Ambulansebiler

Nasjonal avtale

Avtalen er forlenget til 31. desember 2019 eller til nye avtaler foreligger. 

Avtalen omfatter kjøp av ambulansebiler.

Hvem er leverandører?

Følgende leverandører er valgt. Du finner kontaktpersonenes epost ved å klikke på navnet:

Nilsson Special Vehicles AB. Kontaktperson er Jan Haugen. Telefon 945 21 018.

Handicare AS. Kontaktperson er Roger Pettersen. Telefon 918 43 810

Falck Emergency. Kontaktperson er Ronny Sørensen.Telefon 908 53 990

Produkter på avtale

Avtalen er delt inn i fire kategorier:

Kategori 1: personbiler/stasjonsvogn under 3500 kg. Modell: Nilsson XC90. Leverandør: Nilsson Special Vehicles AB.

Kategori 2: Varebil under 3500 kilo, drift på alle hjul. Modlell: VW Amarok. Leverandør: Handicare AS.

Kategori 3: Varebil over 3500 kilo. Modell: Mercedes Sprinter. Leverandør: Falck Emergency Norge AS.

Kategori 4: 2-bårebil, lang og kort. Modell: Mercedes Sprinter. Leverandør: Falck Emergency Norge AS

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Portrett

Kristian Hellesø

prosjektleder 
kristian.helleso@sykehusinnkjop.no
+47 473 12 044


Portrett

Helge Tveit Biti

Avtaleforvalter 
helge.tveit.biti@sykehusinnkjop.no
+47 906 18 421

Dokumenter

Kunder tiltredelse - ambulansebiler.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Anbulansebiler/Kunder tiltredelse - ambulansebiler.pdfKunder tiltredelse - ambulansebiler.pdf
Ambulansebiler - felles_rammeavtale.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Anbulansebiler/Ambulansebiler - felles_rammeavtale.pdfAmbulansebiler - felles_rammeavtale.pdf

Kontaktpersoner ved helseforetakene

Her finner du konaktpersoner for avtalene på helseforetakene. Du kan sende dem epost ved å klikke på navnet.

Helse Nord, Universitetssykehuset NordNorge HF: Terje Arntzen. Telefon: 975 31 826.

Helse Nord, Nordlandssykehuset HF:  Jann Ødegård.Telefon: 951 92 779.

Helse Midt-Norge, Helse Møre og Romsdal HF: Lars Erik Sjømæling. Telefon: 905 00 113.

Helse Vest, Helse Fonna HF: Svein Jensen. Telefon: 917 51 101.

Helse Vest, Helse Førde HF: Roger Gloppen. Telefon: 415 30 513.

Helse Sør-Øst, Sykehuset Innlandet HF: Lars Solhaug Telefon: 917 45 845.

Helse Sør-Øst, Oslo Universitetssykehus HF: Ronald Rolfsen.Telefon: 952 51 005.

Helse Sør-Øst, Vestre Viken HF: Åge Petter Skatrud Telefon: 928 39 682

Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb eller Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under.

Logg inn (leverandørstatistikk)


Spørsmål eller avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no.