Nasjonal avtale

Behandlingshjelpemidler – Bilevel PAP, CPAP, masker mm

Avtalen gjelder fra 1. April 2021 til 31. mars 2023, med mulighet for forlengelse i ett år av gangen i maksimalt to år.

INFORMASJON TIL BRUKERE PÅ RAMMEAVTALEN:

Resmed Norway AS avt.nr 11100213 -  På grunn av komponentmangle, økt etterspørsel og COVID- 19 pandemien har leverandør leveringsutfordringer knyttet til artikler på avtalen. AirSense 11 samt tilhørende forbruksmateriell er lagt til på avtale

Philips Norge AS avt.nr 11100215 - Leverandør har leveringsutfordringer på bærbare og stasjonære forstøvere. Ved ytteligere sprøsmål kontakt avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no  

Avtalen gjelder for levering av behandlingshjelpemidler: Bilevel PAP (apparater og forbruksmateriell), Auto CPAP (apparater og forbruksmateriell), masker (voksen og barnemasker), forstøvere (apparater og forbruksmateriell), sug og hostemaskiner.

Hvem er leverandører?

Disse leverandørene er det inngått avtale med. Hvis du vil sende epost til kontaktpersonene kan du klikke på navnet.

Linde Gas AS. Kontaktperson: Finn Audun Bergmann. Telefon: 22 02 76 50/90 92 40 19.

Timik AS. Kontaktperson: Ole-Petter Braathen. Telefon: 907 77 821.

Avalon Medical AS. Kontaktperson: Olav Bruflat. Telefon: 928 05 600

Fisher & Paykel Healthcare AB. Kontaktperson: Nicolai Øyehol. Telefon: 486 00 900

Lærdal Medial AS. Kontaktperson: Aina Haug Telefon: 91 87 07 60

Meditek Medisinsk Utstyr AS. Kontaktperson: Thor-Einar Krogh. Telefon: 41 33 70 90

Philips Norge AS. Kontaktperson: Bjørn Nysveen. Telefon: 957 28 009

Resmed Norway AS. Kontaktperson: Knut Valland. Telefon: 90 93 59 23

Nowus Healthcare A/S. Kontaktperson: Lars Henriksen. Telefon: +45 204 40 403

Medela Medical Norge AS. Kontaktperson: Martin Løvald Hellberg​, info@medela.no. Telefon: +47 47 77 77 17​

Deltilbud 1 - Bilevel PAP

Produkter / leverandør / avtalenummer:

Deltilbud 1.1 - Bilevel PAP apparat uten avansert alarm:
VPAP ST Lumis 100 / ResMed Norway AS / 11100213

Deltilbud 1.2 - Bilevel PAP apparat med utvidede funksjoner:
VPAP STA Lumis 150 / ResMed Norway AS / 11100213

Deltilbud 1.3 - Bilevel PAP apparat med integrert backup batteridrift og hybridmodus:
PrismaVENT40 with integrated battery / Nowus Healthcare A/S / 11100214

Deltilbud 1.4 - Bilevel PAP apparat med adaptiv servoventilator:
CS AirCurve10 PaceWave / ResMed Norway AS / 11100213

Deltilbud 2 - Auto CPAP

Produkter / leverandør / avtalenummer:

Deltilbud 2.1 - Auto CPAP
CPAP AirSense10 og AirSense 11 AutoSet / ResMed Norway AS / 11100213

Deltilbud 3 - Masker (parallelle rammeavtaler)

Følgende avtalenummer gjelder for delområde 3 - Masker:

11100206 - Avalon Medical AS

11100207 - Fisher & Paykel Healthcare AB

11100208 - Linde Gas AS

11100209 - Meditek Medisinsk Utstyr AS

11100210 - Nowus Healthcare A/S

11100211 - Philips Norge AS

11100212 - Resmed Norway AS

For delområde 3 ligger oversikt over alle produktene i prioritert rekkefølge. Avtalene her er ettårige med årlige minikonkurranser og rerangering, med mulighet for å tilby nye produkter.

Avrop skal skje hos den leverandør som er rangert høyest. Unntak fra dette kan gjøres i følgende tilfeller:

  1. Dersom prioritert leverandørs produkter ikke har tilstrekkelig god passform til pasienten for optimal behandling.
  2. Dersom prioritert leverandørs produkt skaper uforholdsmessige store tekniske vanskeligheter ved bruk sammen med aktuelle behandlingsapparat. Avrop vil da skje hos høyest rangerte tilbyderen som tilbyr kompatibelt utstyr.
  3. Dersom den øverst rangerte leverandør på forespørsel ikke kan levere produktet eller kan ikke levere innen avtalefestet tid.
  4. Dersom den høyest rangerte leverandør ikke har oppdatert de elektroniske varekatalogene med aktuelle produkt innen avtalefestet tid for de foretak hvor dette er aktuelt.
  5. Inntil 10 % av årlig volum ved sykehusene kan brukes til utprøving av produkter som ikke er på rammeavtalen, i en periode begrenset oppad til 6 måneder.

Deltilbud 3.1 - Ventilerte nesemasker

Deltilbudene står i rangert rekkefølge. Produkt / leverandør:

1. Dreamwisp w/HGR / Philips Norge AS 

2. AirFit N20 / ResMed Norway AS 

3. N20 Classic / ResMed Norway AS 

4. AirFit N30i / ResMed Norway AS 

5. JOYCE One Nasal / Nowus Healthcare A/S

6. Dreamwisp w/HGR Fitpack * / Philips Norge AS

7. AirFit N30 * / ResMed Norway AS 

8. CARA Nasal * / Nowus Healthcare A/S

9. Wisp Fabric frame W/HDGR / Philips Norge AS

10. Mirage FX / ResMed Norway AS 

11. F&P ESON2 Ventilert Nesemaske / Fisher & Paykel Healthcare

12. Dreamwear under the nose fitpack / Philips Norge AS

13. Pico W/HDGR / Philips Norge AS

14. F&P ZestQ Ventilert Nesemaske / Fisher & Paykel Healthcare 

15. Respireo soft nasal silent * / Avalon Medical AS 


Nye produkter siden 2019

Deltilbud 3.2 - Ventilerte neseputemasker

Deltilbudene står i rangert rekkefølge. Produkt / leverandør:

1. AirFit P10 / ResMed Norway AS 

2. AirFit P30i / ResMed Norway AS 

3. Dreamwear gel pillow fitpack / Philips Norge AS 

4. Nuance PRO Gel W/HDGR / Philips Norge AS 

5. Swift FX / ResMed Norway AS 

6. F&P Evora Neseputemaske * / Fisher & Paykel Healthcare 

7. F&P Brevida Neseputemaske / Fisher & Paykel Healthcare 


Nye produkter siden 2019

Deltilbud 3.3 - Ventilerte nese-/munnmasker

Deltilbudene står i rangert rekkefølge. Produkt / leverandør:

1. AirFit F20 / ResMed Norway AS

2. AirFit F30i * / ResMed Norway AS

3. CARA Full Face * / Nowus Healthcare A/S

4. Dreamwear Fullface / Philips Norge AS

5. AirFit F30 / ResMed Norway AS

6. F&P Vitera Ventilert Helmaske / Fisher & Paykel Healthcare 

7. JOYCE One Full Face / Nowus Healthcare A/S

8. F&P Simplus Ventilert Helmaske / Fisher & Paykel Healthcare 

9. Respireo Primo F * / Avalon Medical AS 

10. Quattro Air / ResMed Norway AS

11. Amara View W/HDGR / Philips Norge AS

12. AirFit F10 / ResMed Norway AS

13. Amara Gel  W/HDGR * / Philips Norge AS

14. JOYCE SilkGel Full Face * / Nowus Healthcare A/S

15. Quattro FX / ResMed Norway AS


* Nye produkter siden 2019

Deltilbud 3.4 - Ikke ventilerte neste/munnmasker

Deltilbudene står i rangert rekkefølge. Produkt / leverandør:

1. Quattro Air NV / ResMed Norway AS

2. Respireo Primo F Non Vented * / Avalon Medical AS 

3. Amara  W/HDGR SE * / Philips Norge AS

4. Quattro FX NV / ResMed Norway AS


* Nye produkter siden 2019

Deltilbud 3.5 - Ikke-ventilerte nesemasker

1. Respireo soft nasal silent Non Vented * / Avalon Medical AS


* Nye produkter siden 2019

Deltilbud 3.6 - Barnemasker nesemasker

Deltilbudene står i rangert rekkefølge. Produkt / leverandør:

1. AirFit N20 * / ResMed Norway AS 

2. Wisp Youth nasal * / Philips Norge AS

3. Mirage FX * / ResMed Norway AS 

4. Wisp Pediatric nasal / Philips Norge AS

5. NeoQ CPAP maske / Meditek Medisinsk utstyr AS

6. Respireo SOFT barn, ventilert** / Avalon Medical AS 

7. Nesemaske barn ** / Linde Gas AS

* Nye produkter siden 2019
**Respireo Soft Barn er i ny avtale inngått med Avalon Medical AS, tidligere på avtale med Meditek Medisinsk Utstyr AS. 
**Nesemaske Barn inngått med Linde Gas AS tilsvarer Hsiner Cirri mini/Nonny, tidligere på avtale med Meditek Medisinsk Utstyr AS.

Deltilbud 3.7 - Barnemasker - nese-/munnmasker

Deltilbudene står i rangert rekkefølge. Produkt / leverandør:

1. Quattro Air * / ResMed Norway AS

2. AirFit F20 * / ResMed Norway AS

3. Amara Redused size P w/HGR / Philips Norge AS 

4. Nese/munnmaske barn * / Linde Gas AS 

5. AirFit F10 * / ResMed Norway AS


* Nye p
rodukter siden 2019

Deltilbud 4 - Forstøver/inhalasjonsapparat

Produkter / leverandør / avtalenummer:

Deltilbud 4.1 - Stasjonær forstøver:
InnoSpire Deluxe / Philips Norge AS / 11100215

Deltilbud 4.2 - Bærbar forstøver:
InnoSpire GO / Philips Norge AS / 11100215

Deltilbud 5 - Sug

Produkter / leverandør / avtalenummer:

Deltilbud 5.1 - Stasjonære sug
LSU / Laerdal Medical AS / 11100216

Deltilbud 5.2 - Bærbare sug​
Clario / Medela Medical Norge / 11100218 

Deltilbud 6 - Hostemaskiner

Produkter / leverandør / avtalenummer:

Deltilbud 6.1 - Hostemaskiner
​NIPPY clearway 2 / Timik AS / 11100217

Kontak​tpersoner i Sykehusinnkjøp

​Ida Pernille Ulle

Prosjektleder 
ida.pernille.ulle@sykehusinnkjop.no

​Aina Erikstad

rådgiver innkjøp​ 
aina.erikstad@sykehusinnkjop.no

​Dokumenter

Slik brukes avtalen

Innlogging for brukere og leverandører

​For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak. ​

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Spørsmål eller avvik

Helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. En veileder for bruk av reklamasjonsportalen finner du her

Leverandører må opprette egen bruker på «min side» i leverandørportalen for å sende avvik. Forespørsel sendes til  leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Har du spørsmål om bruk av avtalen, søknad om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.


Fant du det du lette etter?