Nasjonal avtale

Ambulansebiler

Avtalen for kategori A gjelder fra 1. februar 2021 til  28. februar 2023. Avtalen for kategori B gjelder fra 15. februar 2020 til 14. februar 2023. Avtalen for kategori C gjelder fra 1. juni 2020 til 31. mai 2023. Avtalene kan forlenges i inntil tre år.

Avtalen omfatter kjøp av ambulansebiler.

Hvem er leverandører?

Produkter på avtale