Nasjonal avtale

Behandlingshjelpemidler – Bilevel PAP, CPAP, masker mm.

Avtalene er forlenget til 31. mars 2021.
For Delområde 3 – Masker gjelder ny rangering fra 1. september 2019.

Avtalen gjelder for levering av behandlingshjelpemidler: Bilevel PAP (apparater og forbruksmateriell), Auto CPAP (apparater og forbruksmateriell), masker (voksen og barnemasker), forstøvere (apparater og forbruksmateriell), sug og hostemaskiner.

Hvem er leverandører?

Disse leverandørene er det inngått avtale med. Hvis du vil sende epost til kontaktpersonene kan du klikke på navnet.

Linde Gas AS. Kontaktperson: Finn Audun Bergmann. Telefon: 22 02 76 50/90 92 40 19.

Timik AS. Kontaktperson: Ole-Petter Braathen. Telefon: 907 77 821.

Alere AS. Kontaktperson: Guri Nilsen. Telefon: 24 05 67 26

Fisher & Paykel Healthcare AB. Kontaktperson: Tor Solheim. Telefon: 484 04 112

Lærdal Medial AS. Kontaktperson: Aina Haug Telefon: 91 87 07 60

Meditek Medisinsk Utstyr AS. Kontaktperson: Thor-Einar Krogh. Telefon: 41 33 70 90

Philips Norge AS. Kontaktperson: Lene Takelund. Telefon: 95 72 80 09

Resmed Norway AS. Kontaktperson: Knut Valland. Telefon: 90 93 59 23

Produkter på avtale

Avtalen er delt inn i seks forskjelige delområder.

Deltilbud 1 - Bilevev PAP:

Produkter / leverandør / avtalenummer:

Bilevel PAP uten avansert alarm (VPAP ST Lumis 100)) / Resmed Norway AS / 11100107

Bilevel PAP apparat med utvidede funksjoner (VPAP Lumis 150 ST-A) / Resmed Norway AS / 11100107

Bilevel PAP med integrert backup batteridrift og hybridmodus (Prisma Vent40) / Timik AS (tidl. Akumed AS) / 11100103

Bilevel PAP apparat med adaptiv servoventilator (AirCurve 10 PaceWave) / Resmed Norway AS / 11100107

Forbruksmateriell til Resmed Bilevel PAP apparater S8/S9/S10 serien og Stellar serien / Resmed Norway AS / 11100107

Forbruksmateriell til Philips Bilevel PAP apparater system one/50/60 serien og A30/A40 serien / Philips Norway AS / 11100106

Deltilbud 2 - Auto CPAP

Produkter / leverandør / avtalenummer:

Auto CPAP (Airsense 10 AutoSet) / Resmed Norway AS /11100107

Forbruksmateriell til Resmed CPAP apparater S8/S9/S10 serien / Resmed Norway AS / 11100107

Forbruksmateriell til Philips CPAP apparater system one/50/60 serien / Philips Norway AS / 11100106

Deltilbud 3 - Masker (parallelle rammeavtaler)

For delområde 3 ligger oversikt over alle produktene i prioritert rekkefølge. Avtalene her er ettårige med årlige minikonkurranser og rerangering, med mulighet for å tilby nye produkter.

Avrop skal skje hos den leverandør som er rangert høyest. Unntak fra dette kan gjøres i følgende tilfeller:

 1. Dersom prioritert leverandørs produkter ikke har tilstrekkelig god passform til pasienten for optimal behandling.
 2. Dersom prioritert leverandørs produkt skaper uforholdsmessige store tekniske vanskeligheter ved bruk sammen med aktuelle behandlingsapparat. Avrop vil da skje hos høyest rangerte tilbyderen som tilbyr kompatibelt utstyr.
 3. Dersom den øverst rangerte leverandør på forespørsel ikke kan levere produktet eller kan ikke levere innen avtalefestet tid.
 4. Dersom den høyest rangerte leverandør ikke har oppdatert de elektroniske varekatalogene med aktuelle produkt innen avtalefestet tid for de foretak hvor dette er aktuelt.
 5. Inntil 10 % av årlig volum ved sykehusene kan brukes til utprøving av produkter som ikke er på rammeavtalen, i en periode begrenset oppad til 6 måneder.

Deltilbud 3.1 - Ventilerte nesemasker

Deltilbudene står i rangert rekkefølge. Produkt / leverandør:

1. AirFit N20 / Resmed Norway AS

2. Mirage FX / Resmed Norway AS

3. AirFit N30i / Resmed Norway AS*

4. DreamWisp / Philips Norway AS*

5. AirFit N20 Classic / Resmed Norway AS

6. F&P ESON2 / Fisher & Paykel Healthcare AB

7. AirFit N10 / Resmed Norway AS

8. F&F ZestQ / Fisher & Paykel Healthcare AB

9. MASK PICO W/HGR / Philips Norway AS

10. MASK WISP FABRIC FRAME W/HGR INTL / Philips Norway AS

11. JOYCEone, Onesize / Timik AS (tidl. Akumed AS)

12. Swift FX Nano / Resmed Norway AS

13. MASK WISP CLEAR FRAME W/HGR INTL / Philips Norge AS

14. MASK DREAMWEAR / Philips Norway AS

15. MASK COMFORTGEL BLUE W/HGR / Philips Norway AS

16. MASK EASYLIFE W/HGR / Philips Norway AS

17. Mirage Micro / Resmed Norway AS

18. MASK TRUEBLUE W/HGR / Philips Norway AS

*Nytt produkt. 

Deltilbud 3.2 - Ventilerte neseputemasker

Deltilbudene står i rangert rekkefølge. Produkt / leverandør:

1. AirFit P10 / ResMed Norway AS 

2. F&P Brevida Neseputemaske / Fisher & Paykel Healthcare AB

3. AirFit P30i / ResMed Norway AS*

4. Swift FX / ResMed Norway AS 

5. MASK NUANCE PRO GEL W/HG / Philips Norge AS

6. MASK NUANCE FABRIC W/HGR / Philips Norge AS

7. MASK DREAMWEAR GEL PILLOWS / Philips Norge AS

8. Swift LT / ResMed Norway AS

9. MASK GOLIFE W/HGR /Philips Norge AS

*Nytt produkt.

Deltilbud 3.3 - Ventilerte nese-/munnmasker

Deltilbudene står i rangert rekkefølge. Produkt / leverandør:

1. Quattro Air / ResMed Norway AS

2. AirFit F10 / ResMed Norway AS

3. AirFit F20 / ResMed Norway AS

4. MASK AMARA W/LONG FRAME W/HGR / Philips Norge AS

5. F&P Simplus / Fisher & Paykel Healthcare AB

6. AirFit F30 / ResMed Norway AS*

7. F&P Vitera / Fisher & Paykel Healthcare AB

8. MASK DREAMWEAR FULL FACE / Philips Norge AS

9. Quattro FX / ResMed Norway AS

10. MASK AMARA VIEW W/HGR / Philips Norge AS

11. JOYCEone, Onesize / Timik AS (tidl. Akumed AS)

12. MASK AMARA GEL W/RS FRAME AND HGR / Philips Norge AS

13. MASK AMARA REDUSED SIZE FRAME AND HEADGEAR / Philips Norge AS

14. F&P FlexiFit 431 / Fisher & Paykel Healthcare AB

15. Mirage Quattro / ResMed Norway AS

16. MASK FULL LIFE W/HGR / Philips Norge AS

17. MASK COMFORTFULL 2 W/HGR / Philips Norge AS

* Nytt produkt

Deltilbud 3.4 - Ikke ventilerte neste/munnmasker

Deltilbudene står i rangert rekkefølge. Produkt / leverandør:

1. Quattro Air NV / ResMed Norway AS

2. Quattro FX NV / ResMed Norway AS

3. JOYCEone NV, Onesize / Timik AS (tidl. Akumed AS)

4. MASK AMARA GEL W/RS FRAME AND HGR SE / Philips Norge AS

5. MASK AMARA REDUSED SIZE FRAME AND HGR SE / Philips Norge AS

6. FlexiFit 431 NIV / Fisher & Paykel Healthcare AB

Deltilbud 3.5 - Barnemasker nesemasker

Deltilbudene står i rangert rekkefølge. Produkt / leverandør:

1. MASK WISP FABRIC FRAME YOUTH W/HGR INTL / Philips Norway AS

2. MASK PICO W/HGR / Philips Norway AS

3. MASK WISP PEDIATRIC NASAL / Philips Norway AS

4. MASK COMFORTGEL BLUE W/HGR / Philips Norway AS

5. Respireo Soft Baby / Meditek Medisinsk Utstyr AS

6. Barnemaske Pixi Pediatric / Resmed Norway AS

7. NeoQ CPAP MASK / Meditek Medisinsk Utstyr AS

8. MASK DREAMWEAR / Philips Norway AS

9. Nonny Pediatric Mask Kit / Meditek Medisinsk Utstyr AS

* Nytt produkt

Deltilbud 3.6 - Barnemasker nese-/munnmasker

Deltilbudene står i rangert rekkefølge. Philips Norway AS er leverandør av alle produktene.

1. MASK AMARA REDUSED SIZE FRAME AND HEADGEAR

2. MASK AMARA GEL W/RS FRAME AND HGR

3. MASK COMFORTFULL 2 W/HGR

4. MASK AMARA VIEW W/HGR

Deltilbud 4 - Forstøver/inhalasjonsapparat

Produkter / leverandør / avtalenummer:

Stasjonær forstøver – NebulAir + / Linde Gas AS / 11100111

Bærbar forstøver – Innospire GO / Philips Norge AS / 11100110

Forbruksmateriell til Portaneb, Inospire Delux, Aeroneb Go / Philips Norway AS / 11100106

Deltilbud 5 - Sug

Produkter / leverandør / avtalenummer:

Stasjonære sug (Lærdal sug) /Lærdal Medical AS / 11100105

Bærbare sug (AspiraGo 30) / Linde Gas AS / 11100101

Forbruksmateriell til Medela Clario og Medela Vario sug / Alere AS / 11100109

Deltilbud 6 - Hostemaskiner

Produkter / leverandør / avtalenummer:

Hostemaskin (Coughassist E70) / Philips Norway AS / 11100106

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Portrett

Ida Pernille Ulle

Prosjektleder 
ida.pernille.ulle@sykehusinnkjop.no
+47 950 96 569


Portrett

Merethe Gærnæ

Avtaleforvalter 
merethe.gaernae@sykehusinnkjop.no
+47 976 64 748

Dokumenter

Mal for avviksskjema.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Behandlingshjelpemidler-Bilevel-PAP-mm/Mal for avviksskjema.pdfMal for avviksskjema.pdfpdf434423
Kunder tiltredelse BHM Bilevel PAP CPAP Masker Sug og Hostemaskiner.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Behandlingshjelpemidler-Bilevel-PAP-mm/Kunder tiltredelse BHM Bilevel PAP CPAP Masker Sug og Hostemaskiner.pdfKunder tiltredelse BHM Bilevel PAP CPAP Masker Sug og Hostemaskiner.pdfpdf130389
Rammeavtale-BHM_Forstøvere.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Behandlingshjelpemidler-Bilevel-PAP-mm/Rammeavtale-BHM_Forstøvere.pdfRammeavtale-BHM_Forstøvere.pdfpdf281077
Rammeavtale-BHM-Bilevel-PAP-CPAP-Masker-Sug-og-Hostemaskiner.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Behandlingshjelpemidler-Bilevel-PAP-mm/Rammeavtale-BHM-Bilevel-PAP-CPAP-Masker-Sug-og-Hostemaskiner.pdfRammeavtale-BHM-Bilevel-PAP-CPAP-Masker-Sug-og-Hostemaskiner.pdfpdf289582
Kunder tiltredelse Forstøvere.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Behandlingshjelpemidler-Bilevel-PAP-mm/Kunder tiltredelse Forstøvere.pdfKunder tiltredelse Forstøvere.pdfpdf355313

Slik brukes avtalen

Delområde masker inneholder seks ulike deltilbud med opptil 17-18 rangerte produkter på hver av deltilbudene. Formålet med avtalestrukturen er behovet for stor valgfrihet for å ivareta brukernes/pasientenes behov, samtidig som leverandørene har en viss forutsigbarhet når det gjelder at rangeringen blir fulgt om mulig. Bruken av avtalen og valg av rangerte produkter er regulert gjennom punkt 2.1 «Avrop i rammeavtalen».

Rammeavtalen gir en stor grad av fleksibilitet ved valg av den til enhver tid «riktige» masken. Ved «avvik» fra valg av første rangerte maske er det viktig at den som tilpasser og utskriver masken, dokumenter hvorfor lavere rangerte maske er valgt med en faglig begrunnelse. I den forbindelse er det behov for felles «kjøreregler» som ivaretar dette, og som er etterprøvbare.

Avrop – delområde 3 «Masker»

Dette punktet gjelder for alle deltilbud innenfor Delområde 3 «Masker». Avrop skal skje av det produktet som er rangert høyest. Unntak fra dette kan gjøres i følgende tilfeller:

 1. Dersom det prioritert produktet ikke har en passform som sikrer pasienten optimal behandling.
 2. Dersom prioritert produkt skaper uforholdsmessige store tekniske vanskeligheter ved bruk sammen med aktuelle behandlingsapparat. I så tilfelle skal avrop skje av høyest rangerte produkt som tilbyr kompatibelt utstyr.
 3. Dersom det øverst rangerte produktet på forespørsel ikke kan leveres eller ikke kan leveres innen avtalefestet tid.
 4. Dersom det høyest rangerte produkts leverandør ikke har oppdatert de elektroniske varekatalogene med aktuelle produkt innen avtalefestet tid for de foretak hvor dette er aktuelt.
 5. Inntil 10 % av årlig volum ved sykehusene kan brukes til utprøving av produkter som ikke er på rammeavtalen, i en periode begrenset oppad til 6 måneder.

Rutine for valg av masker

Det er en viktig forutsetning at kliniker/BHM-enhetene har riktig kunnskap om de rangerte produktene innenfor hvert av de seks ulike deltilbudene. Dette betyr at alle enheter bør ha avtaleprodukter tilgjengelig for utprøving.

Det forutsettes at klinikere/BHM-enhetene er lojale mot rammeavtalen, og at punkt 2.1 i rammeavtalen er styrende for valg av maske.

Valg av rangerte produkter skal gjøres iht. følgende:

Nye brukere/pasienter

 •  Ut i fra en vurdering av brukers/pasients ansiktsform og maskens utforming.
 • Ut i fra medisinskfaglige behov og vurderinger basert på maskens egenskaper og aktuelt behandlingsutstyr.

Eksisterende brukere/pasienter:

 • Dersom tilpasning av masken er gjennomført i forrige regionale avtaleperiode og masken fortsatt er på avtale, kan man foreskrive samme type maske som bruker har i dag.
 • Dersom tilpasset maske ikke er på dagens avtale skal det gjennomføres ny tilpasning med masker som er på avtale.

Ved krav til ny masketilpasning forutsettes det at alle avtaleprodukter er tilgjengelig for utprøving. Tilpasning gjøres ut i fra rangerte produkter i kombinasjon med utsteders/klinikers erfaringer med de ulike maskemodellene og pasientenes eventuelle erfaringer med de ulike avtaleproduktene.

Krav til dokumentasjon for valg av ikke første rangerte masker

I de tilfeller det velges masker som ikke er første rangerte produkt skal følgende rutiner gjelde:

 • Dokumentasjon med en faglig begrunnelse iht. punkt 1-5 i rammeavtalens avropsprosedyre ovenfor.
 • Dokumentasjon kan enten være i form av en bemerkning i rekvisisjon/søknadsskjema som sendes fra kliniker til BHM-enheter eller ved bruk av mal for avviksskjema som er vedlagt.
 • Dokumentasjon gitt ovenfor skal lagres og være tilgjengelig på forespørsel fra Oppdragsgiver/Sykehusinnkjøp HF.

Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb eller Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

Bruk nettleseren Google Chrome dersom du har problemer med å åpne dokumenter i ProWeb. 

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under.

Logg inn (leverandørstatistikk)


Spørsmål eller avvik

Avvik på nasjonale avtaler skal registreres i Reklamasjonsportalen. 

Har du spørsmål om bruk av avtalen, søknad om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.