) / 11510103
 3. Diacor / 11510102

Deltilbud 3.7 "Stereotaxis®-kompatible" (magnebasert katetermanøvringssystem som kan kobles til CARTO, NavX eller intet system) katetre:

 1. Johnson & Johnson (Janssen-Cilag) / 11510103

Hovedgruppe 4 – Terapeutiske RF-katetre (Ablasjon) (Systemavhengige) 

Deltilbud 4.1 Stereotaxis® (leverandør / avtalenummer):

 1.  Johnson & Johnson (Janssen-Cilag) / 11510103

Hovedgruppe 5 – Cryo-katetre (Systemavhengige) 

Medtronic (11510104) er leverandør på alle delområder:

 • Deltilbud 5.1 Fokale katetre
 • Deltilbud 5.2 Ballongkateter
 • Deltilbud 5.3 Gass
 • Deltilbud 5.4 Innføringshylser

Hovedgruppe 6 – Diverse 

Deltilbud 6.1 Slangesett, per pumpesystem, systemavhengige (leverandør / avtalenummer):

 1. Johnson & Johnson (Janssen-Cilag) / 11510103
 2. Abbott Medical Norway AS / 11510107
 3. Diacor / 11510102

Deltilbud 6.2 Transseptal nåler (leverandør / avtalenummer):

 1.  Abbott Medical Norway AS / 11510107
 2.  Johnson & Johnson (Janssen-Cilag) / 11510103
 3. Merit Medical / 11510105

Deltilbud 6.3.1 Patcher,  systemavhengige (leverandør / avtalenummer):

 1. Johnson & Johnson (Janssen-Cilag) / 11510103
 2. Abbott Medical Norway AS / 11510107
 3. Diacor / 11510102

Deltilbud 6.3.2 Patcher til RF-generatorspesikke diatermiplater (leverandør / avtalenummer):

 1. Abbott Medical Norway AS / 11510107
 2. Diacor / 11510102

Deltilbud 6.4 Tilleggsutstyr til Stereotaxis (leverandør / avtalenummer):

 1.  Stereotaxis / 11510108

Deltilbud 6.5 Intrakardial ultaralyd (leverandør / avtalenummer):

 1. Abbott Medical Norway AS / 11510107
 2. Johnson & Johnson (Janssen-Cilag) / 11510103

Deltilbud 6.6 Intrakardial ultaralyd, 3D-systemavhengige (leverandør / avtalenummer):

 1.  Johnson & Johnson (Janssen-Cilag) / 11510103

Vedlegg

Rammeavtale.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Ablasjons-og-elektrofysiologisk-forbruksmateriell/Rammeavtale.pdfRammeavtale.pdfpdf762259
Kunder tiltredelse - Ablasjon.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Ablasjons-og-elektrofysiologisk-forbruksmateriell/Kunder tiltredelse - Ablasjon.pdfKunder tiltredelse - Ablasjon.pdfpdf332013

Slik bruker du avtalen

Avrop på denne rammeavtalen vil skje ved kjøp fra leverandør som til enhver tid er rangert som nummer 1.

Unntak fra hovedregel om avrop

Unntak fra hovedregelen i punkt 3 kan gjøres i følgende tilfeller:

 1. Dersom prioritert leverandørs produkt ut i fra medisinsk faglig begrunnelse ikke kan brukes i behandling av den aktuelle pasient.
 2. Prioritert leverandør kan etter forespørsel ikke levere produktene, eller ikke kan levere innen avtalefestet tid.
 3. Leverandøruavhengige, vitenskapelige studier viser at tilbudt produkt fra høyest rangert leverandør ikke lenger er anbefalt brukt. Unntaket gjelder inntil leverandøren har en tilfredsstillende erstatning på plass. Dette unntaket kan kun benyttes etter at leverandøren er varslet.
 4. Dersom det skal foretas produktkjøp til det elektrofysiologiske laboratoriet som er avhengig av at produktene kompatibelt med et bestemt system.
 5. Inntil 20 % av årlig volum ved sykehusene kan brukes til utprøving av produkter som ikke er på rammeavtalen.

Avrop skal alltid skje hos den høyest rangerte leverandøren som kan levere i henhold til det aktuelle unntaket ovenfor.

Unntak etter 1, 2 og 4 besluttes av ansvarlig behandlende lege. Unntak etter 3 besluttes av den nasjonale prosjektgruppen. Unntak etter 5 besluttes av det enkelte Helseforetak.

Kontaktpersoner i Sykehusinnnkjøp

Portrett

Ragnhild Melleby Aslaksen

prosjektleder anskaffelser 
ragnhild.aslaksen@sykehusinnkjop.no
+47 941 556 64


Portrett

Aina Birgitte Joki

rådgiver anskaffelser 
Aina.Joki@sykehusinnkjop.no
+47 414 43 715

Innlogging for brukere og leverandører

​For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb benyttes. Her får du tilgang til ​flere relevante dokumenter tilknyttet rammeavtalen. Et eksempel være utfylt kravsspesifikasjon fra leverandøren. 

For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak. 

Bruk nettleseren Google Chrome dersom du har problemer med å åpne dokumenter i ProWeb. 

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Spørsmål eller avvik

Helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. En veileder for bruk av reklamasjonsportalen finner du her

Leverandører må opprette egen bruker på «min side» i leverandørportalen for å sende avvik. Forespørsel sendes til  leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Har du spørsmål om bruk av avtalen, søknad om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.