Nasjonal avtale

Ambulansebiler

Avtalen for kategori B gjelder fra 15. februar 2020 til 14. februar 2023, mens avtalen for kategori C gjelder fra 1. juni 2020 til 31. mai 2023. Avtalene kan forlenges i inntil tre år. 

Avtalen omfatter kjøp av ambulansebiler.

Hvem er leverandører?

Følgende leverandør er valgt i kategori B og C. Du finner kontaktpersonenes epost ved å klikke på navnet:

VBK Nordic AS. Kontaktperson er Nils A. Kiær, telefon 922 06 386

Emergency Norway AS. Kontaktperson er Ronny Sørensen, telefon 90 85 39 90

Produkter på avtale

Avtalen er delt inn i tre kategorier:

Kategori A: Ambulansebiler under 3500 kilo, drift på alle hjul. I denne kategorien er det ikke inngått kontrakter. Kontrakten forventes inngått innen høsten 2020. Ved behov for ambulansebiler fra denne kategorien kan eksisterende avtaler i kategori 1 og kategori 2 benyttes. Ta kontakt med Sykehusinnkjøp.

Kategori B: Ambulansebiler over 3500 kilo, med tohjulstrekk. Modell: Mercedes Sprinter. Leverandør: VBK Nordic AS.  Avtalenummer:10590401

Kategori C: Ambulansebiler over 3500 kilo, med firehjulstrekk. Modell: Volkswagen Crafter. Leverandør: Emergency Norway AS. Avtalenummer:10590402

Informasjon om status for kategori A kan fås ved å kontakte Sykehusinnkjøp HF. 

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Portrett

Kristian Hellesø

prosjektleder 
kristian.helleso@sykehusinnkjop.no
+47 473 12 044


Portrett

Helge Tveit Biti

Avtaleforvalter 
helge.tveit.biti@sykehusinnkjop.no
+47 906 18 421

Dokumenter

Rammeavtale ambulansebiler - VBK Nordic AS.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Anbulansebiler/Rammeavtale ambulansebiler - VBK Nordic AS.pdfRammeavtale ambulansebiler - VBK Nordic AS.pdfpdf402115
Kunder tiltredelse.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Anbulansebiler/Kunder tiltredelse.pdfKunder tiltredelse.pdfpdf147916

Kontaktpersoner ved helseforetakene

Her finner du kontaktpersoner for avtalene på helseforetakene. Du kan sende dem epost ved å klikke på navnet.

Lars Erik Sjømæling, Helse Midt-Norge, Helse Møre og Romsdal
Jon-Ola Wattø,  Helse Midt-Norge, St. Olavs Hospital HF 
Ronald Rolfsen, Helse Sør-Øst rolron@online.no
Lars Solhaug, Helse Sør-Øst, Sykehuset Innlandet HF 
Trond Mørk, Helse Sør Øst, Sørlandet Sykehus HF 
Jann Ødegård, Helse Nord, Nordlandssykehuset HF 
Knut Sæbbe, Helse Nord, Universitetssykehuset Nord-Norge HF 
Svein Jensen, Helse Vest, Helse Fonna HF 
Arne Skjæveland, Helse Vest, Helse Stavanger HF 
Wenche Winje,  Helse Nord (Vernetjenesten), Nordlandssykehuset HF
Kjell Inge Omdal, Helse Vest (Vernetjenesten), Helse Stavanger 
Gunne Morgan Knai, Helse Sør-Øst (Vernetjenesten), Oslo Universitetssykehus
Atle Terning, Helse Midt-Norge (Vernetjenesten), St. Olavs Hospital HF 

Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon. Dersom du ikke har bruker, må du kontakte ditt helseforetak. 

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under.

Logg inn (leverandørstatistikk)

Spørsmål eller avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no.