Nasjonal avtale

Cochleaimplantater med tilhørende utstyr

Avtalen gjelder fra 1. november 2019 til 31. oktober 2021. Avtalen er forlenget til 31. oktober 2023.

Avtalen gjelder levering av cochleaimplantater med tilhørende utstyr

Hvem er leverandører?

Følgende leverandører er valgt i rangert rekkefølge: 

  1. Cochlear Norway AS / 11940101
  2. Advanced Bionics AG - T1 / 11940104
  3. Advanced Bionics AG - T2 / 11940104
  4. MED-EL Nordic AS - T2 /11940102
  5. Oticon AS / 11940103
Se artikkellister under «Dokumenter» for hvilke produkter som inngår i avtalene.

Kontaktpersoner hos leverandørene:

COCHLEAR NORWAY AS:
Jørgen Sætre
E-post:  jsatre@cochlear.com
Telefon: 22 59 47 00

MED-EL NORDIC AS
Ben Lewi Hansen
E-post: benlewi.hansen@medel.com
Telefon: 46 53 71 17

Oticon AS
Lars Martin Osen
E-post: LTOS@oticon.com
Telefon: 91 19 61 31

ADVANCED BIONICS AG
Steen Bahne Madsen
Epost: Steen.madsen@advancedbionics.com
Telefon: 25 15 23 99

Kontaktpersoner i Sykehusinnkjøp

​Ida Holsbø

prosjektleder anskaffelser 
ida.holsbo@sykehusinnkjop.no

​​Vilde Martine Haugerud

assisterende prosjektleder
vilde.martine.haugerud@sykehusinnkjop.no​​

Aina Birgitte Joki

rådgiver anskaffelser 
avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no


​​​

​Dokumenter

Slik brukes avtalen

Avrop på denne rammeavtalen vil skje ved kjøp fra leverandør som til enhver tid er rangert som nummer én.

Unntak fra hovedregelen kan gjøres i følgende tilfeller:

  1. Dersom prioritert leverandørs produkt ut fra en teknisk eller medisinskfaglig begrunnelse ikke er det mest optimale i behandling av den aktuelle pasient.
  2. Dersom prioritert leverandør kan ikke levere produktene innen avtalefestet tid.

Inntil 10 % av årlig omsatt antall enheter kan brukes til utprøving av produkter, nye metoder, forskning eller til pasienter med spesielle behov. Dette gjelder både produkter som er og ikke er omfattet av rammeavtalen.

Alle unntak fra hovedregelen om avrop fra førsterangert leverandør skal dokumenteres i pasientens journal.

I de tilfeller man står overfor en ny implantattype, vil sykehusene forbeholde seg retten til å ikke innføre denne raskere og i et større omfang enn de selv anser som medisinsk og teknisk forsvarlig.

Innlogging for brukere og leverandører

​For prisinformasjon må man ta kontakt med sitt helseforetak.​

Leverandører oppdaterer informasjon og leverer statistikk ved å følge lenken under.

Logg inn (Leverandørportalen)

Spørsmål eller avvik

Helseforetakene kan registrere avvik på nasjonale avtaler i Reklamasjonsportalen. En veileder for bruk av reklamasjonsportalen finner du her

Leverandører må opprette egen bruker på «min side» i leverandørportalen for å sende avvik. Forespørsel sendes til  leverandorstatistikk@sykehusinnkjop.no.

Har du spørsmål om bruk av avtalen, søknad om endringer eller andre tilbakemeldinger? Send e-post til avtaleforvaltning@sykehusinnkjop.no.


Fant du det du lette etter?