Nasjonal avtale

Banktjenester

Avtalene gjelder fra 1. april 2017 til 30. april 2023.

Det er inngått nye hovedbankavtaler for de fire regionale helseforetakene.

Hvem er leverandører?

For Helse Nord RHF er DNB Bank valg som leverandør. Bankens kontaktperson er Per Espen Kristoffersen. Telefon: 95 83 27 44/04800. For Helse Nord RHF er kontaktperson Jan Petter Monsen. Telefon : 90 65 38 40.

For Helse Midt-Norge RHF og Helse Sør-Øst RHF er Danske Bank valgt som leverandør. Bankens kontaktperson er Shazia R. Munir. Telefon: 41 68 02 05. For Helse Midt-Norge RHF er kontaktperson Reidun M. Rømo. Telefon: 91 62 39 41. For Helse Sør-Øst RFH er Ove Arild Løfsgaard. Telefon: 91 79 45 55.

For Helse Vest RHF er Sparebank 1 SR-Bank valg som leverandør. Bankens kontaktperson Arne Mo. Telefon: 48 11 25 02.

Hva inneholder avtalen?

Avtalen gjelder kjøp av banktjenester til helseforetakene. I dette inngår betalingstjenester, konsernkontostruktur/innskuddsbetingelser, betalingsterminaler, rapportering og rådgivning etc.

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp​​

​Janicke Busk

Prosjektleder
janicke.busk​@sykehusinnkjop.no

​Bergljot Mikkelsen

avtaleforvalter 
avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no

Dokumenter

Kunder tiltredelse - banktjenester.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Banktjenester/Kunder tiltredelse - banktjenester.pdfKunder tiltredelse - banktjenester.pdfpdf467581
Hovedbankavtale.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Banktjenester/Hovedbankavtale.pdfHovedbankavtale.pdfpdf692710

Innlogging for brukere og leverandører

​For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.​

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Spørsmål eller avvik

Helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. En veileder for bruk av reklamasjonsportalen finner du her

Leverandører må opprette egen bruker på «min side» i leverandørportalen for å sende avvik. Forespørsel sendes til  leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Har du spørsmål om bruk av avtalen, søknad om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.