Nasjonal avtale

Arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester

Avtalen gjelder fra 1. september 2020 til 31. august 2022, med mulighet for prolongering i ett pluss ett år. 

På vegne av de regionale helseforetakene Helse Sør-Øst RHF, Helse Midt-Norge RHF og Helse Nord RHF har Sykehusinnkjøp HF inngått avtale på levering av arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester. 

I dokumentet «Veileder til bestillere» ser du en detaljert fremgangsmåte for direkteavrop og minikonkurranser.  

Kundene har ulik tiltredelsesdato, se vedlegg «Kunder tiltredelse».

Se nedtrekksmeny Dokumenter. Her ligger all informasjon/ dokumenter du trenger for bruk av avtalen.

Hvem er leverandører?

Se egen oversikt over leverandører under nedtrekksmeny Dokumenter.

Bruk nettleser Chrome hvis det er problemer med åpning av dokumenter. Avropsmaler er også lagt på ProWeb i egen mappe (personlig innlogging).

Hva inneholder avtalen?

Det er inngått parallelle rammeavtaler på følgende delområder: 

A: Arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester
- Delområde A1: Rådgivende ingeniør bygg (RIB)
- Delområde A2: Rådgivende ingeniør ventilasjon-, varme- og sanitæranlegg (RIV)
- Delområde A3: Rådgivende ingeniør elektro (RIE)
- Delområde A4: Rådgivende ingeniør brann (RIBr)
- Delområde A5: Arkitekttjenester (ARK)
- Delområde A6: Landskapsarkitekt (LARK)
- Delområde A7: Interiørarkitekt (IARK)
- Delområde A8: Rådgivende ingeniør akustikk (RIAKU)
- Delområde A9: Rådgivende ingeniør geoteknikk (RIG)
B: Prosjektadministrative tjenester
- Delområde B1: Prosjektledelse (PL)
- Delområde B2: Byggeledelse (BL)
- Delområde B3: SHA koordinator
- Delområde B4: Miljøkartlegging (RIM)


Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Portrett

Hege Pedersen

prosjektleder anskaffelser
hege.pedersen@sykehusinnkjop.no
+47 406 39 981


Portrett

Cathrine Nilssen

prosjektleder anskaffelser 
cathrine.nilssen@sykehusinnkjop.no
+47 900 37 196


Portrett

Kevin Jarleiv Hardy

rådgiver - innkjøp
kevin.jarleiv.hardy@sykehusinnkjop.no
+47 952 97 380


Slik brukes avtalen


Ved kjøp av arkitekt- og rådgivende ingeniørtjenester skal bestillinger gjøres ved direkteavrop eller minikonkurranser. «Flytskjemaet» viser en enkel oversikt over fremgangsmåte ved avrop.

"Kontaktskjema for avrop", skal benyttes ved direkteavrop og minikonkurranser.

Helseforetakene har ulike beløpsgrenser for når direkteavrop og minikonkurranser skal benyttes. Se vedlegg «Beløpsgrenser direkteavrop og minikonkurranse» for nærmere informasjon om beløpsgrenser.

All informasjon for avrop ligger under nedtrekksmeny Dokumenter.

Bruk nettleser Chrome hvis du får problemer med åpning av dokumenter.

Dokumenter

Innlogging for brukere og leverandører


​For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb benyttes. Her får du tilgang til ​flere relevante dokumenter tilknyttet rammeavtalen. Et eksempel være utfylt kravsspesifikasjon fra leverandøren. 

For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak. 

Bruk nettleseren Google Chrome dersom du har problemer med å åpne dokumenter i ProWeb. 

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)


Spørsmål eller avvik

Helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. En veileder for bruk av reklamasjonsportalen finner du her

Leverandører må opprette egen bruker på «min side» i leverandørportalen for å sende avvik. Forespørsel sendes til  leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Har du spørsmål om bruk av avtalen, søknad om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.

Fant du det du lette etter?