Nasjonal avtale

Ambulansebiler

Avtalen for kategori A gjelder fra 1. februar 2021 til  28. februar 2023. Avtalen for kategori B gjelder fra 15. februar 2020 til 14. februar 2023. Avtalen for kategori C gjelder fra 1. juni 2020 til 31. mai 2023. Avtalene kan forlenges i inntil tre år.

Avtalen omfatter kjøp av ambulansebiler.

Hvem er leverandører?

Følgende leverandør er valgt i kategori A, B og C. Du finner kontaktpersonenes epost ved å klikke på navnet:

Handicare AS. Kontaktperson er Roger Pettersen, telefon 918 43 810

VBK Nordic AS. Kontaktperson er Nils A. Kiær, telefon 922 06 386

Emergency Norway AS. Kontaktperson er Ronny Sørensen, telefon 90 85 39 90

Produkter på avtale

Avtalen er delt inn i tre kategorier:

Kategori A: Ambulansebiler under 3500 kilo, drift på alle hjul. Modell: Volkswagen Amarok. Leverandør: Handicare AS.  Avtalenummer:10590403

Kategori B: Ambulansebiler over 3500 kilo, med tohjulstrekk. Modell: Mercedes Sprinter. Leverandør: VBK Nordic AS.  Avtalenummer:10590401

Kategori C: Ambulansebiler over 3500 kilo, med firehjulstrekk. Modell: Volkswagen Crafter. Leverandør: Emergency Norway AS. Avtalenummer:10590402

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Portrett

Kristian Hellesø

prosjektleder 
kristian.helleso@sykehusinnkjop.no
+47 473 12 044Portrett

Merethe Gærnæ

Avtaleforvalter 
merethe.gaernae@sykehusinnkjop.no
+47 976 64 748

Dokumenter

Rammeavtale - Handicare AS.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Anbulansebiler/Rammeavtale - Handicare AS.pdfRammeavtale - Handicare AS.pdfpdf323423
Rammeavtale - Emergency Norway AS.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Anbulansebiler/Rammeavtale - Emergency Norway AS.pdfRammeavtale - Emergency Norway AS.pdfpdf385127
Rammeavtale - VBK Nordic AS.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Anbulansebiler/Rammeavtale - VBK Nordic AS.pdfRammeavtale - VBK Nordic AS.pdfpdf402115
Kunder tiltredelse.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Anbulansebiler/Kunder tiltredelse.pdfKunder tiltredelse.pdfpdf147916

Kontaktpersoner ved helseforetakene

Her finner du kontaktpersoner for avtalene på helseforetakene. Du kan sende dem epost ved å klikke på navnet.

Lars Erik Sjømæling, Helse Midt-Norge, Helse Møre og Romsdal
Jon-Ola Wattø,  Helse Midt-Norge, St. Olavs Hospital HF 
Ronald Rolfsen, Helse Sør-Øst rolron@online.no
Lars Solhaug, Helse Sør-Øst, Sykehuset Innlandet HF 
Trond Mørk, Helse Sør Øst, Sørlandet Sykehus HF 
Jann Ødegård, Helse Nord, Nordlandssykehuset HF 
Knut Sæbbe, Helse Nord, Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Svein Jensen, Helse Vest, Helse Fonna HF 
Arne Skjæveland, Helse Vest, Helse Stavanger HF 
Wenche Winje,  Helse Nord (Vernetjenesten), Nordlandssykehuset HF
Kjell Inge Omdal, Helse Vest (Vernetjenesten), Helse Stavanger 
Gunne Morgan Knai, Helse Sør-Øst (Vernetjenesten), Oslo Universitetssykehus
Atle Terning, Helse Midt-Norge (Vernetjenesten), St. Olavs Hospital HF 

Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb eller Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

Bruk nettleseren Google Chrome dersom du har problemer med å åpne dokumenter i ProWeb. 

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Spørsmål eller avvik

Helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. En veileder for bruk av reklamasjonsportalen finner du her

Leverandører må opprette egen bruker på «min side» i leverandørportalen for å sende avvik. Forespørsel sendes til  leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Har du spørsmål om bruk av avtalen, søknad om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.