Arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester

Nasjonal avtale

Avtalen gjelder fra 1. mai 2018 og er prolongert til 30. august 2020. Nye avtaler starter å løpe fra 1.september 2020. 

På vegne av de regionale helseforetakene har Sykehusinnkjøp HF inngått avtale på levering av arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester. 

I dokumentet «Veileder til bestillere» ser du en detaljert fremgangsmåte for direkteavrop og minikonkurranser.  

Kundene har ulik tiltredelsesdato, se vedlegg «Kunder tiltredelse».

Hvem er leverandører?

Hvilke leverandører som er tildelt avtale for hvert enkelt deltilbud finner du i vedlegget «oversikt leverandører per deltilbud».

Kontaktperson og kontaktinformasjon for leverandørene finnes her: «Kontaktinformasjon leverandører».

Hva inneholder avtalen?

Det er inngått parallelle rammeavtaler innen 17 delområder:

 • Delområde A1: Rådgivende ingeniør bygg (RIB)

 • Delområde A2: Rådgivende ingeniør ventilasjon-, varme- og sanitæranlegg (RIV)

 • Delområde A3: Rådgivende ingeniør elektro (RIE)

 • Delområde A4: Rådgivende ingeniør brann (RIBr)

 • Delområde A5: Arkitekt (ARK)

 • Delområde A6: Landskapsarkitekt (LARK)

 • Delområde A7: Interiørarkitekt (IARK)

 • Delområde A8: Rådgivende ingeniør akustikk (RIAKU)

 • Delområde A9: Rådgivende ingeniør geoteknikk (RIG)

 • Delområde A10: Miljøkartlegging

 • Delområde A11: SHA koordinator

 • Delområde B1: Prosjektledelse (PRL)

 • Delområde B2: Byggeledelse (BL)

 • Delområde C1: BIM rådgiver

 • Delområde C2: ITB integrator

 • Delområde C3: Kalkulasjon/ økonomiske beregninger

 • Delområde D1: Gruppeavtale (Gjelder kun for Helse Nord-Trøndelag HF og St. Olavs Hospital HF)

Avtalen er delt inn i delområder (fag) og deltilbud (geografisk inndeling), med totalt 100 deltilbud. Se oversikten over deltilbudene her.

For mer informasjon om hva hvert enkelt delområde inneholder, se «Beskrivelse av delområder». 

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Portrett

Hege Pedersen

prosjektleder anskaffelser
hege.pedersen@sykehusinnkjop.no
+47 406 39 981

Portrett

Bergljot Mikkelsen

Avtaleforvalter 
bergljot.mikkelsen@sykehusinnkjop.no
+47 905 06 012Slik brukes avtalen

Ved kjøp av arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester skal bestillinger gjøres ved direkteavrop eller minikonkurranser. «Flytskjemaet» viser en enkel oversikt over fremgangsmåte ved avrop.

Kontaktskjema for avrop, som skal benyttes ved direkteavrop og minikonkurranser, finner du her.

Helseforetakene har ulike beløpsgrenser for når direkteavrop og minikonkurranser skal benyttes. Se vedlegg «Beløpsgrenser direkteavrop og minikonkurranse» for nærmere informasjon om beløpsgrenser.

Dokumenter

Beløpsgrenser direkteavrop og minikonkurranser.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Arkitekt og rådgivende ingeniørtjenester/Beløpsgrenser direkteavrop og minikonkurranser.pdfBeløpsgrenser direkteavrop og minikonkurranser.pdfpdf360530
Beskrivelse delområder.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Arkitekt og rådgivende ingeniørtjenester/Beskrivelse delområder.pdfBeskrivelse delområder.pdfpdf867374
CV-mal.docxhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Arkitekt og rådgivende ingeniørtjenester/CV-mal.docxCV-mal.docxdocx1058059
Flytskjema.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Arkitekt og rådgivende ingeniørtjenester/Flytskjema.pdfFlytskjema.pdfpdf189886
Kontaktinformasjon helseforetak.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Arkitekt og rådgivende ingeniørtjenester/Kontaktinformasjon helseforetak.pdfKontaktinformasjon helseforetak.pdfpdf205356
Kontaktinformasjon leverandører.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Arkitekt og rådgivende ingeniørtjenester/Kontaktinformasjon leverandører.pdfKontaktinformasjon leverandører.pdfpdf290321
Kontaktskjema for avrop.xlsmhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Arkitekt og rådgivende ingeniørtjenester/Kontaktskjema for avrop.xlsmKontaktskjema for avrop.xlsmxlsm141926
Kunder tiltredelse.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Arkitekt og rådgivende ingeniørtjenester/Kunder tiltredelse.pdfKunder tiltredelse.pdfpdf193235
Mal Tildelingsskjema.docxhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Arkitekt og rådgivende ingeniørtjenester/Mal Tildelingsskjema.docxMal Tildelingsskjema.docxdocx1214771
Oppdragsbeskrivelse direkteavrop.docxhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Arkitekt og rådgivende ingeniørtjenester/Oppdragsbeskrivelse direkteavrop.docxOppdragsbeskrivelse direkteavrop.docxdocx1074329
Oppdragsbeskrivelse direkteavrop.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Arkitekt og rådgivende ingeniørtjenester/Oppdragsbeskrivelse direkteavrop.pdfOppdragsbeskrivelse direkteavrop.pdfpdf673781
Oppdragsbeskrivelse minikonkurranser.docxhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Arkitekt og rådgivende ingeniørtjenester/Oppdragsbeskrivelse minikonkurranser.docxOppdragsbeskrivelse minikonkurranser.docxdocx1079531
Oppdragsbeskrivelse minikonkurranser.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Arkitekt og rådgivende ingeniørtjenester/Oppdragsbeskrivelse minikonkurranser.pdfOppdragsbeskrivelse minikonkurranser.pdfpdf736844
Oversikt deltilbud.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Arkitekt og rådgivende ingeniørtjenester/Oversikt deltilbud.pdfOversikt deltilbud.pdfpdf224542
Oversikt leverandører per deltilbud.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Arkitekt og rådgivende ingeniørtjenester/Oversikt leverandører per deltilbud.pdfOversikt leverandører per deltilbud.pdfpdf405910
Oversikt personellkategorier.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Arkitekt og rådgivende ingeniørtjenester/Oversikt personellkategorier.pdfOversikt personellkategorier.pdfpdf508726
Protokoll minikonkurranse.docxhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Arkitekt og rådgivende ingeniørtjenester/Protokoll minikonkurranse.docxProtokoll minikonkurranse.docxdocx59470
Protokoll minikonkurranse.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Arkitekt og rådgivende ingeniørtjenester/Protokoll minikonkurranse.pdfProtokoll minikonkurranse.pdfpdf536592
RIB - oppdragsbeskrivelse direkteavrop.docxhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Arkitekt og rådgivende ingeniørtjenester/RIB - oppdragsbeskrivelse direkteavrop.docxRIB - oppdragsbeskrivelse direkteavrop.docxdocx1108966
RIBr - oppdragsbeskrivelse direkteavrop.docxhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Arkitekt og rådgivende ingeniørtjenester/RIBr - oppdragsbeskrivelse direkteavrop.docxRIBr - oppdragsbeskrivelse direkteavrop.docxdocx1107444
RIE - oppdragsbeskrivelse direkteavrop.docxhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Arkitekt og rådgivende ingeniørtjenester/RIE - oppdragsbeskrivelse direkteavrop.docxRIE - oppdragsbeskrivelse direkteavrop.docxdocx1114487
RIV - oppdragsbeskrivelse direkteavrop.docxhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Arkitekt og rådgivende ingeniørtjenester/RIV - oppdragsbeskrivelse direkteavrop.docxRIV - oppdragsbeskrivelse direkteavrop.docxdocx1114321
Rammeavtale.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Arkitekt og rådgivende ingeniørtjenester/Rammeavtale.pdfRammeavtale.pdfpdf759416
Veileder dekning av reise- og oppholdskostnader.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Arkitekt og rådgivende ingeniørtjenester/Veileder dekning av reise- og oppholdskostnader.pdfVeileder dekning av reise- og oppholdskostnader.pdfpdf605976
Veileder for bestillere.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Arkitekt og rådgivende ingeniørtjenester/Veileder for bestillere.pdfVeileder for bestillere.pdfpdf387814
Veileder for leverandører.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Arkitekt og rådgivende ingeniørtjenester/Veileder for leverandører.pdfVeileder for leverandører.pdfpdf743827

Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb eller Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under.

Logg inn (leverandørstatistikk)


Spørsmål eller avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til hege.pedersen@sykehusinnkjop.no eller tor.einar.pedersen@sykehusinnkjop.no

Ønsker du å melde avvik på avtalen? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no