Nasjonal avtale

Banktjenester

Avtalene gjelder fra 1. april 2017 til 30. april 2021 med mulighet for forlengelse i inntil to år.

Det er inngått nye hovedbankavtaler for de fire regionale helseforetakene.

Hvem er leverandører?

For Helse Nord RHF er DNB Bank valg som leverandør. Bankens kontaktperson er Per Espen Kristoffersen. Telefon: 95 83 27 44/04800. For Helse Nord RHF er kontaktperson Jan Petter Monsen. Telefon : 90 65 38 40.

For Helse Midt-Norge RHF og Helse Sør-Øst RHF er Danske Bank valgt som leverandør. Bankens kontaktperson er Kjerstin Hande. Telefon: 48 20 88 27/06030. For Helse Midt-Norge RHF er kontaktperson Reidun M. Rømo. Telefon: 91 62 39 41. For Helse Sør-Øst RFH er Ove Arild Løfsgaard. Telefon: 91 79 45 55.

For Helse Vest RHF er Sparebank 1 SR-Bank valg som leverandør. Bankens kontaktperson Arne Mo. Telefon: 48 11 25 02.

Hva inneholder avtalen?

Avtalen gjelder kjøp av banktjenester til helseforetakene. I dette inngår betalingstjenester, konsernkontostruktur/innskuddsbetingelser, betalingsterminaler, rapportering og rådgivning etc.

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Portrett

Cathrine Nilssen

prosjektleder anskaffelser 
cathrine.nilssen@sykehusinnkjop.no
+47 900 37 196


Innhold som kan brukes på nytt. Her legger vi inn prosjektleder og avtaleforvalter.

Slik brukes avtalen

Dokumenter

Kunder tiltredelse - banktjenester.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Banktjenester/Kunder tiltredelse - banktjenester.pdfKunder tiltredelse - banktjenester.pdfpdf467581
Hovedbankavtale.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Banktjenester/Hovedbankavtale.pdfHovedbankavtale.pdfpdf692710

Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb eller Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

Bruk nettleseren Google Chrome dersom du har problemer med å åpne dokumenter i ProWeb. 

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under.

Logg inn (leverandørstatistikk)


Har du spørsmål, tilbakemeldinger, eller ønsker å melde avvik på avtalen?

Send e-post til tjenester@sykehusinnkjop.no.

Spørsmål eller avvik