Blodposesett (inkl. leie av blodpresser og vipper)

Nasjonal avtale

Avtalene er prolongert og varer til 1. april 2020 for alle regioner.

Avtalen gjelder kjøp av blodposesett (inkl. leie av blodpresser og vipper).

Det er inngått rammeavtale på to typer blodposesett, kvadruppelposesett med integrert leukocyttfilter og blodposesett med integrert leukocyttfilter for fullblod, samt blodpressen Macopress REVO og vippen Docon WIFI med integrert sveis.

Hvem er leverandører?

Macopharma Nordic AB er valgt som leverandør. Deres kontaktperson er Lars Juliusson, telefon +46 42 -17 63 40 / +46 768 35 00 33, e post Lars.Juliusson@macopharma.com.

Produkter på avtale

Følgende inngår i deltilbud 1:

Kjøp av kvadruppelposesett med integrert leukocyttfilter for framstilling av leukocyttfiltrert
erytrocyttkonsentrat, plasma og trombocyttrikt buffy coat, samt leie av blodpresser og vipper.

Produkter i deltibud 1:

 • Blodposesett | LQT6284LE
 • Blodpresse | Macopress REVO
 • Vipper | Docon WIFI med integrert sveis

Følgende inngår i deltilbud 2:

Kjøp av blodposesett med integrert leukocyttfilter for fullblod for framstilling av erytrocyttkonsentrat
og plasma, samt leie av blodpresser og vipper.

Produkter i deltibud 2:

 • Blodposesett | FQE6281LE
 • Blodpresse | Macopress REVO
 • Vipper | Docon WIFI med integrert sveis

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Portrett

Andreas Rystrøm

Kategorisjef behandlingshjelpemidler
andreas.rystrom@sykehusinnkjop.no

+47 414 53 125

Portrett

Kristian Aune

Avtaleforvalter 
kristian.aune@sykehusinnkjop.no
+47 918 67 601


Kontaktpersoner i helseforetakene

Prosjektgruppen består følgende personer:

 • Ans Alsos - Helse Sør-Øst
 • Ronn Helge Pettersen - Helse Nord
 • Gunn Kristoffersen - Helse Vest
 • Kari-Ann Nedal - Helse Sør-Øst
 • Kjell Rune Logan-Halvorsrud - Helse Midt-Norge
 • Andreas Rystrøm - Sykehusinnkjøp HF

Dokumenter

Kunder tiltredelse Helse Vest.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Blodposer/Kunder tiltredelse Helse Vest.pdfKunder tiltredelse Helse Vest.pdfpdf301776
Kunder tiltredelse Helse Sør-Øst.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Blodposer/Kunder tiltredelse Helse Sør-Øst.pdfKunder tiltredelse Helse Sør-Øst.pdfpdf310555
Kunder tiltredelse Helse Nord.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Blodposer/Kunder tiltredelse Helse Nord.pdfKunder tiltredelse Helse Nord.pdfpdf303163
Kunder tiltredelse Helse Midt-Norge.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Blodposer/Kunder tiltredelse Helse Midt-Norge.pdfKunder tiltredelse Helse Midt-Norge.pdfpdf305289
Rammeavtale_felles.pdfhttps://sykehusinnkjop.no/seksjon/avtaler/Documents/Blodposer/Rammeavtale_felles.pdfRammeavtale_felles.pdfpdf305470

Slik brukes avtalen

Macopharma har fleksible løsninger for bestillinger av blodposesett. Bestillingsrutiner avtales nærmere med hver enkelt blodbank og med leverandøren.

Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb eller Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under.

Logg inn (leverandørstatistikk)


Spørsmål eller avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no.