Nasjonal avtale

Ambulansebiler

Avtalen for kategori A er forlenget til 01. februar 2024.

Avtalen for kategori B gjelder fra 15. februar 2020 til 14. februar 2023. Avtalen vil ikke bli forlenget.

Avtalen for kategori C gjelder fra 1. juni 2020 til 31. mai 2023. Avtalene kan forlenges i inntil tre år.

Avtalen omfatter kjøp av ambulansebiler.

Hvem er leverandører?

Produkter på avtale

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Dokumenter

Kontaktpersoner ved helseforetakene

Innlogging for brukere og leverandører

Spørsmål eller avvik