Nasjonal avtale

Cochleaimplantater med tilhørende utstyr

Avtalen gjelder fra 1. november 2019 til 31. oktober 2021, og kan forlenges med inntil to år. 

Avtalen gjelder levering av cochleaimplantater med tilhørende utstyr

Hvem er leverandører?

Følgende leverandører er valgt i rangert rekkefølge: 

  1. Cochlear Norway AS / 11940101
  2. Advanced Bionics AG - T1 / 11940104
  3. Advanced Bionics AG - T2 / 11940104
  4. MED-EL Nordic AS - T2 /11940102
  5. Oticon AS / 11940103
Se artikkellister under «Dokumenter» for hvilke produkter som inngår i avtalene.

Kontaktpersoner hos leverandørene:

COCHLEAR NORWAY AS:
Jørgen Sætre
E-post:  jsatre@cochlear.com
Telefon: 22 59 47 00

MED-EL NORDIC AS
Ben Lewi Hansen
E-post: benlewi.hansen@medel.com
Telefon: 46 53 71 17

Oticon AS
Lars Martin Osen
E-post: LTOS@oticon.com
Telefon: 91 19 61 31

ADVANCED BIONICS AG
Steen Bahne Madsen
Epost: Steen.madsen@advancedbionics.com
Telefon: 25 15 23 99

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

Portrett

Per-Marthin Karlsen

prosjektleder anskaffelser 
per-marthin.karlsen@sykehusinnkjop.no
+47 415 17 210

Portrett

Ida Holsbø

prosjektleder anskaffelser 
ida.holsbo@sykehusinnkjop.no
+47 478 07 249

Portrett

Aina Niska

rådgiver anskaffelser 
aina.niska@sykehusinnkjop.no
+47 414 43 715


Dokumenter

Slik brukes avtalen

Avrop på denne rammeavtalen vil skje ved kjøp fra leverandør som til enhver tid er rangert som nummer én.

Unntak fra hovedregelen kan gjøres i følgende tilfeller:

  1. Dersom prioritert leverandørs produkt ut fra en teknisk eller medisinskfaglig begrunnelse ikke er det mest optimale i behandling av den aktuelle pasient.
  2. Dersom prioritert leverandør kan ikke levere produktene innen avtalefestet tid.

Inntil 10 % av årlig omsatt antall enheter kan brukes til utprøving av produkter, nye metoder, forskning eller til pasienter med spesielle behov. Dette gjelder både produkter som er og ikke er omfattet av rammeavtalen.

Alle unntak fra hovedregelen om avrop fra førsterangert leverandør skal dokumenteres i pasientens journal.

I de tilfeller man står overfor en ny implantattype, vil sykehusene forbeholde seg retten til å ikke innføre denne raskere og i et større omfang enn de selv anser som medisinsk og teknisk forsvarlig.

Innlogging for brukere og leverandører

For kunder på avtalen, kan innlogging i ProWeb eller Innkjøpsportalen benyttes. Her får du tilgang til prislister og annen relevant informasjon.

Bruk nettleseren Google Chrome dersom du har problemer med å åpne dokumenter i ProWeb. 

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk i ved å følge lenken under.

Logg inn (leverandørstatistikk)


Spørsmål eller avvik

Har du spørsmål eller tilbakemeldinger? Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.

Ønsker du å melde avvik på avtaler? Send e-post til avvik@sykehusinnkjop.no.
Fant du det du lette etter?